Kim Kielsen aalisartut ikinnerulersinnaanerat pillugu: Ernumassutissaqanngilanga

Aalisarnermut inatsisissap atuutilerneratigut siunissaq aalisartunit, suliffeqarfinnit ilisimatusartunillu aarlerigineqaraluartoq Kim Kielsenip isummanni allanngortinngilaa. Suliffeeruttoqarnavianngilaq tamarmillu aaqqissaqqaarput.
Naalakkersuisut aalisarnermut inatsisissatut siunnersuusiaata akuersissutigineqarnissaa anguniarlugu Kim Kielsen ulluni makkunani akunnattoorfeqanngilaq.
apriilip 16-at 2024 07:44
Nutserisoq Alice Sørensen

- Inoqarfinni minnerni najugallit naatsorsuutiginngilara (Pisassatik, aaqq.) 1,2,3 allanut tunissagaat, taavami sulerissagamik? Inuussutissarsiutigaat, qiteralianniippoq taanna, taamaammat erligivaat uangalu ernumassutissaqanngilanga. 

Aalisarnermut inatsisissap maanna Inatsisartunit suliarineqartup atuutilerneratigut aalisartorpassuit, piniartut aalisakkerivinnilu sulisut inuuniutiminnik annaasaqarnissaannut siulittuummut, Aaliarnermut Naalakkersuisup Kim Kielsenip (S) akissutaa taamappoq. 

Naalakkersuisoq ernumanngikkaluartoq, inatsisip taassuma akisussaaffigisaata atuutilernissaa aalisartunit piniartunillu siunissamut ernumatitsivoq. 

- Naammagiliivikkakku aamma annilaanganartoqarnermik aalisarnermut inatsisissaq taavalu akit appasittarnermik. Ajoraluartumik siunissaq takorloorsinnaanngilara, inatsisissamut akerliussutsimik takutitsinermi, aalisartut ilaat sisamanngormat taama oqarpoq. 

Tamannali Kim Kielsenimut akunnattoortitsinngilaq. Naalakkersuisut aalisarnermut inatsisiliaata akuersissutigineqarnerata kingorna suliffiit ikilinissaat taassuma naatsorsuutiginngilaa. Siunissamilu aalisartoqarlunilu piniartoqartuarnissaa neriorsuutigaa. 

- Inuusuttut periarfissaqarput uuma inatsisip iluani aamma taanna qulakkiigassaraarput, Kim Kielsen oqarpoq. 

Paasinninnermik isummat assigiinngitsorpassuit 

Kim Kielsenilli Naalakkersuisutut allaffianiinngitsut amerlanerit akerleqqissaavanik isumaqarput. Allaffianiimmi anillalaaginnarluni isuma allarluinnaq siumugassaavoq. 

Aalisarnermut inatsisissap tusarniutigineqarnerani Aalisarnermut Piniarnermullu Naalakkersuisoqarfiup oqaaseqaataani arlalitsigut oqaaseqarfigineqarpoq, ilaatigut "sulisoqarnikkut ukioq naallugu sulisut 480-it missaannut naapertuuttumik ikilinerinik" kinguneqarnissaa allassimavoq. 

Oqaatsilli taakku Inatsisartut upernaakkut ataatsimiinnissaat sioqqullugu peerneqarsimapput ukuninngalu taarserneqarlutik: "aalisarnermi aalisakkerivinnilu suliffiit iperarneqarsinnaaneranik kinguneqarsinnaasumik siunnersuut imaqarpoq" - atorfilittat oqaasii atorlugit inuit suliffissaarunnissaannik isumalik. 

Tamannalu siunnersuutip isumaanik allannguinerunngilaq. Kingunerisassaatali annertussusaannik siulittuineq peerneqarpoq eqquuttussaallunili. Inatsit atulerpat aalisartut piniartullu suliffimminnik aannaasaqassapput. 

Aalisarneq pillugu inatsit

Aalisarneq pillugu inatsisissaq ukiuni 20-ni utaqqineqarsimavoq.

Inatsit maanna atuuttoq 1996-imeersuuvoq. Taamanili inatsimmut ilassutinik allannguutinillu arlalissuarnik inatsisartut aalajangiisarput. 

Aalisarneq pillugu ataatsimiititaliarsuaq aalisarneq pillugu inatsip qanoq imaqarnissaanut inassuteqaatinik arlalinnik 2021-mi saqqummiivoq.

Aalisarnermut naalakkersuisoqarfimmi atorfillit inatsisissamik saqqummeeqqammerput. Tusarniaassutigineqarnera pingasunngornermut januaarip 24-anut killeqarpoq.

Nunaqarfinni illoqarfinnilu politikerit aalisartullu, inatsisissap oqaasertaasa tusarniaassutigineqarnerata sapaatit akunnerinik arfineq-pingasuinnarnik sivisussusilerneqarsimanera puffaqqassutigaat.

Kim Kielsenip aalisarnermut inatsisissatut siunnersuut Inatsisartunut marsimi tunniuppaa.

Inatsisartut upernaakkut ataatsimiinnerminni aalisarnermut inatsit oqaluuserissavaat.

Aalisarnermut inatsisip atuutilerneratigut suliffissaaruttoqarnissaannik ilisimatusartut oqalunnerat, Kim Kielsenip arlaleriarluni paatsiveerussaarutaanerartarpaa. Paatsiveerussaarutaannginneranillu akerliliisut ilagaat inuiaqatigiilerinermik ilisimatusartoq Ilisimatusarfimmeersoq Birger Poppel:  

- Kim Kielsenip Naalakkersuisut sinnerlugit nassiussaani, patsiveerussaarisoqannginneranik takussutissaqarpoq. Sulisinnaasullu amerlinissaannut aamma takussutissaavoq, Birger Poppel oqarpoq nangillunilu: 

- Tassa suliffissaaleqisoqalissaaq, inuuniumminnik annaasaqartoqassaaq. 

Taamali oqarneq Kim Kielsenip aamma akunnattuussutiginngilaa. Aalisartut inatsimmik eqqugaanerlunginnissaannik isummernini taassuma attatiinnarpaa. 

- Illuatungaanit uanga apererusuppunga, taakku paasissutissat suminngaanniit-uku pissarsiaat? Taamaattoqannginnami. Maanna aaqqiissummik ujartuisimavugut, taanna oqarpoq nangillunilu: 

- Ataaserluunniit ataaserluunniit oqassanngilaq: "Naalakkersuisut aalisartunik nungusaapput, ikilisaapput" aamma ataaserluunniit oqassanngilaq "Inoqarfinnik minnernik inuerusaaniartugut", taanna naqissuserusuppara. 

Aalisartut siunissaat allat qulakkiissavaat 

Aalisarnermulli inatsissap taamaatsillugu akuerineqarnerata ajorluinnartumik kinguneqarnissaa aalisarnermik ilisimatusartut kisimik aarleriginngilaat. Aalisarnermillu inuussutissarsiutillit aamma aarleripput. 

Aalisartut kisimik eqqugaanavianngitsut Polar Seafoodip pisortaa Bent Salling ilaatigut aamma isumaqarpoq. Nunamili suliffillit inuuniumminnik annaasaqarnissaannik kinguneqarnissaa taassuma oqariartuutigereerpaa

- Aalisakkeriviit sisamat ingerlaannarnissaannut tunngavissaarunnissarput ersarippoq. Ungasinnerusoq eqqarsaatigalugu marluinnaat ataannarsinnaassapput, taanna oqarpoq. 

Aalisartut ataasiakkaat alianaqisumik eqqugaassapput, kisianni aamma inuiaqatigiit ajorluinnartumik eqqugaanissaat Birger Poppelip siusinnerusukkut siulittuutigaa: 

- Inuit najukkatik qimattariaqalissagunikkut sumukassappat? Inissaqarpat, paaqqinnittarfiit suliffissallu taakkununnga naammappat? Naligiinnginneq annerulissaaq, Birger Poppel oqarpoq. 

Siunissamulli siulittuutit Kim Kielsenip aarleriginngilai. Aalisartut piniartullu nunamut qaqisariaqalissappata suliassaqartinneqarumaartut taanna oqarpoq: 

- Ila oqaatigereerparput ersarissumik, naalakkersuinikkut matooraanianngilagut inoqarfinnik minnernik aamma, oqarpoq nangillunilu: 

- Naalakkersuisoqarfiit allat isumagisassarivaat tamakkua assigiinngitsut periarfissarititat, aamma taanna massakkorluinnaq qulaajarneqarpoq piumasarineqarnikuullunilu.