Kommuneqarfik Sermersuumi borgmesterip, Charlotte Ludvigsenip (IA) kommunip illoqarfiup ineriartortinneqarnissaanut ingerlatseqatigiiffiata NCD-p inissiaatileqatigiiffimmilu Iserip kattunneqarnissaat siunnersuutigaa.Assi: Christian Sølbeck

Borgmesteri: Nuuk City Developmentip ilarujussua atorunnaarsinneqarpoq

Sermersuup kommunimi illoqarfiup ineriartortinnissaanut ingerlatseqatigiiffia kommunip inissiaatileqatigiiffianut Iserimmut kattutsinneqarsinnaavoq. NCD atuukkunnaariartortoq, borgmesteri oqarpoq.

Nuummi illoqarfiup piffissami sivisuumi ineriartortinneqarnissaa pissutigalugu ukiut tallimat matuma siorna pilersinneqarpoq.

Kommunilli ingerlatseqatigiiffiata, Nuuk City Developmentip piffissaa ingerlareerpoq.

Ingerlatseqatigiiffiup kommunip inissiaatileqatigiiffianut Iserimmut kattutsinneqassaaq. Tamanna borgmesterip, Charlotte Ludvigsenip siunnersuutigaa.

- Siunnersuutigissavarput kommunalbestyrelsip ataatsimiinnissaanut NCD Iserit-mut kattutsinneqarnissaa, sanaartorneq sanaartugassatullu suliniutit kommunimit ingerlanneqalernissaat ilanngullugu, borgmesteri kommunip nittartagaatigut ataasinngornermi allappoq.

Borgmesterip oqarnera naapertorlugu Nuuk City Development  “suliassai nunguttussaapput”.

Piffissaq perulluliorfiusoq

NCD-mi siulersuisut ingerlatseqatigiiffiup pisortaanerata pisortallu tulliata suleqatiginerat atorunnaarsinneqartoq nalunaarutigeqqammerpaat.

Ingerlatseqatigiiffiup pisortarisimasaa, Jens B. Frederiksen suliaq pillugu KNR-imut oqaaseqarusunngilaq. Siulersuisut siuliamut tunngatillugu annertumik aamma oqaaseqarumanngillat.

Borgmesterip Nuuk City Development atorunnaarsikkiartorneraa borgmesteri aperineqarami, Charlotte Ludvigsen KNR-imut ima akissuteqarpoq.

- Suliffeqarfiit marluk ataasiinnanngortillugu massakkut kattunneqarput, soorunami taamaalisoqarnerani takusinnaavarput NCD taamaalinerani suliassai nunguttussaasut, taamaattumik pissusissamisoorpoq,borgmesteri ooqarpoq, tamannalu itiginerusumik oqaaseqarfigerusunnagu.

NCD-p inissianik, illunik aningaasaliiffissatullu suliniutinik ineriartortitsinissaq, sanaartornissaq ingerlatsinissarlu siunertarai.

Nuummi atuarfimmik, ulluunerani paaqqinniffinnik qatserisarfimmillu nutamik pilersitsinissaq suliassanut ilaatigut ilaapput.

Borgmesterip Nuuk City Developmentip inissiaatai 1000-it missaanniittut Iserimmut tunniunniarlugit siunnersuutigaa.

Kommunip NCD-p atuarfimmik ulluuneranilu paaqqinniffinnik sanaartornissaq nammineq isumagisinnaavaa.

Ilungersunartumik nalunaarusiortoqarnerata nalaani siunnersuuteqartoq

Borgmesterimit siunnersuut kukkunersiuisut kommunip inissiaqarnermut atatillugu suliaqarneranik allaffissorneranillu nalunaarusiaata saqqummersinneqarnerata nalaani siunnersuutigineqarpoq, nalunaarusiami NCD aamma isornartorsiorneqarpoq.

AAMMA ATUARUK Professor om opsigtsvækkende boligrapport: Mængden af problemer er markant

Aalborg Universitetimit Per Nikolaj Bukh nalunaarusiamik taama isornartorsiuitigisumik siornatigut takusimanngisaannarluni maajip aallartinnerani oqaatigaa.

Nalunaarusiami ulluunerani neqeroorutinik atulereersunik suliniutinillu piviusunngortinneqangajalersunik attartornissamik isumaqatigiissuteqartoqarsimaneranut takussutissaqanngitsoq nalunaarusiami erserpoq. Matumani Nuummi atuarfiup nutaap sanaartornera ilaatigut pineqarpoq. Tassunga aningaasaliinerit sanaartortoqaleruttornerani aamma inissinneqarsimanngillat.

Tamanna Kommunip NDC-p attaveqaqatigiinnerinik aningaasanillu atukkiisunut isumaqatigiinnerinik tigusereerneranik kinguneqartoq kommunip kukkunersiuisut nalunaarusiaanut malitsigisaanut ilanngussami allassimavoq.

AAMMA ATUARUK Rapport om kommunes leje-fremleje model: Ingen plan sætter lejerne i limbo

Borgmesterip oqarnera naapertorlugu tamanna atuarfiup aningaasaliiffigineqarneranut maanna inissiisoqarneranut qulakkeerutaassaaq.

- Soorunami takusinnaavarput atuarfeqarfissuup sananeqarnerani aningaasat kingulliit atorniarneqarnissaanut amigaatigineqartut, tamaattumik kommunimut nuukkusukkipput, pissutigalugu kommuni aningaasanik atorniarnissaminut pitsaanerusumik periarfissaqarmat, borgmesteri oqarpoq.

Deloittep kukkunersiuinermik nalunaarusiaa siunnersuutigisannut uunga sunniuteqarpa?

- Soorunami una sunniuteqarpoq. Aamma massakkut takusinnaavarput taamatut periuuseqarneq ajoqutissartaqartoq, taamaattumik kommunimut taamatut ilai nuutsinneqarneri Iseritsimullu akisussaafigigai nuutsinneqarneranut takusinnaavarput pitsaanerussasoq, taamaattumik sunniuteqarnikuuvoq una misissuinitsinni NCD inissisimanera pitsanngorsartariaqarsimagipput, borgmesteri akivoq.

Immikkoortoq matoqqasumik oqaluuserineqartoq

NCD-p suliassaasa Iserimmut kommunimullu suunneqarnissaanut tunngatillugu suliaq Aningaasaqarnermut Inuussutissanullu ataatsimiititaliami immikkoortumi matoqqasumik ataasinngornermi oqaluuserineqarpoq.

Borgmesterip ullormi tassani siunnersuumminik nittartakkamini saqqummiussimmat tamanna Siumumit Inga Dora Markussenip suliap matoqqasumik oqaluuserineqarnissaa tupigusuutigaa.

- Tamatuma immikkoortumi matoqqasumik oqaluuserineqarnera tupigusuutigivarput, Inga Dora Markussen oqarpoq.

Taassuma Siumullu tamat kommunip imaqarniliorneranut takunnissinnaatitaammata immikkoortoq ammasumik oqaluuserineqarsimasariaqarsoraat.

Partii ikinnerussuteqartutut oqaaseqarnermini NCD-p Iserimmut kattunneqarnissaanut saqqummiunneqartut malillugit akuersiniarnani allappaa.

Borgmesteri immikkoortup sooq matoqqasooriarluni kattussinissamut siunnersuummik ullormi tassani nalunaaruteqarnini pillugu apeqqummut ima akissuteqarpoq.

- Ippassaq (ataasinngormat aaqq.) aningaasaqarnermut inuussutissasiornermullu ataatsimiitsitaliami ataatsimiinnitsinni oqaatigereerpara uani ataatsimiinnermi sammereerutsigu ammasumik kommunalbestyrelsimi aamma sammineqartussanngortussaasoq.

Tassumalu ingerlatseqatigiiffiup sulisuinik eqqarsaatiginninnermut aamma tunngassuteqartoq innersuussutigaa.

- Taamatut suliffeqarfinnik marlunnik kattussiniarnermi assigiinngitsunik aamma mianersorfissaqarpugut, suliffeqarfik eqqartorparput nammineerluni siulersuisoqarpoq aammalu sulisoqarluni, tassani uani aalajangernermi aamma taakkuupput siulliullugit ilisimatinneqartussat.

Kommunip ingerlatsiviisa marluk kattunneqarnerat Sermersuumut qanoq akeqassava?

- Aningaasartai pigereerpagut missingersuusiortarnitsinni NCD ingerlatsinneqarnerani tapiissutinillu aningaasartuuteqartarpugut, taamaattumik taakku aningaasat atorlugit una kattussinermi aamma taakkua atorneqartussaapput. Taamaattumik missingersuutitsinnut sunniuteqarnavianngilaq.

Kattussinissamut siunnersuut kommunalbestyrelsip ataasinngornermi maajip ulluisa 23-anni ataatsimiinnerani oqaluuserineqassaaq.Nutaarsiassaateqarpit?

Nutaarsiassaateqarpit?

1717-imut SMS-erit, UNNIA allariarlugu kingornalu oqaluttuat allallugu.

Immersuivik atorlugu allaffigitigut knr.gl/1717

Emailikkulluunniit 1717@knr.gl