Borgmester: En stor del af Nuuk City Development er under opløsning

Opgaverne i Sermersooqs kommunale byudviklingsselskab NCD kan være på vej over i kommunens boligselskab Iserit. NCD er under opløsning, siger borgmester. 
Borgmester i Kommuneqarfik Sermersooq, Charlotte Ludvigsen (IA), foreslår at fusionere kommunens byudviklingsselskab NCD ind i kommunens andet boligselskab Iserit. Foto © : Christian Sølbeck
Skrevet af Anders Dall
19. maj 2022 05:11

Det blev sat i verden for fem år siden med ambitionen om at skabe byudvikling i Nuuk over lang tid.

Men nu er tiden ved at rinde ud for det kommunalt ejede selskab Nuuk City Development.

Selskabet skal fusioneres med kommunens boligselskab Iserit. Det er i hvert fald, hvad borgmester Charlotte Ludvigsen (IA) lægger op til.

- Vi foreslår på det kommende kommunalbestyrelsesmøde at fusionere NCD ind i Iserit og hjemtage anlægs- og byggeprojekter til kommunen, skrev borgmesteren mandag på kommunens hjemmeside.

Det sker på et tidspunkt, hvor Nuuk City Development med borgmesterens ord er "under opløsning."

Tumultarisk tid

For nylig meldte NCD's bestyrelse ud, at samarbejdet med selskabets administrerende direktør og vicedirektør er ophørt.

Selskabets nu forhenværende direktør, Jens B. Frederiksen, ønsker ikke at udtale sig om sagen til KNR. Bestyrelsen vil heller ikke kommentere sagen yderligere.

På spørgsmålet om borgmesteren er på vej til at opløse Nuuk City Development, siger Charlotte Ludvigsen til KNR:

- Vi skal fusionere de to selskaber. En stor del af NCD er jo under opløsning nu, siger borgmesteren og ønsker ikke at kommentere det nærmere.

NCD's formål er at udvikle, anlægge og drive bolig-, ejendoms- og investeringsprojekter. Nogle af de opgaver er blandt andet etableringen af en ny skole, daginstitutioner og en brandstation i Nuuk. Derudover er NCD også søsat for at drive udviklingen af det store bydelsprojekt Siorarsiorfik.  

Med forslaget vil borgmesteren overdrage Nuuk City Developments cirka 1000 boliger til Iserit.

Kommunen skal selv overtage NCD's opgaver med byggeri af skole og daginstitutioner.

Forslag i kølvandet på alvorlig rapport

Forslaget fra borgmesteren kommer i kølvandet på en revisionsrapport om netop kommunens håndtering og administration af boligområdet, hvor også NCD får kritik.

LÆS OGSÅ Professor om opsigtsvækkende boligrapport: Mængden af problemer er markant 

En rapport som i starten af maj fik professor Per Nikolaj Bukh fra Aalborg Universitet til at sige, at han aldrig nogensinde havde set en så alvorlig og kritisk rapport.

Rapporten tegner et billede af, at der ikke er indgået lejeaftaler for dagtilbud, der allerede er taget i brug, og projekter, der er i gang med at blive realiseret. Det gælder blandt andet byggeriet af nye skole i Nuuk. Her er finansieringen heller ikke på plads på et tidspunkt, hvor byggeriet ellers er godt i gang. 

Det har fået den konsekvens, at kommunen allerede har overtaget NCD's  kommunikation og forhandling med kreditgivere, står der i et bilag til kommunens opfølgning på revisionrapporten.

LÆS OGSÅ Rapport om kommunes leje-fremleje model: Ingen plan sætter lejerne i limbo 

Det skal ifølge borgmesteren sikre, at finansieringen for skolen nu kommer på plads.

- Vi kan jo se, at der mangler noget til at finansiere skolen. Derfor vil vi gerne hjemtage det til kommunen, fordi vi har bedre lånemuligheder, siger borgmesteren.

Har Deloittes revisionsrapport haft nogen indflydelse på det her forslag, du er kommet med?

- Helt klart. Vi har arbejdet med at rydde op i det her, siden sommer og det her viser jo, at vi har udfordringer i selskabet. Det er også derfor, vi mener, at hvis vi fusionerer, så kommer vi ud af den her situation, som NCD er havnet i, svarer borgmesteren.

Behandlet på et lukket punkt

Sagen om at NCDs opgaver skal overdrages til Iserit og kommunen, var på et lukket punkt i Økonomi- og Erhvervsudvalget mandag.

Det forbavser Siumuts Inga Dora Markussen, at det skulle behandles på et lukket punkt, når borgmesteren samme dag går ud og melder sit forslag offentligt ud på hjemmesiden.

- Vi undrer os over, at det er noget, der er blevet behandlet på et lukket punkt, siger Inga Dora Markussen.

Hun og Siumut mener, at  punktet skulle have været behandlet som et åbent punkt, fordi offentligheden har krav på at få indsigt i kommunens dispositioner.    

I en mindretalsudtalelse skriver partiet, at det ikke vil gå med til at fusionere NCD til Iserit ud fra det materiale, man har fået forelagt. 

På spørgsmålet om, hvorfor det skulle være et lukket punkt, når borgmesteren samme dag melder sit forslag om fusioneringen ud, svarer Charlotte Ludvigsen:

- På vores møde i går (mandag red) sagde jeg, at når vi har behandlet det her, så bliver det et åbent punkt i kommunalbestyrelsen.

Hun henviser til, at det også handler om at tage hensyn til selskabets medarbejdere.

- Det er et selskab med en bestyrelse og medarbejdere, som vi skal tage hensyn til, og de skal orienteres først, når beslutningen er taget.

Hvad kommer det til at koste Sermersooq at lave den her fusion af kommunens to selskaber?

- Pengene er der jo allerede. Vi har en driftsaftale med NCD, som betyder, at det forbliver i kommunen, så vi har allerede pengene i vores budget til at lave den her fusion. 

Forslaget om fusionen skal på kommunalbestyrelsens møde mandag den 23. maj.