Nyt møde skal styrke samarbejdet i Rigsfællesskabet

I dag vil politikere fra Danmark, Grønland og Færøerne mødes til et nyt møde, hvor de skal diskutere udenrigs- og sikkerhedspolitik. Et møde, som flere parlamentarikere ser utroligt meget frem til, da de håber, mødet kan styrke samarbejdet mellem de tre lande.
De grønlandske folketingsmedlemmer Aaja Chemnitz og Aki-Matilda Høegh-Dam deltager til årets parlamentariske møde i Nuuk. Foto © : Malik Milfeldt
07. juni 2023 07:07

For første gang nogensinde vil der i år blive afholdt et møde mellem medlemmer af udenrigsudvalget i Danmark, Færøerne og Grønland.

På mødet vil medlemmer af det færøske og grønlandske parlament, få et større indblik i udenrigs- og sikkerhedspolitikken i Arktis.

Derfor vil både medlemmer fra Folketingets Udenrigspolitiske Nævn, den danske udenrigsminister og den danske forsvarsminister være til stede, så de kan give deltagerne en grundig briefing i den udenrigs- og sikkerhedspolitiske situation.

Håber på mere gennemsigtighed 

Årsagen til, at der bliver afholdt endnu et møde mellem politikere fra de tre lande, skyldes et behov for mere inklusion, når det kommer til udenrigspolitiske emner, som omhandler Arktis.

Det fortæller Doris J. Jensen, som er en af de drivende kræfter bag det nye møde.

- Jeg har selv siddet i Udenrigspolitisk Nævn, dengang jeg selv sad i Folketinget. Og der får man hemmelige informationer, som Grønland ikke bliver informeret om. Derfor har vi et ønske om et mere gennemsigtigt samarbejde mellem de tre lande - selvfølgelig i fortrolighed og kun i de nødvendige områder, siger hun.

Doris J. Jensen fortæller, at man flere gange i det udenrigspolitiske råd i Grønland, har hørt om nye udenrigspolitiske tiltag gennem nyhederne, og det er man utilfreds med.

Derfor håber hun på, at det nye samarbejde mellem parlamenterne i de tre lande kan betyde bedre informationer og mere gennemsigtighed, når det kommer til de udenrigs- og sikkerhedspolitiske beslutninger.

- Der skal være gensidig respekt mellem de tre lande. Derfor åbner et samarbejde som dette op for et bedre samarbejde i Rigsfællesskabet, siger hun.

Mødet er på høje tid

Doris J. Jensen er ikke den eneste som glæder sig over potentialet over det nye møde, som bliver testet onsdag. Også folketingspolitikeren Karsten Hønge fra SF, som er medlem af Udenrigspolitisk Nævn, ser frem til mødet med stor entusiasme.

- Jeg synes, det er på høje tid, at vi parlamentarikere indbyrdes får en snak med hinanden om, hvordan vi ser den internationale situation. Og på den måde bidrage med viden og holdninger til hinanden, siger han.

Han håber på, at mødet mellem parlamentarikerne kan være med til udrydde eventuelle misforståelser, som er opstået mellem deltagerne.

- Jeg håber, at det kan bringe os tættere på hinanden, da vi står i en højspændt situation internationalt, siger han.

En bedre forståelse mellem landene

Aaja Chemnitz fra IA, er enig med Karsten Hønge i, at et parlamentarisk møde mellem de tre lande vil styrke kommunikationen.

- Det er vigtigt, at vi kan gribe knoglen og ringe til hinanden, når vi har brug for at diskutere noget, og her hjælper det, hvis vi har et kendskab til hinanden og har et kendskab til de politiske prioriteringer i de andre lande.

Hun bider særligt mærke i, at der et behov for at man kan have en ligeværdig dialog mellem de tre lande.

- Jeg synes, det er vigtigt, at mine danske kollegaer får en større forståelse for de mange forskellige politiske holdninger, der kan være i Grønland. Men også en forståelse for de politiske strømninger, der fylder rigtig meget hjemme i Grønland lige nu.

Hun håber på, at man på mødet både vil diskutere Grønlands egen udenrigspolitiske strategi, samt en fælles strategi, da der på nuværende ikke ligger en arktisk strategi, hvilket hun mener, der er et behov for i en tid, hvor der er et stort fokus på Arktis og Grønland.

- Der er ingen tvivl om, at det sikkerhedspolitiske billede bliver mere og mere bekymrende. Og der er et behov for, at vi taler mere om udenrigs- og sikkerhedspolitik i et fortroligt forum, som vi kan komme til på dette møde, siger hun.

Dialogen og samarbejdet skal styrkes

Det er ikke garanteret, at mødet som afholdes både onsdag og torsdag, vil blive gentaget. Det oplyser samtlige parlamentarikere, som KNR har talt med.

Men selvom der blandt politikerne er enighed om, at man ser frem til mødet, er det vigtigt at huske på, at det er tre selvstændige lande, som indgår i en dialog og bedre samarbejde. Det understreger Annika Olsen fra partiet Tjóðveldi, som er medlem af det færøske udenrigsråd.

- Det er udelukkende en måde at styrke en dialog og et samarbejde. Det kan aldrig skade, især ikke i den situation, som vi er i lige nu, hvor Nordatlanten er et interessant område, og alle øjnene er vendt imod det arktiske område.

Samtidig pointerer hun ligesom sine kollegaer fra Danmark og Grønland, at det vigtigt, at der er en gensidig respekt mellem politikerne fra de respektive lande.

- Vi har vores egen stemme, og Grønland har sin egen stemme, og Danmark har sin egen stemme. Og det synes jeg, er vigtigt at understrege, at det ikke er et formål at standardisere tingene. Fordi vi har alle vores forskellige udgangspunkter, vi har vores forskellige interesser, vi har vores forskellige forhold, siger hun.

Den endelige plan for det parlamentariske møde er ikke færdiggjort, men der vil blive afholdt møde onsdag 8. juni.