VIDEO Geokemiker forklarer farerne ved uranminedrift

Uran har været til debat i Qulaarpaa med fokus på planerne for minedrift ved Narsaq og Kuannersuit-fjeldet.

Der kan være mange arbejdspladser og indtægter i en uranmine. Til gengæld er det ikke risikofrit at arbejde med det radioaktive grundstof.

Det fortæller Jens Søndergaard, der er geokemiker, ph.d og seniorrådgiver hos det danske center for miljø og energi, DCE, ved Aarhus Universitet.

- Minedrift generelt, både efter uran og efter andre typer af almindelige mineraler, er desværre ikke uden risici, men man kan minimere de risici ved grundige forundersøgelser, regulering og kontrol, siger Jens Søndergaard til KNR.

Han fortæller, at der inden for det seneste år har været eksempler på uheld, hvor tailing-depoter er brudt sammen ved miner i både Canada og Brasilien. (Tailings er det engelske udtryk for restprodukter fra minedrift)

- De uheld, skal man selvfølgelige holde op mod det meget store antal miner, der er i verden i dag. Undersøgelse af de uheld vil givetvis føre til, at blandt andet tailings-deponering bliver mere sikkert i fremtiden, da man får mere viden på området.

- Men helt fjerne risikoen kan man desværre ikke, siger han.

Du kan se hele Qulaarpaa-debatten om uran her.

Jens Søndergaard peger på, at der ved minedrift efter uran er en række risici. Risici som kan minimeres ved grundige forundersøgelser, regulering og kontrol, men som aldrig helt kan fjernes.

Han nævner tre ting, man generelt skal være opmærksom på. Nemlig opbevaring af restproduktet fra oparbejdning af malmen. Det man kalder tailings. Håndtering af overskudsvand fra tailings-søer og fra bruddene. Og endelig, så er der spørgsmålet om stråling.

Læs også Grønland på vej til uran-godkendelse

Herudover peger geokemikeren på, at åbne miner som Kuannersuit typisk frigiver mere støv end underjordiske miner.

Helt overordnet kan Jens Søndergaard dog ikke sige noget om, hvordan Kuannersuitprojektet vil påvirke miljøet. Det er nemlig ved at blive undersøgt, og før den såkaldte VVM (vurdering af virkning på miljøet) er klar, er det vanskeligt at sige noget konkret om mineprojektet ved Narsaq.

Læs også Regeringen vil undgå atomvåben med uran fra Grønland

Seniorrådgiveren anfører dog, at selvom det er forbundet med en risiko ved at grave efter uran, er det ikke nødvendigvis farligere end anden minedrift.

- Uranminedrift er ikke nødvendigvis farligere end andre typer af minedrift. Men det er klart, at stråling fra uran og henfaldsprodukterne, de udgør en ekstra faktor som man skal være opmærksom på og blandet andet inkluderer i miljøovervågningen, siger Jens Søndergaard.

Her forklarer Ib Laursen fra Greenland Minerals & Energy, GME, hvordan de planlægger minedriften i området ved Kuannersuit: