Foto: Arkiv/KNR

DEBAT Fokus på råstoffer og turisme

I aften er der endnu en gang valgdebat på KNR tv. Denne gang skal partierne snakke om råstoffer og turisme, som kan blive en af de helt store indtægtskilder i landet.

Turisme og råstoffer er en af de største mulige indtægtskilder i landet. Det mener de fleste partier. Bliver der søgt efter råstoffer og bliver de udnyttet i de kommende år? Hvad med nultolerancen over for uran? Vil en ny lufthavn i Sydgrønland fremme turismen? Og i så fald, hvor stor en betydning har turismen for Grønlands økonomi?

 

Atassut har tidligere meldt ud, at de bakker op omkring Siumuts forslag om en ny lufthavn i Qaqortoq. Begge partier mener, at det vil fremme turismen og med den holdning, mener kandidat for Atassut Knud Fleischer, at det vil bidrage til Grønlands indtjening og dermed forbedre landets økonomi.

Læs også VIDEO IA’er, Siumutter og Atassutter står sammen om ny lufthavn til Qaqortoq

De vil arbejde for, at forhandlingerne om mulighed for at etablere storindustri med vandkraft som energikilde bliver fremmet og gøre det nemmere at skabe virksomhed baseret på indsamlede ædelsten.

- Alle, der opfylder krav og betingelser for store råstofaktiviteter i Grønland, skal være velkomne, og der skal ikke være unødige ventetider for selskaberne at få et svar, skriver Atassut.

 

Siumut vil øge indtjeningsmulighederne på råstofområdet. De vil blandt andet styrke uddannelserne indenfor råstofområdet og tiltrække udefrakommende investorer. Samtidig skal en ny lufthavn i Sydgrønland sikre, at her kommer flere turister, der vil sikre at

økonomien går i den rigtige retning.

- Vi skal skabe vækst i erhvervene, så der kan komme større indtjening i fiskeriet, byggeriet, turismen og råstofområdet. Kort sagt, gælder det om at få flere folk i arbejde og få flere unge til at tage uddannelse. Men det kræver investeringer, og det kræver bedre rammebetingelser for erhvervslivet, skriver partiformanden Kim Kielsen.

Læs også Bernhardt Olsen (S): Flyt turismelinjen til Ilulissat

Demokraterne mener, at man i stedet for at investere i nye turistuddannelser kan hente inspiration hos Islands guideudannelse, Adventure Guide. Eksempelvis kunne en samarbejdsaftale med Island også sikre, at grønlandske unge i fremtiden får mulighed for at tage på uddannelsesophold i Island.

- Vi vil skabe rammerne for, at turistaktører lettere end i dag kan skabe eksklusive muligheder for trofæjagt, lystfiskeri og oplevelsesturisme. Det vil være med til at tiltrække flere turister, og dermed til at forbedre den samlede økonomi i samfundet, skriver Demokraterne.

Partiet mener ikke, at man behøver en ny lufthavn for at fremme turismen i landet.  De ser hellere, at flybilletpriserne bliver sat ned for at få flere turister.

Læs også Demokraterne vil ofre ny lufthavn for billige flybilletter

Demokraterne ser stort potentiale i råstofområdet, som kan blive Grønlands største indtægtskilde, hvis alle planer om olieudvinding og miner bliver realiseret.

De internationale selskaber skal forpligtes til at tage så meget samfundsansvar som muligt. Partiet vil sikre, at selskaberne skal bidrage til opkvalificering og uddannelse af egen arbejdskraft og sørge for udviklingen af den relevante infrastruktur i forbindelse med den pågældende opgaveløsning.

 

Inuit Ataqatigiit vil forbedre rammerne for turismen. Der skal være flere iværksættere i hele landet, og der skal være øget markedsføring. Og det skal ske med økonomisk støtte fra Naalakkersuisut. 

- Markedsføringsindsatsen bør koordineres i et tæt samarbejde mellem erhvervet og Visit Greenland. Der skal gøres en indsats for at udvide turistsæsonen, skriver Inuit Ataqatigiit. 

Læs også IA: Vi vil fordoble turismen de næste ti år

Samtidig mener partiet, at råstofudvikling kan gavne landets økonomi. Her lægger de også vægt på, at folket har en medbestemmelse.

Læs også Uenighed om råstofpolitik

Partii Inuit: Giv turismen en chance og lad den udvikle sig yderligere. Partiet mener, at der skal være flere lokale guider frem for udefrakommende guider. 

- På nuværende tidspunkt kommer størstedelen turistguiderne fra udlandet i højsæsonen og rejser igen.  Og det accepterer man, fordi der er mangel på grønlandske eller lokale turistguider. Men det kan vi gøre bedre, vi har brug for nogle med kendskab til det grønlandske kultur. Vi kan udvikle turismen i landet ved at opkvalificere de fastboende og uddanne flere, siger formanden for Partii Inuit Nikku Olsen til KNR.

Borgerinddragelsen af eventuelle råstofprojekter er heller ikke kun forbeholdt Inuit Ataqatigiit. Partii Inuit gør det klart, at de prioriterer højt, at landets borgere først bliver hørt, før disse beslutninger træffes.  

 

Partii Naleraq deler også Partii Inuits holdning om at der skal være flere fastboende turistguider. De tror på, at en øget turisme vil skabe flere arbejdspladser i bygderne.

- Der tjenes penge på turisme fra udlandet, mens indenlandske aktører ikke tjener penge på erhvervet. Og den udvikling må vi vende, mener kandidat for partiet, Ole Thorleifsen.

Læs også Slut med udenlandske turistguider

Partiet vil arbejde for, at olieeftersøgninger og minedrift bliver gennemført med borgerinddragelse og i samarbejde med organisationerne.   

 

Find ud af mere, når politikerne kommer ud med deres målsætninger i aftenens valgdebat på KNR tv, torsdag d. 13. november, kl. 19:30 på grønlandsk og 21:00 på dansk - begge debatter simultantolkes på KNR2.

Kommentarer

inatsisartut-sal-sep2019.jpg

Inatsisartuts EfterårssamlingGiv os et tip

Send en SMS til 1717

Skriv Unnia og derefter dit tip og send sms'en til 1717.
(du kan også skrive Tip i stedet for Unnia)

Giv os dit tip på knr.gl/1717

Eller send en email 1717@knr.gl

KNR TV: TekstTV

Tjek information her:

TTV s 113 Dagligt opdaterede nyheder

TTV s 400 Flyinformation ankomst/afgang

TTV s 350 TV oversigt

TTV s 610 Radio oversigt