Nivi Olsen KNR-ip ajornartoornera pillugu: Tatiginninnginnermik taasititsinissamik siunnersuuteqaratarsinnaasoq

Nivi Olsenip KNR-imi tusagassiortussaaleqinermut ajornartorsiutip kultureqarnermut naalakkersuisumit iliuuseqarfigineqannginnera isornartorsiorpaa.
- Suliaq iluamik naammassineqanngippat, Naalakkersuisut suliamik naammassinnissimanngitsut tusarlerneqarumaartut qularutissaanngitsoq nalunngilara, Demokraatineersoq Nivi Olsen oqarpoq. Assi © : Sikkersoq Rosing Karlsen
novembarip 20-at 2023 12:30

Demokraatineersoq Nivi Olsen tusagassiortut kalaallisut oqaluttut amigaataaneri pillugit iliuutsit naammaginagit kultureqarnermut taamani naalakkersuisuusumut, Peter Olsenimut, tatiginninnginnermik taasititsinissamik upernaaq siunnersuuteqarpoq.

Peter Olsen naalakkersuisutut nammineerluni kinguninngua tunuarpoq.

Nivi Olsenilu taama taasititsinissamik siunnersuuteqaqqissinnaanersoq aperineqarami ima akivoq.

- Taanna naatsorsuutigineqassaaq, aamma uuma suliap malersornera uninnavianngilaq, Nivi Olsen oqarpoq.

Peter Olsenip suleqatigiissitamik ajornartorsiutit suunerinik misissuisussamik pilersitsinissamik neriorsuuteqareerluni pilersitsinnginnera tatiginninnginnermik taasititsinermut pissutaavoq.

Suliallu maanna killiffia Nivi Olsenip paasiniarpaa.

- Suliap kingullermik neriorsuutigineqartup alloriarfigineqarnera qanoq isikkoqarnersoq malersukaaralugu aallartippara. Suliaq iluamik naammassineqanngippat, Naalakkersuisut suliamik naammassinnissimanngitsut tusarlerneqarumaartut qularutissaanngitsoq nalunngilara, Nivi Olsen oqarpoq.

Tatiginninnginnermik taasititsinermit qaammatit qulingiluat qaangiutereersut, Aqqaluaq B. Egede kultureqarnermut maanna naalakkersuisuuvoq. Suliarli annerusumik alloriarfigineqarnikuunngilaq. Suli suleqatigiissitaliortoqanngilaq, KNR-imilu tusagassiortut sulinerminni atugaat pitsaanerulernikuunatik.

Suliaq naatsumik

KNR ajornartooqqavoq.

Nutaarsiassaqartitsivik sulisussaalatsimmat, knr.gl-imi ikinnerusunik nutaarsiassiisarpoq, Qanorooq sivikillineqarluni unnukkullu arfinermut raatiuaviisi aallakaateqqitaalluni.

Radioaviisi tusagassiortunik kalaallisut oqaluttunik arfineq marlunnik inuttaqartussatut aalajangigaavoq, maannakkulli pingasuinnaallutik. KNR-p nutaarsiassaqartitsivimmi atorfiit arfineq marluk aamma inuttassarsiuuppai.

Sulisussaalatsinerup pilertortup qanoq aaqqiiviginissaa nalugullugu, KNR-ip pisortaata Annga Lyngep, siulersuisuinilu siulittaasup, Mette Steenholdtip, nalunaarutigereerpaat.

Aqqaluaq B. Egedeli suliami akisussaasuusorinngilaq.

Suleqatigiissitaliarmi ilaatigut atorfininnermi atugassarititanik akissarsianillu misissuisussaagami aningaasaqarnermut naalakkersuisumit Erik Jensenimit (S) akisussaaffigineqartoq tusagassiornermik suliallit peqatigiiffiannut TP-mut KNR-imullu nalunaarpoq.

Taamali nalunaaruteqarneq Nivi Olsenip naammaginngilaa.

- Naalakkersuisut taakku susassaqarfimminni arsamik imminnut miloriuttaarisut naapittariaqartut ajornartorsiullu qanoq aaqqiiviginiarnerlugu isumaqatigiittariaqartut isumaqarpunga. Taanna minnerpaaffianiittariaqartoq isumaqarpunga. Suliarmi pitsaasumik naammassissallugu akisussaaffigaat, Nivi Olsen oqarpoq, nangillunilu.

- Aamma siuliminni qanoq kinguneqartoqarnikuusoq nalunngilaat. Taamaammat suliatut pingaartutut tigullugu Naalakkersuisunut ilaasortat Aqqaluaq B. Egede aamma Erik Jensenilu kiap suna suliassarineraa pillugu iluminni aaqqiisariaqartut isumaqarpunga, Nivi Olsen oqarpoq.

Politikkikkut akiuliuttoqartariaqartoq

Inatsisartut kultureqarnermut oqaaseqartartut amerlanerit KNR-ip ajornartooqqaneranut iliuuseqarnissamik kissaateqarput.

Ajornartorsiutit aaqqiivigitinniarlugit politikkikkut akuliuttoqartariaqartoq kultureqarnermut ataatsimiititaliap siulittaasorisimasaa Doris J. Jensen upernaaq oqarpoq.

- Ataatsimiititaliamit KNR ajornartorsiuteqartupilussuusorigatsigu kultureqarnermut naalakkersuisoq siunersiuinermut aggersarparput. Naalakkersuisut TB-lu aaqqiissutissarsisariaqartut isumaqarpugut, Doris J. Jensen marsimi oqarpoq.

Ataatsimiititaliamilu ullumi siulittaasoq, Siumumeersoq Najaaraq Møller aamma taama isumaqarpoq. Taamaammat KNR-imi unammillernartut pillugit annerusumik iliuuseqartoqannginnera uggoraa.

- Ulloq manna tikillugu paasisakka imaapput; suli aallartittoqarsimanngitsoq. Taamaattumik taanna apeqqutit massakkut naalakkersuisuniipput. Taamaammat qilanaarpunga KNR immikkut ataatsimiitsitaliami sammilerutsigu itisilertumik aamma uagut nammineerluta apeqqutissaqaratta pitsaanerpaaq angorusukkatsigu soorunami.

Aamma Naleqqamit kultureqarnermut ataatsimiititaliami ilaasortaq, Emanuel Nûko Naalakkersuisunit iliuuseqartoqartariaqartoq isumaqarpoq. Pisortat suliffeqarfiutaanni sulisut akissarsiaat politikkikkut akuliuffigineqartareerput, matumanilu taamaaliortoqartariaqarluni.

- Politikkikkut akuliuffigineqartariaqarpoq. Naalakkersuisut, tusagassiortut peqatigiiffiat taavalu kalaallit tusagassiortut sulinermi atugassarititaasut piaartumik pitsanngorsaavigineqarnissaannik isumaqatiginninniartariaqarput.

Tamat oqartussaaqataanerat ulorianartorsiortinneqartoq

Tusagassiortut kalaallisut oqaluttut atorfissaqartinneqartut Emanuel Nûko isumaqarpoq.

  - Pingaartorujussuuvoq, tusagassiortut kalaallit nunatsinni amerlanerunissaat, nunatsinnimi danskisut oqalussinnaanngitsut amerlasoorujussuummata. Taavalu attavigineqartarlutik.

Ajornartorsiutit KNR-ip nammineerluni aaqqinniartariaqarai Inuit Ataqatigiit tusagassiuutinut oqaaseqartartuat aamma TP-p siulersuisuinut ilaasortaasoq Mariia Simonsen isumaqarpoq.

- KNR-ip siulersuisui ajornartorsiutinik aaqqiiniartussaasuuvoq. KNR-ip immikkoortortaqarfiinut allanut tusagassiortussarsiorneq ajornartorsiutaarpasinngilaq, taanna allakkatigut akissuteqarpoq, nangillunilu.

- Nutaarsiassaqartitsiviup taama eqqugaatigisimaneranut apeqqut KNR-ip siulersuisuisa qulaajagassaanut qitiusariaqarpoq, Mariía Simonsen KNR-imut allappoq. Taanna apersorneqarnissaminut allaaserisap saqqummersinneqannginnerani ulluni marlunni ulapippallaarluni nalunaarpoq.

Nunatsinni tusagassiorneq politikerinit salliunneqarsimanngitsoq Nivi Olsen isumaqarpoq. Tamannalu ilungersunartorujussuusoq taanna isumaqarpoq.

- Inuiaqatigiittut pitsaasumik ingerlanissarput ulorianartorsiortinneqarpoq. Taamaattumik ilungersunarlunilu tuaviornarpoq, una ajornartorsiut, inuiaqatigiinnilu tamani piaartumik aaqqiivigineqarnissaa ujartortariaqarparput. Taannalu illuatungiliuttut kisimik suliassarinngikkaat isumaqarpunga. Naalakkersuisut ajornartorsiut qanoq angitiginersoq takusinnaasariaqaraluarpaat.

Ajornartorsiutillu aaqqiviginissaata salliunneqarnissaa taassuma kissaatigaa.

- Tamat oqartussaaqataanerat ulorianartorsiortinneqarpoq. Kalaallinik tusagassiortunik amigaateqarnermi malinnaatinneqartussat tassaapput inuiaqatigiit. Aammalu amigaateqarneq peqqutigalugu tusagassiisarnerit ingerlasinnaanngippata, isumaqarpunga, taava inuiaqatigiinnut qanoq politikkikkut oqariartorfiginninnissaq, aammalu apeqqusersuinissaq, ulorianartorsiortinneqalissaaq.