GBU: Suliassanik ulikkaarpugut

Nunatsinni arsaattartut kattuffiata, GBU-p, Nunatta UEFA-mut ilaasortanngornissaanut piumasaqaataasut ukiualuit iluanni naammassiniartariaqarpai.

Nunarput europami arsaattartut kattuffissuanut UEFA-mut kiisalu nunani tamalaani arsaattartut kattuffissuanut FIFA-mut ilanngukkusuppoq. Ilaasortanngornissamullu qinnuteqaat kingusinnerpaamik 2025-mi tunniunneqassappat kattuffissuit piumasaqaataat Nunatsinni naammassiniaqqaartariaqassagigut GBU-mi siulittaasoq John Thorsen KNR-imut nassuiaavoq. 

- Piumasaqataavoq aaqqissuussaasumik unammersuartitsisinnaaneq sapinngikkipput takutissinnaanissaa. Taassumap saniatigut aamma piumasaqaataavoq arsaattarfiit inerisarnikut pigissagigut, massakkullu aallartilluareerpugut illoqarfiit ilaanni ivigaasanik arsaattarfeqalernikuummat, John Thorsen oqarpoq. 

Aamma atuaruk DBU-p siulittaasua Nunatsinni arsartarnerup siuarsaaviginissaanut 20-25 millioninik aningaasassaqartitsisoq

Nunatsinni ataavartumik aaqqissuussaasumillu arsaalluni pissartanngorniuutsitsisoqartalissagaluarpat taava angalanissamut aningaasartuutit aporfiulissapput. 

Tassami klubbit arlallit imaaliallaannaq aallarsinnaanngillat, tamannalu GBU-p siulittaasuata aamma ataatsimeersuarnermi saqqummiinermini eqqaavaa. 

- Klubbit ilai uniammigiassagaamik 100.000 koruuninik 150.000 koruunilluuniit angalanermut aningaasartuuteqartarput, taamaammallu angalasaqattaarnissamut akissaqarnaviarnatik, GBU-p siulittaasuat ataatsimeersuarnermi oqarpoq.   

Kingornali KNR-imit apersorneqarnermini ataavartumik unammersuaartitsisinnaanissaq arlaatigut iluatsissinnaasariaqartoq oqaatigaa. 

- Allatorluinnaq aaqqissuinngikkutta angalaniarneq unammillernartuujuassaaq. 

- Taamaammat unammersuaarnermik piffissami sivisuumi ingerlasussamik aallartitsissagaanni eqqarsaatigilluaqqaartariaqarpoq. 

- Angallanneq aporfiujuartussaavoq arlaannik imminut akilersinnaasumik aaqqiissutissamik nassaanngikkutta, Thorsen itisiliinngikkaluarluni oqarpoq.

Arsaattarfissuit matoqqasut amigaataasut

Unammersuaarnermik ukíuunera ilanngullugu pisinnaasumik aallartitsissagaanni illoqarfinni arsaattarfinnik ivigaasalinnik qulisanillu peqartariaqarpoq. Tamannalu UEFA-mut ilaasartanngornissamut aporfiit ilagaat. 

- Piffissaq sivisunerusoq atorlugu unammersuaarnerit ingerlattassagutigit arsaattarfiit qulisat amerlasuut pisariaqartippagut, Thorsen naggasiivoq.

Aamma atuaruk Ivigaasat innuttaasut peqqissusaannut iluaqutaassasut

Naatsumik oqaatigalugu 2025 tikitsinnagu Arsaattarfinnik qulisanik illoqarfinni pilersitsiortortoqartariaqarpoq aaqqissuussaasumillu unammersuaarnermik ataavartumik pilersitsisoqartariaqarluni. 

Qanoruup sammisaq pillugu ilanngutassiaa allaaserisap ataaniittoq takuuk.

 

IsummersuutitNutaarsiassaateqarpit?

Nutaarsiassaateqarpit?

1717-imut SMS-erit, UNNIA allariarlugu kingornalu oqaluttuat allallugu.

Immersuivik atorlugu allaffigitigut knr.gl/1717

Emailikkulluunniit 1717@knr.gl

KNR TV: TekstTV-mi paasissutissat

TTV q 110 Ullut tamaasa nutaarsiassat

TTV q 400 Timmisartuutinissat
aallartussat tikitussallu

TTV q 300 Tv-kkut aallakaatitassat
tulleriiarnerat

TTV q 300 radiukkut allakaatitassat
tulleriiarnerat

...allarpassuillu!