Randi Vestergaard Evaldsen siunissami Kalaallit Nunaanni Brugsenimi pisiortornermut pisortaassaaq, suliffeqarfik tusagassiuutinut nalunaarpoq. Assi: KNRAssi: KNR

Ilisarititsineq: Sisimiormiu inuusuttumiit naalakkersuisumut talerpillermut

Nuka Randi Vestergaard Evaldsen 35-nik ukiulik ukiut ikittunnguit ingerlanerini inuusuttut politikkikkut suliniaqatigiiffianniit kalaallit politikkikkut ingerlatsineranni qullerpaanut ingerlavoq. Tassanilu sisannik issoqartariaqarpoq, politikkeriusimasunngortoq qaffasissumik inissisimasimasoq oqarpoq.

- Sivisuumik peqqissaartumillu isumaliutigereerlugu paasivara politikkip qimannissaa uannut pitsaanerpaassasoq.

Facebookimi ulloq 16. juuli ikkussami takisuumi Demokraatini siulittaasuugallartoq, Randi Vestergaard Evaldsen, oqaatsinik taakkuninnga aallarniivoq. Tassani kikkut tamaasa – qinersisartuniit ilaquttanut suleqatinullu – qinikkatut ukiuni tallimani atuussimanerminut qujassuteqarfigai.

 

AAMMA ATUARUK aamma atuaruk Randi Vestergaard Evaldsen politikkimit tunuarpoq

Inatsisartuni aamma Kommuneqarfik Sermersuumi kommunalbestyrelsemi ilaasortaaffigisamini qinikkatut atuuffimmi qinersiviusut marluk akornini tunuarpoq. Kalaallit Nunaanni Brugsenimi pisiortornermut pisortatut atorfimmik neqeroorfigineqarneq politikkikkut sulinermit pingaarnerutippaa.  

- Inuuninnii ingerlariaqqikkusunnermut unammilligassanillu nutaanik misileerusunnermut killissimavunga, Kalaallit Nunaanni Brugsenimiit tusagassiuutinut nalunaarummi Randi Vestergaard Evaldsen oqarpoq. 

Nuka Randi Vestergaard Evaldsen

Ukiui: 35 år

Najugaqarfia: Nuuk – Sisimiuniit nuuppoq

Inuttut inissisimanera: Bo Klarskov Larsen katissimavaa

Ilinniarnera: Nordjyllands Erhvervsakademimi serviceøkonomi takornariaqarneq specialeralugu 2008.

Sulinermini ingerlanera: Tele-Postimi 2013-miit 2015-imut ilinniartoq

Politikkikkut atuuffii: Demokraatit inuusuttaanut siulittaasoq, 2014-15 Demokraatini siulittaasup tullia, Inatsisartunut ilaasortaq 2014 - 2019, Demokraatit siulittaasuat 2015-18, aatsitassanut aningaasaqaarnermullu naalakkersuisoq 2015-16, inuussutissarsiornermut, sulisoqarnermut aamma niuernermut naalakkersuisoq 2015-16 (qaammatit marluk). Kommuneqarfik Sermersuumi kommunalbestyrelsemut ilaasortaq 2014-2019.

Qinigaarlaamiit naalakkersuisumut inuusuttumut

Demokraatini qaffakkiartupiloortoq nunatsinni illoqarfiit annersasa tullianni Sisimiuni alliartorpoq, GU Aasiannilu 2004-mi ilinniarnertuunngorluni. Aalborgimi ilinniagarpoq, tassanilu  Nordjyllands Erhvervsakademimi serviceøkonomitut takornariaqarneq specialeralugu 2008-mi naammassilluni.  

Kisianni nunatta tamarmi ineriartortinnissaa takornariaqarnerup ineriartortinnissaanit pingaartinnerusimavaa.

Ukiuni arlalinni Demokraatit inuusuttaannut siulittaasooreerluni 2014-imi partiimi siulittaasup tullianut qinigaavoq siulittaasup Anda Uldumip aqutsinerani. 

 

aamma atuaruk Niels Thomsen Inatsisartunit sulinngiffeqarpoq

Inatsisartuni inissinnissaminut qinersisartunit tapersersorneqarnermigut qaammatit marluk qaangiummata qinigaavoq, ukiorlu ataasiinnaq ilaasortaareerluni aningaasaqarnermut aatsitassanullu naalakkersuisunngorpoq.

Liberaliusutut innuttaasut ataasiakkaat kiffaanngissuseqarnissaat ilaatigut pimoorullugu sulissutigisimavaa. Assersuutigalugu suliami imigassanik tuniniaanermut tunngasumi, tassani killilersugaanermiit innuttaasut akisussaffimmik namminneq tigusinissaat Demokraatit tunngavilersuutigisimavaat. 

Assortuuttoqarnissaa piareersimaaffigisariaqarpoq – oqaaserlu atugara utoqqatsissutigereerlugu angisuunik imaluunniit sisannik issoqartariaqarpoq.

- Uannulli pingaarnerpaasimavoq erninermut atatillugu sulinngiffeqarnissap sivitsorneqarnissaa, taamami angajoqqaat toqqissisimasumik aallartitsisinnaassammata. Inuiaqatigiinnut iluaqutaassaaq, ilaqutariit nukittunerit pilersissagatsigit, oqarpoq.

Ukioq ataaseq Naalakkersuisutut inissisimavoq, Demokraatit Atassullu peermata taavalu IA aamma Partii Naleraq ikkullutik.

Issuit sisaat

Inatsisartunut ilaasortaalluni sakkortusinnaaqaaq, Randi Vestergaard Evaldsen oqaluttuarpoq.

- Inatsisartuni ilaasortaaneq nuannersuinnaaneq ajorpoq. Assortuuttoqarnissaa piareersimaffigisariaqarpoq – oqaaserlu atugara utoqqatsissutigereerlugu: angisuunik imaluunniit sisannik issoqartariaqarpoq – tassami assortuuttoqartuaannarmat. Inatsisartunut ilaasortaassagaanni sapiissuseqartariaqarpoq piumassuseqartariaqarlunilu, taamaattumillu tassani ilaasortaasut tamaasa assut ataqqivakka. Piumasaqarfioqaarmi. Ulloq unnuarlu alaatsinnaaneqarfiuvoq, oqarpoq.  

AAMMA ATUARUK aamma atuaruk Politikki unitsippaa: Massakkut Randi Vestergaard Brugsenimi pisiortornermut pisortanngussaaq

Randi Vestergaard Evaldsen Sermersuumi kommunalbestyrelsemut 2017-imi qinigaavoq. Ingammik inuusuttunut suliffissaqartitsiniarnissaq pingaartillugu qinigassanngortippoq.  

- Inuusuttortavut allanngortoqarnissaanik sakkortuumik kissaateqarput. Inuusuttut tusaajumannginnatsigit periarfissinnagillu nunatsinniit aallartariaqalernerannik kinguneqartoq ilumoorsinnaannngilaq. Tamanna allanngortinniarpara, marsimi 2017-imi taama nalunaaruteqarpoq.

Kommunimi politikkernermi erseqqissuuneq

 Isumaginninnermut tunngasut aamma kommunalbestyrelsemi demokraatimut pingaaruteqarsimaqaat. Upernaaq manna sakkortuumik isornartorsiuivoq, ilaatigut massakkut borgmesteriusimasoq Asii Chemnitz Narup (IA) taassumalu pingaartumik Tasiilami isumaginninnikkut pissutsinik passussinera pillugu uparuartorlugu.  

Taamatut ingerlaneq tunngavigalugu borgmesteri atuuffimminit tunuarpoq politikkilu qimallugu.

Politikkikkut akerlerisaa massakkut assinganik iliorpoq – taannali allamik peqquteqarluni, tassa politikkip avataani suliffeqalerami.

- Malugisinnaavara iperaasariaqalerlunga ingerlaqqittariaqarlungalu. Eqqortumik aalajangersimallunga malugisinnaavara. Inuuninni ingerlariaqqinnissaq tullinnguuppoq, facebookimi Randi Vestergaard Evaldsen allappoq.

 

IsummersuutitNutaarsiassaateqarpit?

Nutaarsiassaateqarpit?

1717-imut SMS-erit, UNNIA allariarlugu kingornalu oqaluttuat allallugu.

Immersuivik atorlugu allaffigitigut knr.gl/1717

Emailikkulluunniit 1717@knr.gl

KNR TV: TekstTV-mi paasissutissat

TTV q 110 Ullut tamaasa nutaarsiassat

TTV q 400 Timmisartuutinissat
aallartussat tikitussallu

TTV q 300 Tv-kkut aallakaatitassat
tulleriiarnerat

TTV q 300 radiukkut allakaatitassat
tulleriiarnerat