Pressemøde i tårnet: Virksomheder skal forberede sig på krigshandlinger, naturkatastrofer og forsyningskrise

Tirsdag klokken 13 præsenterer naalakkersuisut, IA, Siumut, Demokraatit og Atassut deres politiske forlig om en ny ejerskabspolitik for de selvstyreejede aktieselskaber.
Formand for naalakkersuisut Múte Bourup Egede fører ordet til pressemødet. Foto © : Johannes Olsen
Skrevet af Liv Almer
28. marts 2023 13:12

Naalakkersuisut, Inuit Ataqatigiit, Siumut, Demokraatit og Atassut præsenterer tirsdag klokken 13 den længe ventede aftale om ejerskabspolitikken for de selvstyreejede aktieselskaber.

Aftalen forventedes egentlig at være færdig inden slutningen af 2022, men ligger nu klar til at blive underskrevet af parterne til dagens pressemøde.

Ifølge aftalen skal ejerskabspolitikken skabe 'klare og tydelige rammer' for aktieselskaberne.

De sidste aftaler, naalakkersuisut lavede om ejerskabsforhold og god selskabsledelse, er fra 2011 og 2012, og formålet med den nye aftale er dermed at præcisere og opdatere de forventninger og anbefalinger, som naalakkersuisut stiller til selskaberne, beskrives det i aftalen.

Mere fokus på cybersikkerhed

Debatten om appen TikTok på arbejdstelefoner har rullet som en snebold det seneste stykke tid, efter at Center for Cybersikkerhed i begyndelsen af året frarådede dette.

Og i forliget om ejerskabspolitikken fylder spørgsmålet om cybersikkerhed.

De selvstyreejede aktieselskaber er nemlig fremover forpligtede til at udarbejde en klar handlingsplan for øget cybersikkerhed.

Herudover skal virksomhederne arbejde aktivt med beredskabsplaner for krisesituationer, herunder naturkatastrofer, økonomisk krise, forsyningskrise og krigshandlinger mv.

Foto © : Mads Malik Fuglsang Holm / KNR

Fokus på grønlandsk kultur og klima

Et andet fokuspunkt i aftalen er, at selskaberne skal udvise samfundsansvar.

- Selskaberne skal sikre gode ansættelsesvilkår med øget fokus på barselsvilkår, seniorpolitik og grønlandsk kultur, står der i aftalen mellem forligsparterne.

Herudover skal selskaberne fremover have fokus på den grønne omstilling og aktivt arbejde med FN's verdensmål samt afrappportere og implementere ikke finansielle data om virksomheden inden for blandt andet klima/miljø.

Transparens i bestyrelser

Transparency International Greenland (TIG) konstaterede i oktober sidste år, at der var sket en udskiftning af formænd og bestyrelsesmedlemmer i flere af selvstyrets aktieselskaber. Ifølge dem var det sket uden transparens, hvilket blandt andet var et problem, fordi det skabte grobund for rygtedannelse, påpegede TIG.

Múte Bourup Egede, formanden for naalakkersuisut, forklarede dengang til Sermitsiaq, at han tog kritikken til efterretning.

Og netop transparens er da også centralt i den nye aftale.

- De selvstyreejede aktieselskaber skal udvise transparens ved at offentliggøre relevante informationer om selskabets virksomhed og ledelse, står der.

Herudover er forligsparterne blevet enige om, at der skal igangsættes et arbejde med at omfatte de offentligt ejede aktieselskaber af aktindsigt.

Hvad angår bestyrelserne specifikt, skal udepegelsen fremover ske på baggrund af relevante kompetencer med udgangspunkt i mangfoldighed og med fokus på kontinuitet i bestyrelserne. Det betyder, at man udvider bestyrelsesmedlemmernes valgperiode til en længere periode end et år.

Royal Arctic Line A/S og Sikuki Nuuk Harbour A/S skal fremover fusioneres sammen. Foto © : KNR/Anton Gundersen Lihn

Sammenlægning af virksomheder

Udover de nye regler og anbefalinger for de selvstyrede aktieselskaber kommer også nyheden om sammenlægningen af fire selskaber.

Ifølge aftalen skal der nemlig konkret arbejdes for en sammenlægning af INI A/S og Illuut A/S. Herudover skal Royal Arctic Line A/S og Sikuki Nuuk Harbour A/S sammenlægges ud fra en 'konkret analyse af de enkelte selskabers kerneopgaver og øvrige aktuelle forhold'.

Naalakkersuisut sikrer ifølge aftalen, at den nye ejerskabspolitik er fuldt implementeret i løbet af 2024.