UNICEF: Naalakkersuisut har ikke sikret børnenes stemme tilstrækkeligt

Selvom UNICEF Grønland er overvejende positive over udviklingen i børns rettigheder, er der stadig en række nedslagspunkter.
UNICEF Grønland ønsker, at børnene skal inddrages, når politik handler om dem. Foto © : Henriette Simonsen
Skrevet af Liv Almer
12. maj 2023 15:33

Det er 30 år siden, at Grønland satte fokus på børnene.

Her tilsluttede man sig nemlig FN's børnekonvention. En begivenhed som højtstående politikere, NGO'er og naalakkersuisoq for børn og unge, Mimi Karlsen (IA), markerede i går i Katuaq i Nuuk.

Børnenes rettigheder er ikke sikret i tilstrækkelig grad. Det mener både børnetalsmanden, Aviâja Egede Lynge, og programchef for UNICEF Grønland, Maliina Abelsen.

- Vi mener, at man i højere grad kunne styrke det, der ligger i hensigten med artikel 12, som er at sikre barnets stemme, siger Maliina Abelsen.


At stå stærkt sammen

UNICEF Danmark og Selvstyret søsatte i 2011 et samarbejde, som blev døbt NAKUUSA.

Hensigten var at udbrede kendskabet til børns rettigheder og sørge for, at børn i langt højere grad bliver involveret i spørgsmål, der vedrører dem.

Men selvom Maliina Abelsen er tilfreds med de resultater, NAKUUSA har bragt med sig, mener hun, at det er på tide med et NAKUUSA 2.0:

- NAKUUSA 2.0 handler om, at det bliver et lovgivningsmæssigt krav, at man skal høre børn i den politik, der vedrører børns forhold. Vi vil gerne have inklusion og børneinddragelse i politiske beslutninger, siger hun.

Mener I ikke, at der er det i dag?

- Nej, det mener vi faktisk ikke. På nogle områder er der, men på andre har vi gjort det i omvendt rækkefølge.

Naalakkersuisoq for børn, unge, familier og sundhed, Mimi Karlsen (IA), er dog ikke enig. Hun forklarede i gårsdagens Qanorooq:

- De seneste år har vi været opmærksomme på, om vi har taget børnenes meninger med. Det som påpeges fra forskellige, er vi også opmærksomme på: Vi svarer, når børnenes meninger bliver forelagt for os.

Alvorlige krænkelser af børns rettigheder

I slutningen af 2022 udgav Naalakkersuisut deres handlingsplan for, hvordan landet skal efterleve FN´s Konvention om Barnets Rettigheder i perioden fra 2023-2030.

Børnetalsmanden udtalte i denne uge, at hun mener, at handlingsplanen er mangelfuld og uden retning:

- MIO’s vidensindsamling fra hele landet viser tydeligt, at der er 19 artikler i konventionen, der ikke efterleves, og det er altså alvorlige krænkelser af børns rettigheder, der er tale om.

Maliina Abelsen, siger, at UNICEF ikke gransker initiativ for initiativ, men derimod ser på hele området:

- Jeg vil godt give børnetalsmanden ret i, at der er brug for noget ambitiøst arbejde her. Men jeg kunne også godt tænke mig, at man brugte tiden til lige at stoppe op og evaluere på det, der har været lavet. Så kan man se, hvad der har virket, og hvad der ikke har virket, siger hun til KNR.

Vil du mene, at NAKUUSA har været effektivt nok, hvis børnene stadig ikke rigtig inddrages i tilstrækkelig grad?

- Ja. Jeg kan kun sige, at NAKUUSA har gjort en kæmpe forskel. Og jeg er virkelig stolt af det arbejde, der har været lavet. Men jeg tror ikke, at det er sådan, at man bare har én ting, der løser problemet. Men vi kan være med til at sætte fokus på, hvordan vi overordnet styrker konventionen om Barnets Rettigheder.