520 socialsager på børneområdet i Tasiilaq

Det står graverende til i socialområdet i Tasiilaq. Det viser en tilsynsrapport udarbejdet a Departementet for Sociale Anliggender. 520 socialsager til tre medarbejdere er den barske virkelighed. Underretninger bliver ikke behandlet og sager bliver lukket, hvis de ikke har været aktive i et givent antal måneder. Det går ud over borgernes retssikkerhed, fastslår rapporten.
Foto © : KNR/Sara Kristensen
Skrevet af Bibi Nathansen
08. juni 2016 18:08

520 aktive sager inden for børne- og ungeområdet fylder på skrivebordene hos socialforvaltningen i Tasiilaq, hvor sagerne er fordelt på afdelingens to fuldtidsansatte socialrådgivere og den pædagogisk uddannede leder.

Det betyder over 170 sager til hver medarbejder. 

Rapporten beskriver, at det 'skaber nærmest urimelige arbejdsvilkår', og at mængden af sager betyder, at det fagligt og personligt ikke er muligt for medarbejderne at behandle sagerne på en effektiv måde. Tilsynet vurderer, at forholdene svækker borgernes retssikkerhed og ikke lever op til FN's Børne- og handicapkonventioner. 

Læs også Skarp kritik af Kujalleq

Læs også Kujalleq: Halvt års hjælp til oprydning i børnesager

Tilsynet gør særligt opmærksom på en bekymring i forhold til, at de fleste underretninger ikke bliver behandlet.

Underretninger bliver modtaget, der bliver kvitteret for dem, og så bliver de lagt i skuffen uden at blive taget op igen. Personalet har  ikke tid.

Medarbejderne har primært mulighed for at lave 'brandslukningsopgaver', der giver kortsigtede løsninger, fordi der hverken er tid eller kapacitet til det socialfaglige arbejde. 

I Tasiilaq og i byens bygder er der ifølge rapporten 986 børn, hvoraf de 134 er anbragt udenfor hjemmet. Udover de 134 har tilsynet 36 sager, hvor det bør undersøges om disse børn skal anbringes udenfor hjemmet.

Desuden kritiserer tilsynet, at sager bliver lukket ud fra et tidsmæssigt hensyn i stedet for hensynet til barnets tarv. Kommunen lukker sager, hvis der ikke har været henvendelser på dem i en periode, uanset hvor langt sagen er nået. 

Endeligt mangler der overblik over borgernes klager. Antallet af klager på børne- og ungeområdet kendes simpelthen ikke af hverken sagsbehandlere eller den lokale ledelse.

Kommuneqarfik Sermersooq vil først udtale sig, når sagen er fremlagt til børne- og familieudvalgesmødet i morgen torsdag.