Skarp kritik af Kujalleq

At det sejler i socialforvaltningen i Kujalleq viser en delberetning for 2015 fra det statsautoriserede revisionsselskab BDO.
Foto © : Kommune Kujalleq
26. maj 2016 09:29

Der er udbredt mangel på et formaliseret ledelsestilsyn, lyder konklusionen blandt andet fra BDO.

Og det er langt fra altid, at der forvaltes efter gældende love og regler, når det gælder arbejdsmarked og de sociale områder.

Og det til trods for, at BDO igennem flere år netop har påpeget den manglende styring fra ledelsen.

Læs også Kujalleq: Halvt års hjælp til oprydning i børnesager 

Rod i refusion fra Selvstyret

Når det gælder handleplaner for arbejdsløse, er der rod i kommunens refusionsbetalinger fra Selvstyret i forbindelse med indsatsprojekter over for de ledige.

Og når det gælder arbejdsmarkedsydelser, er der fejludbetaling i halvdelen af de gennemgåede sager.

Samtidig havde kommunen midtvejs igennem 2015 et tilgodehavende i refusionsbetaling inden for revalidering på omkring 685.000 kroner.

BDO opfordrer også direkte kommunen til at gennemgå sager om førtidspension, da der er eksempler på, at modtagere har fået førtidspension, selv om de er fyldt 65 og derfor i stedet skulle have alderspension. Og det kan få store konsekvenser for den enkelte, skriver BDO.

Kommunen foretager heller ikke altid modregning i offentlig hjælp, hvor de skal.

Fejl i 12 ud af 15 sager

Når det gælder barselsdagpenge, sker der fejludbetalinger i 12 ud af 15 gennemgåede sager, fordi antallet af arbejdstimer inden fødslen er opgjort forkert.

Bedre står det ikke til, når det gælder lønudbetalinger. Her skriver BDO, at kommunens lønadministration ikke fungerer tilfredsstillende,da der er en uacceptabel høj fejlprocent i lønudbetalingerne , fordi gældende overenskomster og regler ikke er overholdt.

Der er eksemplevis udbetalt 180.000 kr. for meget i forbindelse med en fejlagtig regulering af en ny stilling i kommunen.

Der er også udbetalt løntillæg med tilbagevirkende kraft fra maj 2007, selv om tilægget allerede løbende er blevet udbetalt sammen med lønnen. Det betød at den pågældende fik udbetalt 300.000 kr. for meget.

Og på grund af manglende elektronisk arkivering kan der stadig ske udbetaling af løn til folk, der ikke længer er ansat i kommunen.

Læs også Mere assistance til Kujalleq

Ikke trukket i løn

Der er også eksempler på medlemmer af kommunalbestyrelsen, som burde være trukket i løn på grund af borgerligt ombud, hvor de har fået tjenestefrihed.

Endelig har BDO også kastet sig over dag- og natrenovationen i kommunen. Her er der langt fra overensstemmelser mellem tilmeldte til ordningen, antal tømninger og hvem der får tømt spanden og skal aflægge brugerbetaling til kommunen.

Formålet med revisionen er at vurdere og efterprøve om Kommune Kujalleqs egne forretningsgange og kontrolsystemer fungerer hensigtsmæssigt og betryggende. Og om de regnskabsmæssige forhold er i overensstemmelse med kommunalbestyrelsens bevillinger, regler og love.

Men i næsten samtlige sager har fejlene været påtalt af revisionen i tidligere år, men uden at kommunen altså har fået rettet op.

BDO har baseret revisionen på stikprøver. Revisionen for regnskabsåret 2015 er først afsluttet, når BDO har revideret Kommune Kujalleqs årsregnskab og afgivet sin endelige revisionsberetning.