- Kuannersuit er et særskilt projekt, fordi det ligger så tæt på befolkningen, og der er rigtig mange følelser iblandt, og derfor er det en diskussion, vi skal tage op i partiet, siger Erik Jensen, formand for Siumut.Foto: KNR / Malik Brøns

Siumut vil udskyde afklaring om Kuannersuit til efter valget

Siumut vil først tage stilling til mineprojektet, når valget er overstået - altså først efter 6. april.

Siumut går til valg på at ville udvikle landets mineindustri, hvor der lige nu er to aktive miner.

- Der er jo rigtig mange minepotentialer i Grønland, fordi Grønland er rig på ressourcer - både til lands og til vands - og det skal vi have udnyttet noget mere, siger Erik Jensen, formand for Siumut.

LÆS OGSÅ To dage før holder Siumut fast i at udskyde borgermøder

Partiformanden nævner blandt andre mineprojekter ved Moriusaq, Citronen Fjord, Killavaat Alannguat og Nalunaq som interessante projekter, som bør komme i gang. 

Men når spørgsmålene falder på det mest omtalte og omdiskuterede mineprojekt, Kuannersuit, så vil han vente med at svare.

Fakta om Kuannersuit-projektet:

 

  • Kuannersuit ligger cirka 7,5 kilometer nord for byen Narsaq.
  • Hvis Greenland Minerals får en udvindingstilladelse, bliver det i en åben mine i 700 meters højde.
  • Greenland Minerals vil holde minen i drift i 37 år.
  • Projektet forventes at skabe 328 grønlandske arbejdspladser, når minen er i drift.
  • Området indeholder blandt andet sjældne jordarter, uran og thorium.
  • Minen vil producere 3 millioner ton malm om året.
  • På 37 år vil minen producere 111 millioner ton restaffald og 111 millioner ton gråbjerg (ubrugt klippemateriale).

Kilde: Grønlands Naturinstitut & Nationalt Center for Miljø og Energi, VSB-rapport.

- Den diskussion tager vi, når VVM-redegørelsen har været i høring, og alle høringssvar er fremkommet. Så jeg vil hellere vente til, at hele høringsprocessen er færdig og tage stilling på baggrund af høringssvarene, siger Erik Jensen.

Siumuts tidligere koalitionspartnere, Nunatta Qitornai og Demokraterne, har tidligere meldt ud, at projektet bør sættes i gang, hvis det lever op til al lovgivning. 

Men samme klare melding kommer altså ikke fra Siumut.

Siumut-formanden henviser flere gange til, at alle mineprojekter skal overholde råstofloven. Her står der blandt andet, at det skal tilstræbes, at alle mineprojekter skal udføres forsvarligt i forhold til sikkerhed, sundhed og miljø.

Partiet har ikke taget stilling

Men hvad Siumut egentlig mener om mineprojektet, der vil udvinde sjældne jordarter og uran, står stadig ikke klart. 

- Vi siger ikke ja til noget, der ikke er forsvarligt og er til skade for miljøet eller folks sundhed.

Men hvis projektet lever op til de krav, der er?

- Kuannersuit er et særskilt projekt, fordi det ligger så tæt på befolkningen, og der er rigtig mange følelser. Derfor er det en diskussion, vi skal tage i partiet - det er ikke kun uran, der er også thorium og flour. Jeg vil gerne se i høringssvarene, hvordan man forholder sig til det.

LÆS OGSÅ GRAFIK: Fra fjeld til fragt - sådan vil GM udvinde uran og sjældne jordarter i Kuannersuit

Men hvis projektet lever op til loven, og miljøet ikke tager skade, bør det så gennemføres?

- Hvis der bliver levet op til råstofloven, der er vedtaget af hele Inatsisartut, så skal man igangsætte de råstofaktiviteter, der er rundt omkring. Men Kuannersuit er meget anderledes i forhold til andre store projekter, så det er noget, vi vil diskutere i partiet. Vi skal være helt skarpe, og vi vil gerne vende tilbage om på et senere tidspunkt.

Men der er jo ikke særskilt lovgivning, der gælder for Kuannersuit.

- Nej, men det er noget, som partiet skal tage stilling til.

Og det har partiet ikke taget stilling til?

- På vores landsmøde har vi ikke diskuteret det konkrete projekt alene.

Men der står i partiets målsætninger, at Kuannersuit og Killavaat Alannguat skal sættes i gang, hvis der ikke er nogen samfundsmæssige eller sundhedsmæssige konsekvenser.

- Jeg ved godt, hvad der står i vores målsætninger, men vi har ikke diskuteret grundigt nok på vores landsmøde, hvordan vi skal forholde os til det her spørgsmål.

LÆS OGSÅ Demokraterne forlader koalitionen

Spørgsmålet om Kuannersuit var en af grundene til, at Demokraterne forlod koalitionen med Siumut og Nunatta Qitornai og i sidste ende betød, at der blev udskrevet valg for en uge siden.

Demokraterne mente, at Siumut havde skiftet kurs i forhold til mineprojektet. Først fordi Siumut ville udskyde de meget omtalte borgermøder i Sydgrønland, men også fordi Siumuts næstformand Vivian Motzfeldt sagde, at man bør kigge på alternative løsninger for minens affald. 

Siden da har Siumuts officielle linje i forhold til projektet været usikker, og en afklaring på partiets linje kommer altså ikke inden valgdagen 6. april.

Kommentarer