Fagforening: Selvstyret må redde socialrådgivere, som sejler i sager

For få socialrådgivere, som har alt for mange sager. Det er forklaringen på manglende faglighed ude i forvaltningerne. Det mener formanden for socialrådgivernes fagforening, og kalder på politikerne.
Socialrådgiverne ude i kommunerne drukner i sager, hvilket gør, at de ikke har styr på skriftligheden. Samtidig er alt for få uddannede, som gør at de ikke har den nødvendige faglighed, som skal til for at løfte svære sager. Foto © : Zach Korb/Flickr Creative Commons
Skrevet af Kim Hinrichsen
19. juni 2023 07:12

- Jeg synes ikke, man har taget det her alvorligt nok.

Sådan siger formanden for socialrådgivernes fagforening Atorfillit Kattuffiat, Dina Olsen, om de store problemer hendes medlemmer står med ude i landets forvaltninger.

Det gør hun på baggrund af de skræmmende tal, som ombudsmandens undersøgelse af området har vist. De viser, at der mangler en skriftlig afgørelse i halvdelen af alle anbringelsessagerne.

Hun peger fingre ad politikere, der ikke har formået at løse de udfordringer, som har været ude i forvaltningerne gennem mange år. Alt, alt for længe ifølge hende. 

For det halter i alle forvaltninger – i alle kommunerne. Kommunerne har ikke de faglige kompetencer til at løfte de tunge sager, som ligger på deres borde. Sager, som bliver flere og flere.

SERIE OM ANBRINGELSESSAGER

Denne artikel er en del af KNR’s serie om mangelfuld sagsførelse i anbringelsessager. Følg med på knr.gl, i radioavisen og i Qanorooq i de kommende uger.

Læs første artikel her: Ombudsmanden: Halvdelen af alle anbringelser mangler skriftlig afgørelse

Men det er ikke på grund af manglende velvilje blandt sagsbehandlerne – tværtimod, mener Dina Olsen:

- Det er nogle ildsjæle, som gerne vil gøre en forskel. Men de har alt for mange opgaver, og der mangler hænder til de mange sager. Vi har hørt, der kan være op til 100 opgaver for én socialrådgiver. Det er alt, alt for meget.

Netop derfor har deres undersøgelser også vist, at deres medlemmer er stressede som aldrig før. 70 procent af sagsbehandlerne fortæller, at de har oplevet stress det seneste år.

- Jeg synes ikke, man kan forvente, at de kan løse det her optimalt, når der er så mange sager.

Forvaltningerne har forsvindende lidt faglighed

Samtidig er det kun 77 af landets 231 socialrådgiverstillinger, som er besat af uddannede socialrådgiver.

Det er helt klart en del af forklaringen på den manglende faglighed i forvaltningerne. Det skal der laves om på, og hurtigst muligt, siger Dina Olsen. For det går ud over alle. Sagsbehandlerne, børnene og samfundet.

Men de mange uuddannede socialrådgivere er ikke hele forklaringen.

Ombudsmandens Undersøgelse

Ombudsmanden iværksatte i 2021 en undersøgelse af kommunernes sager om anbringelse og hjemgivelse af børn.

Ombudsmanden skriver om sin begrundelse for undersøgelsen: "Jeg har flere gange undersøgt kommunernes behandling af sager om anbringelse af børn uden for hjemmet og hjemgivelse af anbragte børn. Undersøgelserne har ofte givet mig anledning til at kritisere kommunernes sagsbehandling."

Ombudsmandens udvalgte tilfældigt Kommune Kujalleq og Qeqqata Kommunia, som de to kommuner, som undersøgelsen skulle bygges op omkring. Ombudsmanden udvalgte dertil en række forhold til nærmere undersøgelse.

Til brug for undersøgelsen bad Ombudsmanden hver kommune om at udvælge 10 sager, hvor kommunen havde anbragt et barn uden for hjemmet i perioden 2020-2021 og 10 sager, hvor kommunen har hjemgivet et anbragt barn i perioden 2020-2021.

Der blev i alt udvalgt 30 sager til undersøgelsen. 

Kommune Kujalleq og Qeqqata Kommunia har haft lejlighed til at komme med bemærkninger til en foreløbig udgave af rapporten for så vidt angår sagerne i de respektive kommuner.

For ifølge Dina Olsen er det ikke sagsbehandlerne, men det system, de er sat i, som er problemet. Et system, som politikerne ikke har formået at få til at fungere.

- Når de ikke har løst opgaverne i mange år nu, så tror jeg, der er noget galt med systemet. Sådan som børnesagsmanden også siger. Systemet må være et, der ikke virker i det her samfund, når man ikke har kunnet levere god sagsbehandling i så mange år, siger Dina Olsen.

Hun mener, at man bør se på problemet på landsplan. Kommunerne kan ikke løfte opgaven selv, så der bliver nødt til at komme hjælp ovenfra. 

-Kommunerne har meget svært ved at løse det her. Kommunerne har forskellige ressourcer. Der skal gøres en stor kraftanstrengelse. Jeg mener, man skal hjælpes ad. Hjælpen skal komme fra central side. Fra selvstyret, siger Dina Olsen.