Mimi Karlsen: Flere børn skal vokse op i eget hjem

Flere børn og unge skal vokse op uden at blive anbragt i pleje. Det er ambitionen hos Naalakkersuisut, som i dag fremlagde en børnehandlingsplan.
Færre børn skal opleve at blive anbragt uden for hjemmet. Det er en del af målet med børnehandlingsplanen, som Naalakkersuisut nu fremlægger. Foto © : KNR
25. november 2022 13:03

I dag klokken 13 fremlagde naalakkersuisoq for børn, unge, familier og sundhed, Mimi Karlsen (IA), en såkaldt børnehandlingsplan. 

Planen skal være med til at øge det forebyggende arbejde blandt socialt udsatte familier og sikre, at færre børn og unge bliver anbragt i familiepleje eller på en døgninstitution.

Så vidt muligt er anbringelse den allersidste udvej, siger naalakkersuisoq for børn, unge, familier og sundhed, Mimi Karlsen (IA) under pressemødet. 

Tal for anbringelser af børn uden for hjemmet

I december 2019 boede cirka 450 børn op til 23 år i plejefamilier. 

I 2020 havde Grønland i alt 22 døgninstitutioner for børn og unge med samlet 325 pladser. Det omfatter både institutioner under selvstyret og kommunerne og privatejede institutioner.
Alle pladser var her fyldt op.

Samlet set er omkring 750 børn og unge op til 23 år i dag anbragt uden for hjemmet.

Kilder: Døgninstitutionernes Årsberetning 2020 og Kortlægning af plejefamilieområdet i Grønland 2021, VIVE.

En del af planen handler blandt andet om at lytte mere til børnene selv. Det er nemlig en af rettighederne i FN's Børnekonvention, som Grønland har forpligtet sig til at leve op til.

- Børn ved, hvad der fylder meget i deres liv. Det bestræber vi os på at blive endnu bedre til at forstå, siger naalakkersuisoq for børn, unge, familier og sundhed, Mimi Karlsen (IA).

Omkring 750 grønlandske børn og unge fra 0 til 23 år var i 2021 anbragt uden for hjemmet. Tallet er samlet for landets plejefamilier og døgninstitutioner og omfatter også efterværns-tilbud for unge over 18 år.

Det viser tal fra Døgninstitutionernes Årsberetning 2020 og fra Kortlægning af plejefamilieområdet i Grønland fra 2021, som VIVE står bag.

Partnerskabsprojektet

Naalakkersuisut vil skabe et tættere samarbejde med kommunerne omkring anbringelsessager. Et såkaldt partnerskabsprojekt. 

Fra vores departements side af, er det vigtigt, at vi har et partnerskab med kommunerne. I kraft af vores samarbejde, vil vi bedre kunne opnå de mål, vi har sat, siger Mimi Karlsen. 

Hun nævner også, at Naalakkersuisut kan videreføre den erfaring, de får fra én kommune, til deres næste samarbejde med en anden kommune. 

LÆS OGSÅ Ombudsmand: Qeqqata Kommunia har begået talrige og meget alvorlige fejl

Desuden vil Naalakkersuisut også sørge for at arbejde tættere sammen med plejefamilierne, så de har de redskaber, de skal bruge, så de ikke bliver overvældede. 

- Nogle gange mangler man et støttenetværk. Der er et stort behov for at afhjælpe de her plejefamilier. Man kan for eksempel aflaste plejefamilierne ved at lade børnene tage på weekend ved deres forældre.

Anbringelse er sidste udvej 

Handlingsplanens overordnede mål er at undgå anbringelser udenfor hjemmet, men det er vigtigt at sikre, at børnene får en god opvækst, lyder det fra naalakkersuisoq. 

Vi skal prøve at opnå, at en familie ikke kommer i den situation, hvor man er nødt til at anbringe et barn udenfor hjemmet. Men hvis et barn bliver anbragt, skal de have lige så god opvækst, som de ville have haft i deres hjem, siger Mimi Karlsen. 

Og derfor er plejefamilier et vigtigt redskab for kommunerne. 

- Børn, der bliver anbragt i plejefamilier, har bedre vilkår, end børn på døgninstitutioner. 

Hvordan vil man realisere handlingsplanerne? 

- Dem, der allerede arbejder med det her, er vi nødt til at støtte op om og videreuddanne. De ressourcer, vi har i forvejen, skal vi kunne tilbyde plejefamilierne og døgninstitutionerne, siger naalakkersuisoq. 

Dog erkender hun, at det er en kostelig affære at anbringe børn udenfor hjemmet. Men ifølge Mimi Karlsen er pengene ikke altafgørende. 

- Det er vigtigt for Naalakkersuisut, at børn er mere værdifulde end bare penge. Hvis de får en god opvækst, har det en meget stor værdi, siger hun.