URAN Ris og ros til uran-love

KANUKOKA og Grønlands Erhverv støtter de to lovforslag, der skal sikre sikkerhed og eksportkontrol med uran fra Grønland. ICC og Greenpeace er imod.
30. marts 2016 15:43

Onsdag fik Folketinget præsenteret to lovforslag, som skal sikre, at Grønland i fremtiden sikkert kan udvinde og sælge produkter til dobbelt anvendelse - herunder uran - til fredelig udnyttelse i udlandet.

Og lovforslagene bliver støttet bl.a. af Grønlands Erhverv (GE), viser høringssvarene til lovforslagene.

Læs også URAN Se og hør uranhøringen i Folketinget her

Organisationen forholder sig hverken for eller imod selve uranudvindingen, men kun til selve lovforslagets indhold om sikkerheden omkring uranudvinding og -eksport.

- I det omfang at man finder uran anvendelig i energiproduktion, så er det selvfølgelig ethvert samfunds opgave at sørge for, at de sikkerhedsforanstaltninger, der skal være forbundet med sådan nogle farlige stoffer, er i orden.

- Og i den forstand støtter vi selvfølgelig op omkring både de internationale- og nationale love og regler omkring foranstaltningerne, som vedtages, siger juridisk konsulent ved GE, Lars Krogsgaard-Jensen, til KNR.

Læs også Kirkegaard: Siumuts politik er klar 

Læs også IA: Nu må Siumut tage et standpunkt


Instanser skal høres om konkrete salgsaftaler
Dog påpeger både GE og KANUKOKA, at politiske organisationer som dem selv skal høres, inden der bliver indgået konkrete aftaler med et land om salg af uran.

- Der vil vi gerne sikre os, at de rette instanser, herunder os, bliver hørt omkring det.

 - Vi mener, at der er behov for at understrege, netop fordi der er tale om stoffer, der er potentielt farlige, siger Lars Krogsgaard-Jensen fra GE.

Hos Inuit Circumpolar Council (ICC), som er imod uranudvinding og lovforslagene, efterlyser man en status for, om Naalakkersuisut stadig arbejder med at nedsætte et panel af internationale eksperter, der skal rådføre Naalakkersuisut om tendenser på verdens råstofmarked. En idé, som kom til verden under Kuupik Kleists Naalakkersuisut-tid.

Læs også ICC: Hvilke råstoffer anser EU for såkaldte "dual use"?

 

ICC og Greenpeace kritiserer forslag

Lige som ICC kritiser også Greenpeace lovforslagene. Begge organisationer mener fortsat, at der skal holdes en folkeafstemning om uranudvinding.

Desuden mener Greenpeace, at man skal vente med at behandle lovforslagene til efter en evt. folkeafstemning og til, efter at selskabet Greenland Minerals and Energy (GME) har afleveret en rapport om miljøkonsekvenserne - en såkaldt VVM-rapport - om en kommende mine i Kuannersuit.

Den kan nemlig vise at konstatere store, miljømæssige konsekvenser af uranudvinding, siger Arktis-ansvarlig i Greenpeace, Jon Burgwald.

- Vi kan selvfølgelig godt vælge at bruge x-antal millioner på at få en administration og et kontrolapparat op at stå. Men hvis man senere hen siger nej til minen, så har man bare kastet de penge ud ad vinduet.

Lovforslaget om eksportkontrol af dobbeltanvendelses-produkter bliver 1. behandlet i Folketinget 5. april, mens lovforslaget om sikkerhed med nukleart materiale 1. behandles 12. april i Folketinget.

Herefter skal lovforslagene behandles på den kommende forårssamling i Inatsisartut, før de bliver 2. behandlet i Folketinget.