Overblik: Her er de grønlandske kandidater og deres mærkesager 

1. november er der valg til Folketinget. I alt stiller 12 kandidater op for grønlandske partier.
Aki-Matilda Høegh-Dam genopstiller for Siumut. Foto © : Scanpix

Inuit Ataqatigiit:

Spidskandidat er Aaja Chemnitz, som har siddet i Folketinget siden 2015. Ved det sidste folketingsvalg i 2019 var hun landets største stemmesluger - hun fik 5.686 personlige stemmer.

IA opstiller også Aqqalukkuluk Fontain og Arnâránguak Inusugtok Rohde.

IA's mærkesager er sociale: Danmark skal afsætte 50 millioner kroner mere i de kommende år til at bekæmpe seksuelt misbrug i Grønland. 

 

Foto © : Jens-Peter Kreutzmann/ KNR

Foto: Jens-Peter Kreutzmann/ KNR

 

De penge skal også bruges til børnehuse i de byer, hvor der er brug for det. Altså væresteder for børn, hvor de kan få en seng at sove i, hvis de ikke kan eller vil være hjemme. 

Grønland og Færøerne har i alt fire pladser i Folketinget. 

Ved det sidste folketingsvalg i juni 2019 blev Aaja Chemnitz valgt for IA. 

Hun fik  5.686 personlige stemmer.

Aki-Matilda Høegh-Dam fik i alt 3.467 personlige stemmer.

Sundhedsvæsenet er også en topprioritet. IA vil have, at grønlændere skal have bedre adgang til behandling i Danmark.
Det skal være op til den grønlandske borger selv at vælge en behandling på et sygehus i for eksempel Aalborg eller Vejle frem for i København, hvis behandlingen er bedre eller hurtigere, eller hvis borgeren har pårørende i området.

Siumut:

Fire folketingskandidater stiller op. Det er Aki-Matilda Høegh-Dam, som har siddet på Christiansborg siden valget i juni 2019.

Den tidligere præst Markus E. Olsen, Karina Zeeb og Elvira Kuitse stiller også op

Særligt folks levevilkår her i landet er Siumuts prioritet til folketingsvalget.

 

Foto © : KNR

Foto: KNR

 

Partiet ønsker et samarbejde, der kan komme folk til gode økonomisk - særligt set i lyset af Ukrainekrigen.

Derudover er kolonitiden også på programmet.

- Vi er selvfølgelig glade for, at staten har erkendt det problematiske i de dårlige konsekvenser af kolonitiden. Men vi er slet ikke glade for de negative konsekvenser. Derfor bliver de nogle af vores mærkesager, da man skal handle på dem og afslutte dem, siger formand Erik Jensen om Siumuts mærkesager.

Naleraq:

Kiista Fencker, der er tidligere naalakkersuisoq for sundhed, og Juno Berthelsen er kandidater. 

 

Foto © : Jakob Larsen

Foto: Jakob Larsen/KNR

 

Hos Naleraq mener man derimod, at flere ansvarsområder skal tilpasses grønlandske forhold:

- Der er en masse lovgivning, der er forældet, som varetages af den danske stat, siger Kiista Fencker.

- Jeg stiller op for at støtte op om den klare vision, Naleraq har for landets fremtidige statsdannelse, der tager udgangspunkt i landets egne forhold, siger hun.

Juno Berthelsens ønsker  også, at få den grønlandske befolkning til at være et selvstændigt folk.

- Jeg glæder mig til at arbejde med udgangspunkt i det grønlandske folks identitet for vores egen stat og støtte op om Naleraqs politiske arbejde, siger han.

Atassut:

Arnanguaq Jeremiassen og Aviaq Kleist stiller op. 

Også hos Atassut er sundhedsområdet i høj kurs.

Atassut mener nemlig, at sundhedsområdet skal tilbage under dansk ansvar.

På trods af at sundhedsområdet blev overtaget af Grønland for 30 år siden, er det ikke en opgave, landet kan løfte alene. Det mener formand for Attasut Aqqalu Jerimiassen:

- Sundhedsområdet skal tilbage til staten. Menneskeliv er vigtigere end alt andet. Stoltheden skal ikke vinde over menneskeliv. Vi mister vores kære, det hele på grund af vores stolthed, siger han. 

Demokraatit:

Anna Wangenheim er eneste kandidat for Demokraatit. Hun er tidligere naalakkersuisoq for sundhed og uddannet sygeplejerske - og netop sundhed ligger partiet mest på sinde. 

Partiet ønsker, at det skal være nemmere at rekruttere udefrakommende sundhedspersonale.

 

Foto © : Demokraatit

Foto: Demokraatit

 

Hun vil ikke arbejde for, at sundhedsvæsenet kommer tilbage på danske hænder. 

- Vi er ikke enige, fordi der er stor personalemangel i det danske sundhedsvæsen også. Derfor anser jeg det som utopi, siger hun til KNR. 

Derudover er fokus på klima og Kriminalforsorgen i Grønland:

- Kriminalforsorgen i Grønland skal styrkes. Det kan ikke være rigtigt, at overenskomstforhandlingerne kun sikrer anstaltsbetjentene en lønforhøjelse til næste år. Derudover bliver vi også nødt til at forholde os til alle de mennesker, der er indsatte. Hvad med deres fremtid? Deres resocialisering skal sikres i fremtiden, siger Anna Wangenheim.

Samarbejdspartiet:

Tillie Martinussen er kandidat. 

 

Foto © : Scanpix

Foto: Scanpix

 

Samarbejdspartiet er ikke valgt ind i Inatsisartut - partiet røg ud ved valget for halvandet år siden. 

- Vi skal have ligestillet pensionen, som vi har i Danmark, Sverige og Norge, sådan at pensionen bliver højere her i Grønland, siger hun. 

- Så kunne vi godt tænke os et samarbejde med Danmark om, at vi får stoppet, at folk som er syge eller har psykiatriske diagnoser laver en slags social flugt fra Grønland til Danmark.