VIDEO Naalakkersuisut ser meget alvorligt på Thuleafgørelse

Naalakkersuisut er skuffede over udfaldet af den afgørelse, som det amerikanske klageankenævn er noget frem til, i forbindelse med tildeling af servicekontrakten til Exelis Services A/S.
Skrevet af Simon Uldum -
20. februar 2015 06:16

- For det første, så er Naalakkersuisut skuffede over udfaldet af denne afgørelse. For Exelis Services' overtagelse af opgaven vil ramme Grønland økonomisk hårdt, derfor ser vi meget alvorligt på sagen, siger naalakkersuisoq for udenrigsanliggender, Vittus Qujaukitsoq til KNR.

LÆS OGSÅ OVERBLIK Den tabte servicekontrakt på Pituffik

Naalakkersuisut vil sammen med den danske regering, søge forskellige løsninger hos de forskellige amerikanske instanser. Man har haft en dialog i gang gennem de sidste flere uger, og sagen drøftes nu også på højere politisk plan, og næste skridt er, at Naalakkersuisut kommer med en klar udmelding til USA.   

LÆS OGSÅ Fremtiden for grønlændere i Thule er usikker

Løfter om at bruge nuværende ansatte på Thulebasen

Exelis Services A/S har flere gange udtalt, at man agter at fortsætte med at bruge de nuværende ansatte på basen, alligevel ønsker naalakkersuisoq for udenrigsanliggender at sikre, at Grønland får mest udbytte af amerikanernes tilstedeværelse på Thulebasen.

- For det første, så er Selvstyret medejer af Greenland Contractors, og har ad den vej fået økonomisk udbytte af serviceopgaverne på Thulebasen. En anden problemstilling vi er nødt til at fokusere på, er at vi er nødt til at sikre at Grønland får størst gavn af forsvarsaftalen mellem Danmark og USA. Selvom Thule-delen er vigtig, så er det Naalakkersuisuts opgave at sikre, at forsvarsaftalen er til gavn for landet i endnu større udstrækning, siger Vittus Qujaukitsoq.

 

Grønland skal have endnu større gavn af Forsvarsaftalen

- Naalakkersuisut prioriterer sagen meget højt, og har brugt forskellige muligheder for at gøre opmærksom på Grønlands interesser. Hvis vi skal tale om svigt, så må man sige at forsvarsaftalen i mange år kun har været til gavn for Grønland i mindre grad, i form af Thulebasen. Grønland har således ikke fået optimal udbytte af de mange forsvarsopgaver der er i Grønland, og det gælder indenfor erhverv, uddannelse, trafik, og turisme og mange andre ting. Vi er nødt til at sikre, at Grønland får større udbytte på de områder.

LÆS OGSÅ Naalakkersuisut har sovet i timen

Servicekontrakten på Thule har været på dagsordenen i flere måneder, og Naalakkersuisut har fået kritik fra flere sider for ikke at prioritere sagen højt nok.

- Vi har prioriteret sagen meget højt, men vi har været nødt til at afvente afgørelsen fra den amerikanske ankeinstans, da det alene er udbudsrunden, som den amerikanske ankeinstans har taget stilling til. De politiske og økonomiske aspekter er ikke blevet behandlet, og skal således først nu tages op til drøftelse med de politisk ansvarlige i de kommende uger, siger naalakkersuisoq for udenrigsanliggender, Vittus Qujaukitsoq.