Naalakkersuisut laver præcisering: Politiet skal ikke have adgang til private hjem

Efter at KNR har skrevet om, at en paragraf i hasteloven kan give politiet adgang til private hjem uden en dommerkendelse, ændrer Naalakkersuisut formuleringen.

En paragraf i den nuværende hastelov kan give politi og myndigheder adgang til alle lokaler - også private hjem - uden en dommerkendelse "for at forebygge eller inddæmme udbredelse af en alment farlig sygdom".

Det har dog ikke været formålet med paragraffen, fortæller Naalakkersuisuts lovafdeling til KNR, der nu vil lave en præcisering.

Sådan lyder paragraf 6:

Naalakkersuisut kan, når det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af en alment farlig sygdom her i landet, fastsætte regler om forbud modafholdelse af og deltagelse i forsamlinger, arrangementer, begivenheder m.v. Regler fastsat i medfør af 1. pkt. kan omfatte både indendørs, udendørs, offentlige og private forsamlinger, arrangementer, begivenheder m.v. Regler fastsat i medfør af 1. pkt. kan fravige anden lovgivning.

 

Stk. 2. Naalakkersuisut kan fastsætte regler om, at der uden rettens beslutning herom er adgang til lokaler og andre lokaliteter med henblik på kontrol af overholdelsen af regler fastsat i medfør af stk. 1.

 

I en bemærkning til paragraffen skriver Naalakkersuisut:

Bestemmelsen omfatter både indendørs, udendørs, offentlige og private forsamlinger, arrangementer, begivenheder m.v. Bestemmelsen skal forstås bredt. Enhver situation, hvor personer opholder sig sammen, vil kunne være omfattet.

- I Naalakkersuisuts forslag har det aldrig været hensigten, at private boliger er inkluderet, og for at understrege det, præciserer vi det nu i bemærkningerne, siger Martha Abelsen, naalakkersuisoq for Justitsområdet.

Mandag kunne KNR fortælle om paragraffen, hvor Grønlands Råd for Menneskerettigheder gjorde opmærksom på, at man indskrænker helt grundlæggende menneskerettigheder, som står i Grundloven.

LÆS OGSÅ Hastelov vil give politiet lov til at gå ind i dit hjem uden kendelse

På et efterfølgende pressemøde samme dag afviste formand for Naalakkersuisut Kim Kielsen dog, at det er rigtigt, at der findes en paragraf, som kan give politiet og myndighederne så vidtgående beføjelser.

Men nu ændrer Naalakkersuisut altså paragraffen, og det vil ske, inden lovforslaget bliver fremlagt i Inatsisartut onsdag 1. april, fortæller Naalakkersuisuts lovkontor til KNR.

Paragraffen vil med ændringen altså ikke gælde for private hjem, men for alle andre lokaler i hele Grønland.

LÆS OGSÅ Tvangsbehandling og forbud: Det skal Inatsisartut stemme om

Ud over denne paragraf er der også en række andre markante ændringer til Epidemiloven - heriblandt tvangsbehandling og en række forbud.

I lovforslaget foreslår Naalakkersuisut, at loven vil gælde frem til 31. december 2021, men flere partier har allerede udtrykt, at det er en alt for lang periode.

Kommentarer