I lovforslaget er der flere tiltag, der kan betyde tvangsindgreb imod borgerne.Foto: Scanpix

Tvangsbehandling og forbud: Det skal Inatsisartut stemme om 

Tvangsvaccine og adgang forbudt i bussen er nogle af de ting, som skal vedtages i en hastelov på onsdag.

Det er nogle ganske drastiske ændringer, som medlemmer af Inatsisartut skal stemme om på onsdag, når der er ekstraordinær samling. 

En hastelov skal nemlig vedtages - og lovforslaget giver Naalakkersuisut, Epidemikommissionen, Landslægeembedet og andre offentlige myndigheder nye beføjelser til at kunne håndtere coronakrisen, der udvikler sig dag for dag.

I lovforslaget er der flere tiltag, der kan betyde tvangsindgreb imod borgerne.

LÆS OGSÅ Inatsisartuts ekstraordinære samling bliver på onsdag

Her kan du læse om nogle af de ændringer eller tilføjelser, der skal stemmes om:

Tvangsbehandling:

Epidemikommissionen vil tilføje en ny paragraf, der kan påbyde enhver, der lider af en alment farlig sygdom, eller som formodes at kunne være smittet, følgende:

At lade sig undersøge af en sundhedsperson.
At lade sig indlægge på et sygehus eller i anden egnet facilitet.
At lade sig isolere i en egnet facilitet.

Derudover vil Epidemikommissionen også kunne starte tvangsbehandling af en person, der lider eller formodes at være smittet med en alment farlig sygdom, hvis isolation ikke er nok til at forebygge eller inddæmme sygdommen.

Forsamlinger:

Forslaget giver også mulighed for, at Naalakkersuisut kan forbyde større forsamlinger og begivenheder, hvis det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme sygdom. Det gælder både indendørs, udendørs og ved offentlige- og private arrangementer.

For at sikre det, vil Naalakkersuisut have ret til at få adgang til lokaler og andre lokaliteter uden at retten skal involveres, står der i lovforslaget.

Afspærre områder:

Bliver forslaget vedtaget, vil Epidemikommissionen også kunne bestemme, at et område  spærres af, hvis der er en alment farlig sygdom, eller hvis der er risiko for, at sådan en sygdom kan komme ind i området. Afspærringen skal dog hurtigst muligt ophæves.

Tvangsvaccination:

Hvis det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme en alment farlig sygdom i Grønland, kan Selvstyret fastsætte regler om, at bestemte risikogrupper skal tvangsvaccineres. 

Det skal ifølge forslaget ske efter henstilling fra Landslægeembedet og med henblik på at nedbringe antallet af øvrige patienter i sundhedsvæsenet og minimere udbredelsen af øvrige sygdomme.

Offentlig transport:

Epidemikommissionen kan forbyde, at personer, “der lider af en af landstingsforordning omfattet sygdom”, eller som formodes at kunne være smittet med sådan en, anvender offentlig transport. 

Ingen adgang:

Naalakkersuisut kan fastsætte regler om forbud mod at besøge plejehjem og sygehuse. 

Lukning og nødpasning: 

Naalakkersuisut kan beslutte at lave midlertidig lukning af offentlige dagtilbud, skoler og uddannelsesinstitutioner.   

Naalakkersuisut kan også fastsætte regler om nødpasning, nødundervisning, beviser, prøver og eksamener. 

LÆS OGSÅ Ekstraordinær samling i Inatsisartut: Sådan skal det foregå

Ifølge Martha Abelsen (S), der er naalakkersuisoq for sundhed, er der brug for brug em lov, der kan sætte hårdt mod hårdt under en sundhedskrise:

- Vi står i en situation, vi ikke kunne have forudset, og derfor har vi en lovgivning, der ikke på alle områder har de fornødne redskaber til at inddæmme smitte med denne farlige virus. Med andre ord: Vi har brug for flere redskaber i værktøjskassen, siger hun.

Du kan læse hele lovforslaget her
 

Kommentarer