Qulaarpaa Kvanefjeldsprojektet vil teste koalitionen

Uenigheden mellem partierne i koalitionen om uranspørgsmålet kan bryde ud i lys lue, når naalakkersuisut skal tage stilling til minedrift på Kvanefjeldet. Ifølge en juraprofessor giver råstofloven nemlig naalakkersuisut bred mulighed for at sige ja eller nej til nye projekter uden at bryde loven. Dermed kan projektet på Kvanefjeldet hænge i en tynd tråd.
Skrevet af Thomas Munk Veirum
08. november 2016 12:56

Greenland Minerals and Energy arbejder i øjeblikket på, at færdiggøre de såkaldte VVM og VSB rapporter, så rapporterne kan komme i offentlig høring.

Rapporterne skal beskrive Kvanefjeldsprojektets samfundsmæssige og miljømæssige konsekvenser, og med færdiggørelsen af disse vil selskabet tage endnu et skridt til at gøre en mine på Kvanefjeldet til virkelighed - noget som GME allerede har investeret omkring 400 millioner kroner i.

Fakta

I den nye koalitionsaftale mellem Siumut, IA og Partii Naleraq, er et punkt blevet udskiftet i det afsnit der handler om råstoffer.

  • Følgende afsnit er fjernet:
  • "Koalitionen skal præcisere, at fremtidig udvinding af sjældne jordarter i Kuannersuit først kan ske når rammebetingelser i loven overholdes og når først de fornødne informationer og krav er opfyldt. Her skal nævnes IAEAs retningslinjer for sikkerhed og Euroatomssamarbejdsaftale stillede krav skal være opfyldt."
  • Dette er sat i stedet:
  • "Idet,  det  er  centralt  for  Inuit  Ataqatigiit og  Partii Naleraq,  at  de  eksisterende  erhverv  ikke  lider
    skade  og  at  de  derfor  fastholder  deres  nultolerance  politik  overfor decideret uran udvinding; og idet, Siumut
    på den anden side er åben for udvinding af uranholdige forekomster, såfremt det kan dokumenteres at dette kan ske uden at skade folkesundhed og miljø, er  Koalitionsparterne enige om  at  tage  spørgsmålet  op,  når  det fremadrettet bliver  aktuelt  at  drøfte nye  ansøgninger  ifm. Eventuel udvinding af uranholdige og andre radioaktive forekomster. Koalitionen er nået til denne enighed  fordi  der  er  mange  forhold  i Grønland
    der  kræver  fælleskab  og  samarbejde  og fordi parterne ikke ønsker at enkelte spørgsmål hindrer et samarbejde."

Kilde: Koalitionsaftale 2016-2018 og Koalitionsaftale 2014-2018.

Læs også GE: Naalakkersuisut lægger gift ud for fremtidige investorer

Når rapporterne har været i offentlig høring, skal de godkendes af naalakkersuisut, og selskabet vil så kunne indsende en ansøgning om tilladelse til udvinding - en ansøgning, der også skal vurderes og godkendes af naalakkersuisut.

Læs også Qulaarpaa stiller skarpt på den nye koalition

Ny naalakkersuisoq for råstoffer, Múte Borup Egede fra IA, skriver følgende i en mail til KNR:

- I sidste ende skal naalakkersuisut jo forholde sig til ansøgningen, og her vil alle relevante forhold blive inkluderet i vurderingen, skriver Múte Borup Egede.

Ifølge juraprofessor på Københavns Universitet, Peter Pagh, giver råstofloven ikke noget klart svar på, hvornår en ansøgning om udnyttelse skal godkendes, og naalakkersuisut har altså vide muligheder for at sige nej til projekter:

- Loven giver plads til en ret bred skønsmæssig vurdering af en sag i forhold til, om projekt skal have udnyttelsestilladelse eller ej, siger Peter Pagh.

Læs også URAN Selvstyret risikerer erstatningssag ved uran-kovending

Dermed er der lagt op til et opgør internt i naalakkersuisut mellem på den ene side Siumut, der i sin tid ophævede nultolerancen, og på den anden side Inuit Ataqatigiit, der er indædte modstandere af uranudvinding.

På torsdag vil KNR forsøge at få svar på, hvordan uranmodstanderne i den nye koalition ser på fremtiden for GMEs mineprojekt i debatprogrammet Qulaarpaa. Det sendes kl 20, og det tolkes samtidigt til dansk på KNR2.