Tema: Fiskerilov

Fiskerilov: Kritikken er ikke en skræmmekampagne, fastslår forsker

Om knap tre uger skal fiskeriloven førstebehandles på forårssamlingen. Kim Kielsen har før affejet forskernes kritik af den berømte og berygtede lov, men ifølge naalakkersuisuts egen bemærkning, er kritikken god nok, påpeger forsker.
Ifølge samfundsforsker ved Ilisimatusarfik, Birger Poppel, vil fiskeriloven både få store konsekvenser for de enkelte fiskere, hvis de mister deres levebrød, og for det grønlandske samfund. Foto © : KNR
Skrevet af Birgitte Kjeldsen
22. marts 2024 09:59

- Det er dokumenteret i de bemærkninger, som hans eget departement har lavet til loven.

Det er kort og godt det, som samfundsforsker Birger Poppel, har at sige til Kim Kielsens afvisning af, at den nye fiskerilov skulle medføre arbejdsløshed.

Den berømte og berygtede lov skal snart behandles på forårssamlingen. Der er kun to uger til at samlingen begynder, og allerede fire mødedage efter skal fiskeriloven behandles første gang.

Inden det kan ske, er der dog en anden vigtig – og meget nær – deadline. Nemlig i dag, hvor det endelige forslag til en fiskerilov skal være afleveret.

Hvordan og om der er taget højde for bekymringerne og kritikken, bliver spændende at se, siger Birger Poppel.

Han var en af de i alt seks forskere, der i et høringssvar til Departementet for Fiskeri og Fangst udtrykte bekymring og kritiserede lovforslaget. 

Blandt andet for at lægge op til såkaldte individuelle omsættelige kvoter (IOK) i det kystnære fiskeri, der på sigt kan mere end halvere antallet af kystnære fiskere.

- Lige nu lægger man op til, at det kun er de kapitalstærke og dem med adgang til god finansiering, som kan komme ind i fiskeriet, lød det fra lektor ved Institut for Planlægning og Bæredygtighed på Aalborg Universitet, Rikke Becker Jacobsen, der også stod bag høringssvaret.

Ovenpå al kritikken holdt naalakkersuisoq for fiskeri og fangst, Kim Kielsen (Siumut), et pressemøde, hvor han afviste kritikken og kaldt den for en ‘skræmmekampagne’:

- Forskerne kan sige, hvad de vil. Vi fiskere og fangere kommer ikke til at betale med vores erhverv, sagde han tilbage i januar.

- Sådanne ytringer, som siges for at forvirre, er slet ikke på sin plads. Det vil jeg gerne slå fast. Det er vigtigt, at enhver fisker kan leve trygt i sit arbejde under fiskeriloven. Det er ikke vores plan i naalakkersuisut at reducere antallet af kystnære fiskere, sagde han.

Fakta om fiskeriloven

I ikke mindre end 20 år har en ny fiskerilov været på vej.

Den, der gælder nu, er fra 1996, og der har været lavet mange tilføjelser eller ændringer siden da. 

I 2021 kom Fiskerikommissionen med en række anbefalinger til, hvordan fiskeriloven kan se ud.

Embedsmændene i Departementet for Fiskeri lavede et forslag til en ny lov. Høringsfristen sluttede onsdag 24. januar.

Både lokalpolitikere og fiskere rasede over, at de ikke kunne nå at tage stilling til lovforslaget på otte uger.

Tidsfristen for indlevering af den endelige og færdige fiskerilov er fredag den 22. marts.

Herefter skal fiskeriloven behandles i Inatsisartut i foråret.

Det er omkring syv uger siden nu. Birger Poppel har været frustreret over, at Kim Kielsens kritik ikke er blevet udfordret af KNR eller i andre medier.

For slår man op i naalakkersuisuts egne bemærkninger til fiskeriloven på side 27, kan man læse, at den samlede reduktion i beskæftigelse forventes at svare til op til 480 årsværk.

- Det korte og det lange er altså, at i det materiale, som Kim Kielsen på vegne af naalakkersuisut har sendt ud, er der faktisk dokumentation for, at det ikke er en skræmmekampagne, og at der vil blive frigjort arbejdskraft, påpeger Birger Poppel og tilføjer:

- Altså at folk vil blive arbejdsløse, miste deres erhverv.

Holder fast i bekymringer

Så mens Kim Kielsen kritiserer forskerne for at forvirre, synes Kim Kielsens egen udtalelse ikke at stemme overens med det, der står i bemærkningen.

- Nej, det gør det faktisk ikke. Og det kan da godt være, at Kim Kielsen personligt ikke synes, at det er det, der skal ske, men det er det, der kommer til at ske, siger Birger Poppel.

Birger Poppel holder fast i sin bekymring om, at fiskeriloven og indførelsen af IOK vil få en række konsekvenser for især jollefiskeriet og de mindre lokalsamfund i landet.

Alt andet ville være “tudetosset”, indvender han.

- Det analysearbejde, som forskergruppen har lavet, flugter jo meget vel med nogle af de overordnede betragtninger, som der fremgår af bemærkningerne til loven.

Vigtig deadline

Det er svært at vide, hvad Kim Kielsen og Departementet for Fiskeri og Fangst kommer med, når det nye og endelige forslag til en fiskerilov er blevet afleveret.

- Vi ved ikke, hvad usikkerhederne oppe i Nordgrønland eller bekymringerne fra nogle af de store trawlere får af konsekvenser for en kommende fiskerilov. Så det er ekstremt spændende, siger Birger Poppel.

Hvorvidt det i år skal lykkes at få en ny fiskerilov banket på plads, vil Birger Poppel lade andre spå om. Men meget kan ske.

- Det vi ved er, at hvis der bliver udskrevet valg i forbindelse med forårssamlingen, vil fiskeriloven falde og skal starte forfra, siger han.

KNR har rakt ud til Kim Kielsen og Departementet for Fiskeri og Fangst, men foreløbigt er de ikke vendt tilbage.