Boligsag: Økonomiudvalg blev forbigået seks gange på fem år 

Seks gange på fem år har Kommuneqarfik Sermersooqs administration handlet uden godkendelser fra Økonomiudvalget i den omtalte boligsag.
Den såkaldte boligsag bobler i den grad for tiden i Kommuneqarfik Sermersooq. Foto © : KNR / Malik Brøns
Skrevet af Anders Dall
29. november 2021 06:49

Den 9. november sendte Selvstyrets Tilsynsråd en pressemeddelelse ud med en række kritikpunkter af Kommuneqarfik Sermersooqs boligpraksis.

Men selve grundlaget for kritikken indeholdt pressemeddelelse ingen oplysninger om.

Det har mødt undren fra både borgmester Charlotte Ludvigsen (IA) og tidligere borgmester i kommunen, Asii Chemnitz Narup (IA).

De har begge efterlyst uddybende forklaringer fra Selvstyrets Tilsynsråd i sagen.

LÆS OGSÅ Borgmester chokeret over afgørelse fra Tilsynsrådet

For eksempel konkluderede og kritiserede Tilsynsrådet, at borgmesteren i tre tilfælde har tiltrådt erhvervslejekontrakter uden at have sikret, at der var den fornødne godkendelse i Økonomiudvalget. 

Men hvilke tilfælde der helt konkret var tale om, og hvornår de skete, fortalte pressemeddelelsen ikke noget om.

Nu har Sekretariatet for Tilsynsrådet så sendt et svar til kommunen, hvor rådet uddyber sin kritik og altså også førnævnte eksempel.

Erhvervslejekontrakter manglede politisk behandling

Tilsynsrådet trækker tre eksempler frem. Ét fra 2016 og to fra 2017 hvor kommunens administration har handlet uden for Økonomiudvalgets godkendelse.

På det tidspunkt var det Asii Chemnitz Narup, der var borgmester i kommunen, og som den øverste chef for administrationen, skrev hun under på de tre erhvervslejekontrakter. Det skete altså uden, at kontrakterne var blevet godkendt på forhånd af Økonomiudvalget.  

LÆS OGSÅ Asii Chemnitz Narup trækker sig som naalakkersuisoq for finanser

Asii Chemnitz Narup trak sig tirsdag som naalakkersuisoq for finanser og indenrigsanliggender på baggrund af Tilsynsrådets kritik. 

Hun savner fortsat oplysninger fra Tilsynsrådet og har selv søgt aktindsigt i sagen. Defor vil hun først udtale sig, når hun ved noget mere. 

Derudover er der to tilfælde, hvor borgmesteren slet ikke har underskrevet en erhvervslejekontrakt og en allonge. Det gælder er kontrakt med Nuuk City Invest i januar 2019 og en allonge, der blev tiltrådt i april 2020.  

De to eksempler har ifølge Tilsynsrådet heller ikke været behandlet i Økonomiudvalget.

Tilsagn om lån på 20 millioner kroner

For nylig kom det også frem, at en anden sag heller ikke havde været godkendt i Kommuneqarfik Sermsersooqs Økonomiudvalg.

Det drejer sig om en sag fra 2020, hvor nuværende borgmester Charlotte Ludvigsen skrev under på et dokument, som ikke havde været behandlet i Økonomiudvalget. Og det skulle det have været. 

Dokumentet var et tilsagn om et lån på 20 millioner kroner til kommunens boligselskab Iserit. Pengene skulle bruges til at købe ejendomme i 2025. Men Økonomiudvalget havde altså ikke godkendt lånet, før Charlotte Ludvigsen skrev under på det sidste år.

Ifølge Charlotte Ludvigsen selv var det daværende kommunaldirektør, Lars Møller-Sørensen, der ikke havde sat borgmesteren godt nok ind i, hvad det var, hun skulle skrive under på.

Den udlægning kan den tidligere kommunaldirektør dog ikke genkende.

Rødt kort til boligpraksis

Selvstyrets Tilsynsråd satte den 9. november en definitiv stopper for kommuneqarfik Sermersooqs boligpraksis i den såkaldte boligsag.

Den handler kort sagt om, at kommunen siden 2015 har skaffet 416 lejeboliger i Nuuk ud fra en bestemt praksis.

De 416 lejemål er nemlig et resultat af, at kommunen har indgået erhvervslejeaftaler med private bygherrer.

Men kommunen har via sit boligselskab Iserit lejet boligerne ud til en leje, der ikke matcher udgifterne til erhvervslejeaftalerne. Og det har årligt kostet kommunekassen millioner.

Tilsynsrådet har nu slået fast, at den praksis er i strid med kommunalfuldmagtsreglerne.