Aftale udløser udenrigspolitisk krise i Rigsfællesskabet

Den danske regering har underkendt en samarbejdsaftale mellem Grønland, Færøerne og Island, fordi aftalen strider med bl. a. Selvstyreloven, mener man i Udenrigsministeriet.
07. december 2017 10:50

Naalakkersuisoq for udenrigsanliggender forstår ikke reaktionen fra Danmark.

- Det er ikke nogen hemmelighed, at vi er uenige med den danske regering på en række punkter.

Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra naalakkersuisoq for udenrigsanliggender, Suka K. Frederiksen, i en sag, der kan betegnes som en mindre diplomatisk krise internt i Rigsfællesskabet.

Sagen drejer sig om en aftale som Grønland, Færøerne og Island indgik i Vestnordisk Rådsmøde i Reykjavik 31. august i år. Fra grønlandsk side skete det med en underskrift af naalakkersuisoq Erik Jensen som vikar for Suka K. Frederiksen under hendes sygefravær.

LÆS OGSÅ Danmark bør give Færøerne mere udenrigspolitisk magt

Målet med aftalen er at styrke samarbejdet inden for handel og 'andre områder af fælles interesse’, herunder udenrigspolitik, mellem Naalakkersuisut, Færøernes landsstyre og Islands regering, står der i aftalen.

Men aftalen rækker på flere områder ud over hvad Færøernes Landsstyre og Naalakkersuisut har kompetencer til, uden at Danmark har været inddraget, mener man hos Udenrigsministeriet i Danmark.

I et brev til begge regeringer har Udenrigsministeriet i Købehavn derfor meddelt, at Danmark underkender aftalen.

Udenrigsministeriet: Love er ikke overholdt

Ifølge Udenrigsministeriet i København har landene overtrådt henholdsvis Grønlands Selvstyrelov og Fuldmagtsordningen for Færøerne ved at skrive, at man vil mødes for at drøfte udenrigspolitik og om nødvendigt nedsætte kommissioner inden for området, lyder det fra dansk side.

- Aftalen angår bl.a. sagsområdet ”foreign policy” (udenrigspolitik). Sagsområdet ’udenrigspolitik’ kan ikke overtages af Færøerne/Grønland og falder derfor uden for de områder, hvorom de enkelte rigsdele kan forhandle og indgå aftaler på rigets vegne, oplyser Udenrigsministeriet i en mail til KNR.

Men Suka K. Frederiksen mener, at Danmark håndterer sagen forkert.

- Jeg stiller derfor spørgsmålstegn ved Udenrigsministeriets tolkning af Selvstyreloven ift. den fælles vestnordiske samarbejdsaftale indgået i august 2017. Politisk synes jeg ikke, man fra dansk side af har håndteret dette ud fra en fornuftig og hensigtsmæssig måde, skriver Suka K. Frederiksen i pressemeddelelsen.

Hun tilføjer, at hun som naalakkersuisoq for Grønlands Udenrigsanliggender heller ikke vælger at kommentere på andre landes udenrigspolitiske prioriteter.

LÆS OGSÅ Politikere skal drøfte udvikling i Arktis

Udenrigsministeriet: Danmark skal spørges først

Et andet klagepunkt er, at Danmark ikke havde fået aftalen tilsendt til godkendelse inden, at aftalen blev underskrevet af ministre fra Grønland, Island og Færøerne. Det skal ellers ske ifølge et cirkulære, der hører til den færøske fuldmagtsordning.

- Udenrigsministeriet har herudover ikke modtaget oplysninger fra Færøerne eller Grønland forud for forhandlingsforløbet eller aftaleudkast, oplyser Udenrigsministeriet til KNR.

Hertil kommer en række krav til formalia i aftalen. For eksempel skal ”kongeriget Danmark” nævnes i indledningen af aftalen, da hverken Grønland eller Færøerne har egen rigsmyndighed.

Også Færøernes udenrigsminister Poul Michelsen afviser blankt indsigelserne fra København. Det gjorde han klart fredag i sidste uge, da han glimtede i sit fravær ved en konference i København, som det færøske landsstyre stod bag sammen med Udenrigsministeriet og Naalakkersuisut. 

LÆS OGSÅ Færøsk udenrigsminister bliver væk fra konference i protest

Det skete - foruden travlhed med en fiskerireform på Færøerne - i protest over en ’skammelig’ indblanding fra Danmark i en aftalen, sagde Poul Michelsen fredag til KNR.

Suka K. Frederiksen understreger dog, at hun ønsker at håndtere sagen anderledes end sin færøske kollega. Derfor er Selvstyret i dialog med Udenrigsministeriet om sagen.

- På det administrative plan har vi allerede fin kontakt med Udenrigsministeriet og arbejder på at finde en løsning. Vi har allerede meddelt Udenrigsministeriets vores holdning, hvorfor vi så må tage sagen op bilateralt med Udenrigsministeriet, og dette vil vi fortsætte med at gøre, skriver hun.

Udenrigsministeriet oplyser til KNR, at man også herfra ønsker at finde en pragmatisk løsning, så aftalen kan beholdes med justeringer.