WWF: Mine nær Mestersvig vil skade miljø og klima

Det vil ramme dyr, miljø og klima, hvis en mine igen åbner nær Station Mestersvig i Østgrønland. Sådan lyder det i WWF's høringssvar om projektet.
Isbjørne trives i og omkring Jameson Land i Østgrønland, hvor et canadisk selskab ønsker at åbne en mine. Foto © : KNR/Vilhelm Lynge
12. november 2022 11:11

Betalingen for at udvinde grundstoffet molybdæn i Malmbjerget i Østgrønland vil ende hos dyr, planter, luft og havmiljø.

Det skriver Verdensnaturfonden WWF i et høringssvar til Naalakkersuisut om en mulig åben mine, som det canadiske selskab Grenland Resources Inc. vil etablere nær Station Mestersvig i Østgrønland.

Selskabet vil fragte molybdæn-koncentrat væk fra minebruddet og knap 30 kilometer nord til området Nyhavn, hvor det skal med skib til udlandet. Og det vil give en trafik på vandet, som bekymrer WWF.

LÆS OGSÅ Mineprojekt ved Mestersvig er kommet stort skridt nærmere virkelighed

- WWF Verdensnaturfonden er bekymrede for de konsekvenser, som sejlads i området kan have for Scoresby Sund Fjorden og udmundingen, skriver organisationen i høringssvaret.

Mineprojekt i Østgrønland

Det canadiske selskab Greenland Resources Inc. vil udvinde grundstoffet molybdæn i en mine cirka 30 kilomester sydvest for kysten til Mesters Vig.

Molybdæn bruges blandt andet i stålindustrien.

Planen er, at minen kan køre i døgndrift i 18 år og i perioden udvinde 22.000 tons koncentrat af molybdæn.

Minen forventes at have 300 til 500 ansatte.

Og der vil da også blive en påvirkning på havmiljøet, oplyser Greenland Resources Inc. i kommissoriet for Vurderingen af Virkninger på Miljøet (VVM), som lige nu er i offentlig høring.

- Det marine miljø forventes at blive påvirket af mineaktiviteterne ved Malmbjerget, selvom selve minebruddet vil være placeret langt fra det marine miljø, skriver selskabet i VVM-kommissoriet.

Præcis hvilke konsekvenser, der kan blive tale om, skal undersøges nærmere.

Der skal nemlig laves flere prøver af vandmiljø og livet i havet, før det kan siges helt klar, skriver selskabet.

Det henviser dog til, at der i området Nyhavn og i området Noret, hvor restproduktet tailings fra minen skal deponeres, i forvejen er en forurening fra en tidligere blymine i området. 

Men det er forventeligt, at det nye mineprojektet vil ramme bestanden af for eksempel lodde, oplyser selskabet. 

- Mineaktiviteterne kan have indflydelse på gydesuccesen for lodde, især i år, hvor de gyder i Noret. Eksempelvis kan placering af tailing i Noret dække fiskeæggene med fint sediment og reducere udklækningssuccesen.

Det har ind til videre ikke været muligt at få en kommentar fra Greenland Resources Inc., som ikke er vendt tilbage på KNR's henvendelser.

Isbjørne og hvaler er udsat med mineprojekt

Området for den mulige mine ligger i landets største nationalpark, men det er ikke et fredet område.

WWF påpeger dog, at området er hjemsted for mange dyr og planter. Nogle planter eksisterer stort set kun her, mens flere dyrearter især opholder sig her vinter eller sommer. 

Eksempelvis er kyststrækningen vigtig for isbjørnene. Og derfor bør Greenland Resources lave en særlig plan for at beskytte bjørnene i området.

- Ved et muligt mineprojekt i dette følsomme område skal det prioriteres højt med forebyggende indsatser for ikke
at lokke isbjørne til med lugt fra fødekilder, og der skal planlægges med uddannede isbjørnepatruljer
for at undgå tab af menneskeliv og unødvendig aflivning af isbjørne, skriver WWF.

Også særligt narhvaler opsøger området i forår og sommer. Og det bekymrer WWF, at selskabet i det foreløbige materiale ikke har en nødplan klar for, hvordan man vil håndtere et eventuelt oliespild, for eksempel fra en af fragtskibene.

- WWF Verdensnaturfonden finder det afgørende, at VVM-redegørelsen beskriver de tiltag, selskabet
vil gøre for at reducere risikoen for en olieforurening, ligesom vi efterspørger et beredskab til håndtering af spild.

Organisationen kritiserer desuden VVM-kommissoriet for at mangle informationer om, hvilke mulige skadelige materialer malmen, som skal udvindes for at få fat i grundstoffet molybdæn, indeholder.