Qulaarpaa Vi skal læse os til selvstændighed

Det springende punkt mod en bedre økonomi er mere uddannelse. Uheldigvis er udviklingen endnu dårligere end hidtil antaget, lyder det fra Økonomisk Råd.
Foto © : Steven S
07. december 2016 13:52

Skoleeleverne skal lave deres lektier, og der skal flere gennem uddannelserne. Det er opskriften på at få styr på økonomien og grundstenen i et selvstændigt Grønland.

Det mener formand for Økonomisk Råd, Torben M. Andersen.

Fakta

Uddannelsesniveauet er i en vis grad undervurderet i de officielle statistikker, især for den lidt ældre del af befolkningen.

 

Fremgangen i befolkningens uddannelsesniveau er derfor reelt ikke så stor, som det fremgår af de officielle statistikker.

 

Det hænger sammen med, at der ikke altid er retvisende oplysninger om de kompetencegivende uddannelser for personer, der har taget uddannelse før starten af 1980erne.

Kilde: Økonomisk Råd

 

- Den helt afgørende ting for at få et bedre forløb i økonomien det er, at der sker stærkere forbedringer inden for uddannelsessystemet, siger Torben M. Andersen.

LÆS OGSÅ Forfatning holder kog i kampen for løsrivelse

Han håber, at flere på den måde kan komme ud og arbejde.

Næsten ingen udvikling

Netop Økonomisk Råd satte i deres rapport i år fokus på uddannelse, og uheldigvis er udviklingen ikke positiv.

Af rapporten fremgår det nemlig, at der bruges mange ressourcer på uddannelse, men resultaterne har indtil videre været for beskedne. Faktisk er resultaterne dårligere, end man hidtil har troet.

Af rapporten fremgår det, at hvis man kigger på gruppen af 25 til 34 årige, er der stort set ikke sket fremskridt de seneste 15 år, og det er forsat kun halvdelen af denne gruppe som kommer videre end folkeskolen.

 

Foto © : Økonomisk Råd

Vi ligger derfor på niveau med Tyrkiet og pænt efter de udviklede OECD lande, hvor kun 17 procent nøjes med folkeskolen.

Foto © : Økonomisk Råd

Den fundamentale forudsætning for fremgang

Det er dog her, nøglen skal findes, hvis den Grønlandske økonomi skal frigøres af bloktilskuddet, anfører Torben M. Andersen.

- Den helt fundamentale forudsætning for alt det her, det er, at der sker markante forbedringer med uddannelsesniveauet. Det har man set i alle andre lande, som en helt afgørende forudsætning for lige som at få det der afgørende løft i økonomiske udvikling.

Læs rapporten her