Naalakkersuisut vil op til 3. behandlingen komme med nye forslag til ændringer, så finansloven kommer i balance, i henhold til budgetloven.Foto: KNR

Udvalg: Kort tid til at lukke underskud

Politikerne får travlt op til tredjebehandlingen af finansloven for 2020. Lige nu er der nemlig underskud på budgettet, og det skal lukkes inden loven kan vedtages. Naalakkersuisoq forventer at det lykkes og at bliver bred opbakning til finansloven.

Finanslovsforslaget er planlagt til at blive andenbehandlet tirsdag. Punktet var oprindeligt planlagt til at blive behandlet noget før, men blev udsat efter ønske fra Finans- og Skatteudvalget.

Det betyder, at udvalget får kortere arbejdstid op til 3. behandlingen. Der er ellers meget, der skal laves, for der skal findes midler til at lukke for et underskud på godt 70 millioner kroner.

Finans- og Skatteudvalget skriver, at udvalget fik svar fra Naalakkersuisut 18 dage efter udvalgets tidsfrist, hvilket fik udvalget til at anmode om udsættelse af andenbehandlingen finansloven til den 5. november.

Dette betyder dog, at mellemrummet mellem 2. og 3. behandlingen bliver kortere.

- Udvalget finder dette stærkt beklageligt, skriver udvalget.

Der ligger nemlig meget arbejde forude, skriver udvalget. Op til andenbehandlingen er der et underskud på finansloven på 70,6 millioner kroner over fire år.

Der søges blandt andet godt 33 millioner kroner over fire år til to nye bacheloruddannelser i Niuernermik Ilinniarfik i Nuuk, der tidligere i år blev aflyst ligefør skolestart, og en et ekstra hold på Peqqissaanermik Ilinniarfik. Der søges også om godt 20 millioner kroner ekstra i både 2020 og 2021 til færdiggørelse af en ny bygning til handicapinstitutionen Sungiusarfik Ikinngut i Ilulissat.

LÆS OGSÅ 12 studerende fik en lang næse: Deres nye uddannelser er aflyst

Naalakkersuisut vil op til 3. behandlingen komme med nye forslag til ændringer, så finansloven kommer i balance, i henhold til budgetloven. Budgetloven siger, at en finanslov skal være i balance over en fire årig finanslovsperiode.

Men efter udsættelsen af 2. behandlingen, er der kun ni dage til at arbejde med de ændringsforslag, der skal lukke hullet.

- Udvalget ser frem til at give sit bidrag dertil, men kan se, at det kan knibe med tilstrækkeligt tid til grundig gennemgang af Naalakkersuisuts ændringsforslag til forslagets 3. behandling. Udvalget henstiller til Naalakkersuisut om at være særlig opmærksomme denne problemstilling, skriver udvalget i sin betænkning.

Fordi det har trukket ud med at få svar på udvalgets spørgsmål fra Naalakkersuisut, har udvalget udsat at tage stilling til nogle af Naalakkersuisuts ændringsforslag til andenbehandlingen.

LÆS OGSÅ Udvalg vil have beskæftigelsesfradraget udskudt

Selvom arbejdet ser ud til at blive presset, så forventer Naalakkersuisoq Vittus Qujaukitsoq at kunne præsentere en aftale om finansloven for 2020 forud for 3. behandlingen.

- Det er Naalakkersuisuts forhåbning, at der bliver et godt grundlag for en bred opbakning bag finansloven for 2020, skriver Qujaukitsoq i sit svarnotat til dagens behandling i Inatsisartut.

Kommentarer

inatsisartut-sal-sep2019.jpg

Inatsisartuts EfterårssamlingGiv os et tip

Send en SMS til 1717

Skriv Unnia og derefter dit tip og send sms'en til 1717.
(du kan også skrive Tip i stedet for Unnia)

Giv os dit tip på knr.gl/1717

Eller send en email 1717@knr.gl

KNR TV: TekstTV

Tjek information her:

TTV s 113 Dagligt opdaterede nyheder

TTV s 400 Flyinformation ankomst/afgang

TTV s 350 TV oversigt

TTV s 610 Radio oversigt