Erik Jensen i modvind: Siumuttere siger ja tak til uran

I Siumut er flere medlemmer positive overfor uranudvinding – også ved Kuannersuit. De er dermed i opposition til deres egen formand og naalakkersuisut.
Tilhængerne af Kuannersuit-projektet har mødt stor modstand i Narsaq, hvor bevægelsen "Urani Naamik" står stærkt. Foto © : KNR / Malik Brøns

Da stemmerne ved Inatsisartut-valget i 2021 var talt op, stod det klart, at et stort flertal af vælgerne i Sydgrønland belønnede Inuit Ataqatigiits modstand mod Kunnersuit-projektet.

Alene i Narsaq gik partiet frem med lidt mere end 28 procent, mens Siumut, der under valgkampen bakkede op om Kuannersuit, måtte indkassere en tilbagegang på 8,3 procent.

Som bekendt endte IA med at vinde valget i 2021. Siumut tabte derimod regeringsmagten.

Formandsvalg i Siumut

Hvem der bliver Siumuts formand afgøres på landsmødet, som bliver holdt i weekenden.

På søndag er der formandsvalg.

Tre stiller op: Tidligere formand Kim Kielsen, nuværende formand Erik Jensen og så Aki-Matilda Høegh-Dam, som lige nu sidder i Folketinget. 

Sidste formandsvalg var i 2020. Også dengang var der tre kandidater.

Vivian Motzfeldt røg ud under første afstemning. I anden afstemningsrunde faldt valget på Erik Jensen, der fik med 39 stemmer mod Kim Kielsens 32 stemmer.

Blandt de tre kandidater, som stiller op til formandsposten i Siumut, er der da også splittelse i forhold til netop Kuannersuit og uran.

I sidste uge sagde Siumuts formand Erik Jensen til KNR, at han bakker op om koalitionens nultolerance overfor uran, mens Kim Kielsen og Aki-Matilda Høegh-Dam er imod.

For at blive klogere på siumutternes holdning til emnet, har KNR været i kontakt med flere lokalpolitikere i partiet.

Kuannersuit

Kuannersuit er et fjeld kort fra Narsaq.

Fjeldet indeholder sjældne jordarter, som bruges i elektronik. Hertil kom uran og zink som biprodukter.

Det australske mineselskab Energy Transition Minerals vil udvinde de sjældne jordarter, men planerne gik i vasken efter Inatsiartut-valget i 2021. 

Inuit Ataqatigiit var nemlig imod projektet og gjorde det til en af sine mærkesager i valgkampen, som IA vandt.

Senere samme år vedtog et flertal i Inatsisartut et forbud mod udvinding af uran.

Det forbud kan dog blive ophævet, hvis der er politisk stemning for det.
 

Her tegner der sig et klart billede af, at medlemmerne ikke er enig med koalitionens og Erik Jensens modstand mod uran.

Siumuts lokalafdeling i Narsaq:

Kuannersuit ligger få kilometer inde i baglandet bag Narsaq, og byen har været centrum for Grønlands modstand mod uranudvinding. Alligevel er Josef Petersen, der er formand for byens lokale Siumut-afdeling, ikke modstander af et fremtidigt Kuannersuit-projekt:

- Hvis det ikke er til skade for miljøet og mennesket, er der ikke grund til at lade det (uranen red.) ligge. Vi har brug for at få folk i arbejde, siger han. 

Privatfoto: Josef Petersen

Siumuts lokalafdeling i Qaqortoq:

Også i Qaqortoq er der opbakning til uran, hvis udvindingen af råstofferne kan ske på en sikker måde. Lokalformand Karlina Lundblad er også villig til at støtte Kuannersuitprojektet, men det kræver, at man få undersøgt projektet nærmere.

- Hvad angår udvinding af uran i Kuannersuit, mener jeg, at deres plan er meget usikker. Man vil deponere affaldet i en opdæmmet sø, men er dæmningen sikker? Det er ikke afklaret, hvor farligt det kan være, siger Karlina Lundblad.

Privatfoto: Karlina Lundblad

Siumuts lokalafdeling i Tasiilaq:

Tasiilaqs lokale Siumut-formand, Aron Jonathansen, mener, at der skal udvindes flere råstoffer i Grønland, da det kan være en måde at få flere i arbejde på. Lokalafdelingen har dog ikke taget stilling til, om det også skal være tilladt at udvinde uran.

- Vi er for udvinding af råstoffer, men vi har ikke diskutere yderligere i forhold til uran. Hele befolkningen bør tage stilling til spørgsmålet om uran, siger Aron Jonathansen.

Hermed er Tasiilaq-afdelingen enige med Kim Kielsen, der har foreslået, at der afholdes en folkeafstemning om uran.

Privatfoto: Aron Jonathansen

Malik Berthelsen, borgmester Qeqqata:

Malik Berthelsen er som den sidste lokalpolitiker også blevet forholdt spørgsmålet om uran. Ligesom de øvrige siumuttere, som KNR har talt med, er han også positiv overfor uranudvinding i Grønland, hvis det kan ske under hensyn til mennesker og naturen.

- Jeg mener, at man bør undersøge, om den forarbejdning af råstofferne, som kan være særlig skadelig, kan laves i udlandet, siger han.

Siumut holder landsmøde i Qasigiannguit fra i morgen og frem til søndag. Udover at få afgjort kampvalget om formandsposten, skal medlemmerne også diskutere partiets holdning til netop udvindingen af råstoffer – herunder uran.

KNR dækker landsmødet på web, tv og radio.