Lærer: Situationen for udsatte børn og unge i Tasiilaq er katastrofal

Kommuneqarfik Sermersooq svigter børn og unge i Tasiilaq. Sagsbehandlerne er for få og de svigter deres arbejdsopgaver. Kritikken kommer fra Rikke Blegvad, der gennem seks år har været ansat på Tasiilami Alivarpik, hvor hun har stået for samarbejdet og indberetninger om børn og unge mellem skolen og kommunen.
Foto © : Kommuneqarfik Sermersooq
07. maj 2018 07:12

Ifølge hende står det katastrofalt til med børne- og ungeområdet i Tasiilaq.

- Børn unge og familier får ikke den hjælp, de virkelig har brug for, fortæller Rikke Blegvad, der har været ansat på skolen i seks år.

Udover sine opgaver som rådgivningslærer for specialundervisning er hun også bindeledet mellem kommunens sagsbehandlere og skolen.

Hun er som ansvalig for skolens indberetninger flere gange ugentligt i kontakt med kommunen for at indberette sager om skolens børn.

LÆS OGSÅ Tasiilaq har fået krisecenter til voldsramte kvinder

I sit arbejde har hun oplevet flere alvorlige problemer i sagsbehandlingen i kommunens børne- og ungesager i Tasiilaq.

- Forældre og børn fortæller os her på skolen, at de har ikke været indkaldt til møder på kommunen, de har ikke fået de opfølgninger, de er blevet lovet, og de har ikke fået henvisninger til videre hjælp.

Ifølge Kommuneqarfik Sermersooq er der budgetteret med seks faste sagsbehandlere fast i Tasiilaq, men på nuværende tidspunkt er der to faste sagsbehandlere i byen.

Rikke Blegvad
Foto © : Rikke Blegvad

Dertil kommer de sagsbehandlere, der sidder i Nuuk og modtager indberetningerne fra hele kommunen.

Manglen på faste sagsbehandlere er et stort problem for den måde, sagerne bliver behandlet, mener Rikke Blegvad.

- Det skaber utryghed for fagpersonerne, men også virkelig stor utryghed for forældre og børn.

For når forældrene eller familierne henvender sig, er det ofte en ny person de står overfor.

- De skal til at forklare hele deres problemstilling en gang til. Det samme gælder for børnene, der er ikke nogen kontinuerlig indsats. Det er et nyt menneske, de møder hver gang.

Rikke Blegvad oplever også, at de sagsbehandlere, der behandler sagerne i Tasiilaq gentagne gange svigter deres arbejdsopgaver.

- Vi har flere gange stået på skolen med børn og unge, der af flere forskellige årsager ikke vil hjem til forældre eller plejeforældre. Hvor det faktisk har været umuligt at få fat på en medarbejder fra børne-familieafdelingen og i de helt slemme tilfælde har vi faktisk oplevet, at når vi har fået fat i nogen, så har de nægtet at komme ned på skolen og hjælpe i de her situationer.

LÆS OGSÅ Ny sorggruppe til børn og unge i Tasiilaq

Hun nævner desuden at sagsbehandlerne ofte ikke kender til hele forløbet i sagerne, og at de undlader at videregive eller følge op på sager, der kræver opfølgning.

Martha Lund Olsen er direktør for Forvaltningen for Børn og Familie i Kommuneqarfik Sermersooq. Hun erkender, at sociale sager om børn og unge i Tasiilaq ikke altid bliver behandlet ordentligt eller efter reglerne. Ifølge hende er et af de store problemer, at kommunen ikke kan få medarbejdere til Tasiilaq.

-  Det er ikke fordi, vi ikke har stillingerne. Men der er ikke nogen, der søger om at blive ansat. Vi har haft to socialrådgivere på det sidste, der er lige ankommet en mere, og vi regner med, at der kommer en mere i næste uge, siger hun.

LÆS OGSÅ Tasiilaq hårdt ramt af kriminalitet

Problemerne på børne- og ungeområdet har ifølge Rikke Blegvad store konsekvenser for hverdagen for børnene og de unge.

- Det er rigtig svært for dem at være i, det kommer også til udtryk med mange af dem, der har selvsmordstanker. Det er enormt svært for dem at koncentere sig om en helt normal skoledag. Det er svært for dem at koncentrere sig om grønlandsk, matematik og dansk, når man har så mange andre ting at tumle med.

Kritikken fra Rikke Blegvad lægger sig tæt op af de seneste års rapporter fra Departementet for sociale anliggender og Børnetalsmandens rejserapport, der beskriver alvorlige problemer på social- og børneområdet.