Foto: Rigspolitiet

Rapport: Sermersooqs samarbejde med politiet er 'helt uforsvarligt'

En ny rapport fra Tilsynsenheden konstaterer, at Kommuneqarfik Sermersooqs samarbejde med politiet efterlader meget tilbage at ønske.

Politiet og kommunen skal snarest muligt få styr på fordelingen af ansvaret i sager med børn- og unge. Det konkluderer tilsynet, der har været på kontrol i Nuuk, Paamiut og Ittoqqortoormiit.

- Ved gennemgang af de konkrete sager og førte samtaler med lokale repræsentanter hos politiet og socialforvaltningen i forbindelse med tilsynets opfølgning på en akut og meget alvorlig sag, er det blevet klart for tilsynet, at det nuværende samarbejde er helt uforsvarligt, skriver Juridisk Sektortilsyn i sin rapport.

LÆS OGSÅ Sermersooq udsætter børn for offentligt omsorgssvigt

Som situationen er nu, med manglende aftaler mellem de to institutioner, risikerer man at svigte børnenes retssikkerhed:

- Det er absolut nødvendigt til sikring af basale krav til et retssamfund, at det tydeliggøres (evt. ved en klar aftale) hvilke opgaver, der konkret skal varetages af politiet i forbindelse med sager der involverer børn og unge, skriver tilsynet.

En klar aftale mellem de to parter skal blandt andet sikre, at det kun er politiet, der bruger fysisk magt overfor børn og unge.

- Det er tilsynets opfattelse at udgangspunktet for fordelingen af opgaverne må være socialforvaltningens og politiets legale og faglige kompetencer og at der ved denne vurdering lægges afgørende vægt på, at anvendelse af fysisk magt er monopoliseret og alene tilkommer politiet.

Kritik

Tilsynet kommer i sin rapport med række kritikpunkter af samarbejdet mellem politiet og Kommuneqarfik Sermersooq:

- Der mangler en klar fordeling af opgaver, fastlæggelse af faste strukturer og procedurer i forbindelse med seksuelle krænkelser af børn der medfører for sen eller helt manglende indgriben, selv i forhold til anmeldte igangværende strafbare handlinger.

- Der mangler en klar fordeling af opgaver og fastlæggelse af procedurer i forhold til at børn under 15 år begår kriminelle handlinger.

- Der mangler klare instrukser med hensyn til hvornår og hvordan, henholdsvis politiet og socialvagten kan involvere hinanden i en række standardsituationer.

KommentarerGiv os et tip

Send en SMS til 1717

Skriv Unnia og derefter dit tip og send sms'en til 1717.
(du kan også skrive Tip i stedet for Unnia)

Giv os dit tip på knr.gl/1717

Eller send en email 1717@knr.gl

KNR TV: TekstTV

Tjek information her:

TTV s 113 Dagligt opdaterede nyheder

TTV s 400 Live flyinformation ank./afg.

TTV s 350 Aktuel TV oversigt

TTV s 610 Aktuel Radio oversigt