Sermersooq vinder sager om betaling for anbragte grønlændere i Danmark

To danske kommuner skal betale et millionbeløb til Kommuneqarfik Sermersooq. Det sker for afsoning af to grønlændere, der har begået ny kriminalitet under afsoning i Danmark. Det fastslår Vestre Landsret fredag.
Kommuneqarfik Sermersooq står til at modtage et millionbeløb fra henholdsvis Randers og Lolland Kommuner i Danmark. Det viser en dom fra Vestre Landsret i Danmark. Foto © : Blogtrepreneur/Flickr Creative Commons
24. marts 2023 09:12

To danske kommuner skal grave dybt i kommunekasserne efter betaling til Kommuneqarfik Sermersooq.

Det har Vestre Landsret i Danmark afgjort fredag.

Det sker i to sager, hvor Kommuneqarfik Sermersooq har fået tilsendt regningen for afsoning af to grønlandske udviklingshæmmede borgere, der er dømt i Grønland, og som har begået ny kriminalitet under afsoning i Danmark.

Her mener Randers og Lolland Kommuner i Danmark, at det er borgernes grønlandske hjemkommune, som skal betale for afsoning af den ekstra dom.

Men det afviser Vestre Landsret altså.

Derfor skal Randers og Lolland Kommune i alt betale knap 5,2 millioner kroner plus renter tilbage til den grønlandske hovedstadskommune samt sagernes omkostninger, der løber op til en halv million for de to sager samlet.

Borgmester: Vi klager hele vejen

Sagen har løbet over flere år og er principiel, fordi den handler om, hvem der skal betale for afsoningen af rigsfællesskabets kriminelle borgere.

Det handler sagerne om

Vestre Landsret har afsagt én dom, som dækker over to retssager:

- Den ene sag handler om en grønlandske borger, der afsoner en dom på den lukkede institution Kofoedsminde i Rødbyhavn på Lolland. Stedet passer på kriminelle udviklingshæmmede personer og er drevet af Region Sjælland.

- Den anden sag handler ligeledes om en grønlandsk borger, der afsoner en dom på en institution i Randers Kommune. 

I begge sager afsoner de grønlandske borgere domme for kriminalitet, der er begået i Kommuneqarfik Sermersooq. Men da Grønland ikke har egne institutioner til dømte, udviklingshæmmede borgere, betaler kommunen for opholdet af dem på institutioner i Danmark.

Vestre Landsret har slået fast, at det er de danske kommuner, hvor de grønlandske borgere i dag har adresse, som skal betale regningen, hvis borgeren begår ny kriminalitet under opholdet.

I 2019 afgjorde Ankestyrelsen i Danmark en sag, der pålægger de danske kommuner at betale, hvis en grønlandsk borger med adresse i en dansk kommune bliver dømt.

Fredagens dom fra Vestre Landsret bakker således op om den afgørelse.

Borgmesteren i Lolland Kommune, Holger Schou Rasmussen, har ved flere lejligheder gjort det klart, at kommunen vil forfølge sagen, hvis de ikke fik medhold i landsretten. Også længere end til Højesteret, hvis det er muligt.

I januar i år sagde han til KNR:

- Vi har den linje, at vi kører på lige ind til, der ikke er flere muligheder. Og hvis det ender med, at vi skulle tabe i Højesteret, så kommer vi til at gå til ministeren og sige, at det kommer vi ikke til at acceptere, at vi stadig skal betale sådan en regning.