Så meget forurener din bil

Skrevet af Merete Lindstrøm
12. juli 2018 07:56

Du har måske prøvet at gå tur i byen og indånde skøn frisk luft, lige indtil en lastbil eller bus kører forbi og sender ildelugtende udstødning i din retning. Det kan faktisk måles, præcis hvor meget den slags forurener, og det har en miljøingeniør nu gjort i Nuuk.

Det er Økologisk Råd, der har sendt miljø ingeniør Kåre Press-Kristensen til Grønland for at undersøge luftforureningen.

- Vi ved, at der her i Grønland er noget af den reneste luft i verden overhovedet. Vi vil gerne finde ud af, hvor meget de forureningskilder, der er, forurener luften.

Når biler forurener, kommer der udstødningspartikler i luften. Det er bitte små ultrafine partikler, der optages igennem slimhinderne i næsen og derefter vandre op i hjernen og rundt i kroppen, fortæller Kåre Press-Kristensen, der til dagligt underviser i luftforurening på DTU i København. 


Partiklerne har et højt indhold af sod og tjærestoffer, og det er ting, vi helst skal undgå.  De er nemlig kræftfremkaldende og øger risikoen for blodpropper, hjertekarsygdomme, rygerlunger, bronkitis, astma m.v.  

Af diagrammet ses, at luftforureningen langs vejen tydeligt afspejler trafikflowet rytmisk (lysreguleret) og trafiksammensætning (dieselbiler). Trods næsten vindstille forhold (0-0,5 m/s) falder forureningen hurtigt ned til et forureningsindeks (partikler pr. cm3) på 300-400 (røde cirkel), så snart der går nogle minutter uden dieselbiler. Omvendt får en tankbil og en bus hurtigt forureningen til at stige til indeks 142.000 dvs. tankbilen/bussen får luftforureningen til at stige over 400 gange som minutgennemsnit, hvilket afspejler en voldsom forurening fra disse køretøjer.    

 

 

FAKTABOKS 

Selv om Grønland - og potentiel set Nuuk - har noget af verdens reneste luft, så kan dieselbilerne i byen få luftforureningen til at stige til næsten samme niveauer, som der måles i myldretiden på den mest forurenede gade i København, der har 52.000 hverdagskøretøjer. Dette til trods for, at screeningen i Nuuk er taget i sommerferien. Den relativt høje forurening i Nuuk skyldes primært den høje andel ældre dieselbiler uden filtre kombineret med den høje trafikbelastning af vejnettet. Det skal dog igen understreges, at målingen fra Nuuk alene afspejler en kort screening, der bør følges op af mere detaljerede målinger af trafikforureningen.

 

Screeningen viser, at dieselbilerne bidrager markant til luftforureningen på de mest trafikerede veje i Nuuk i myldretiden. I gennemsnit ligger forureningen næsten på samme høje niveau som på Danmarks mest forurenede vej. Forureningen på Aqqusinersuaq er omkring 75 gange over niveauet i udkanten af Nuuk. Screeningen bør følges op af en mere detaljeret undersøgelse af luftkvaliteten i Nuuk.

KILDE Kåre Press-Kristensen

 Selvom det er nærmest usynlige partikler, så er det ikke svært at se forureningen fra bilerne er på måleudstyret.

 

-Når man står ude i den friske luft, så er vi nede på cirka 200 partikler pr kubikcentimeter luft. Det vil sige antallet af partikler i et luftvoulumen på størelse med en terning. Men når der så kommer en rigtig forurenende dieselbil forbi, så kan vi rask væk komme op på 100.000 partikler pr kubikcentimeter, siger Kåre Press-Kristensen.

Forureningen kan elimineres ved at bruge elbiler, hybridbiler, eller nyere benzinbiler, og så kan man mindske forurening fra de værste syndere med lidt hjælp  

-For dem der absolut skal kører diesel - de tunge køretøjer - og varebiler. Der skal selvfølgelig være filtre på køretøjerne, så det fanger forureningen og den ikke ryger ned i folks lunger, siger miljøingeniøren.

 

 

 

 

Ud over helbredsskader bidrager sodpartikler væsentligt til opvarmningen og is-afsmeltningen i Arktis.