Kommune varsler skattelettelser - men i 2021 skød økonomerne helt ved siden af

Det skal komme borgerne til gode, at kommune Kujalleqs økonomi kan trække vejret, siger borgmester Stine Egede (IA). Men blot i 2021 skød kommunen helt ved siden af skiven, da de udarbejdede deres forventninger til det kommunale overskud.
Bor du i kommune Kujalleq, kan du fremover se frem til skattelettelser. Foto © : Kommune Kujalleq
09. maj 2023 11:15

Fremtiden ser lys ud, og økonomien er på rette vej i kommune Kujalleq.

I hvert fald hvis man spørger borgmester, Stine Egede (IA).

Og det skal nu kunne mærkes blandt kommunens borgere, som derfor per 2024 vil skulle betale 1 procent mindre i indkomstskat. Skatteprocenten i kommunen vil altså fremover være 43 procent.

Mere teknisk vil kommunens skatteprocent, altså den del af borgernes indbetalte skat som går til kommune Kujalleq, nedsættes med 1 procent, hvilket betyder, at den går fra at udgøre 28 procent af skatten til 27 procent.

Det svarer ifølge en pressemeddelelse, kommunen har sendt ud, til 6-7 millioner kroner, som fremover ikke længere vil rulle ind på kommunens konti.

Naalakkersuisoq for finanser og ligestilling, Naaja Nathanielsen, ser intet i vejen for, at kommune Kujalleq bruger deres overskud på skatelettelser:

- Det er fuldstændig op til kommunen selv. Det er jo ideen med det kommunale selvstyre. De ved jo, hvad der giver bedst mening hos dem, siger hun til KNR.

Kujalleqs tvivlsomme økonomiske fortid

Kommune Kujalleq har tidligere haft svært ved at ramme den økonomiske målskive.

I 2021 havde kommunen forventet et samlet overskud på hele 14,6 millioner kroner.

Men noget gik synderligt galt, og da året var omme og regnskabet gjort op lå kommunens overskud blot på 2,1 millioner kroner - altså 12,5 millioner kroner lavere end forventet. Det oplyser borgmesteren, Stine Egede (IA), til KNR.

Ifølge økonomichefen i kommunen, Kim Rosendahl, skyldes det, at der i løbet af året kom nogle såkaldte tillægsbevillinger, hvor politikerne giver penge ud over det godkendte budget, til blandt andet anlægsopgaver.

Borgmester i kommune Kujalleq Stine Egede (IA) er ikke i tvivl om, at budgettet for 2023 vil blive overholdt. Foto © : Jørgen Semionsen

Samme år formåede kommune Kujalleq allerede halvvejs igennem regnskabsåret at overskride det kommunale budget for 2021 med 17,4 millioner kroner. Det betød, at økonomiudvalget nu så sig nødsaget til at skride til handling.

Derfor traf de kort efter en beslutning om, at der skulle ske opstramninger på økonomiområdet.

Regnskaberne for 2021 og 2022 i kommune Kujalleq er endnu ikke færdigudarbejdede, da kommunen ifølge Kim Rosendahl har fået nye økonomisystemer.

Nye tider, ny økonomi

Men ifølge borgmester Stine Egede vil der ikke ske samme fejl i den økonomiske forventningsafstemning for 2023.

Her forventer kommunen et overskud på 15,8 millioner kroner.

Men da der i henhold til Inatsisartuts Budget- og Regnskabslov er grænser for, hvor meget kommunens udgifter må stige årligt, har kommune Kujalleq altså besluttet, at pengene skal gå til skattelettelser. Det på trods af at kommunen reelt endnu ikke ved, om de har overholdt budgettet for 2023.

Men hvorfor sparer kommunen egentlig ikke pengene op, så man sikrer sig at have nok, skulle beregningerne slå fejl igen?

Denne mulighed ligger ifølge Departement for Finanser og Ligestilling også inde for lovens rammer.

Men borgmester i kommune Kujalleq Stine Egede mener ikke, at det vil være den rigtige løsning:

- Vi kan diskutere endeløst, hvad vi skal gøre. Men nu har vi taget den endelige beslutning. Vi ville ikke have taget den, hvis vi var usikre, siger hun til KNR.

Hvad hvis resultatet ikke holder stik?

- Resultatet kommer til at holde stik.

Det samlede budget for 2024 vil blive andenbehandlet i november i år.