Forfatningskaos: Nu vil Siumut have en folkeafstemning

Den har været seks et halvt år undervejs og kostet 30 millioner skattekroner - og ingen plan for det videre arbejde. KNR har i flere dage fortalt om det strandede forfatningsarbejde, og nu kræver Siumut penge og handling.
Forfatningsforslaget blev overdraget til naalakkersusisut og Inatsisartut 29. april. Foto © : Nauja Møller, KNR
Skrevet af Christine Hyldal
16. august 2023 16:31

Hvem har ansvaret for det første udkast til en grønlandsk forfatning, som har været undervejs i seks et halvt år og kostet 30 millioner skattekroner? Og hvad er næste skridt?

Indtil nu har ingen meldt sig i koret. Formanden for Naalakkersuisut, Múte B. Egede (IA), lægger ansvaret over på Inatsisartut. Men formanden for Inatsisartut, Kim Kielsen (S), vurderer ikke, at det er formandsskabets ansvar.

Så forslaget til landets første forfatning ligger lige nu helt stille og samler støv. Og det har det gjort siden, betænkningen blev afleveret til Inatsisartut og naalakkersuisut ved festlig begivenhed i Nuuk 29. april.

Dyrt og historisk

Men måske begynder der nu at blæse mildere politiske vinde over forfatningsforslaget. Siumut vil nemlig have en folkeafstemning om det dyre og historiske arbejdes fremtid.

Forfatningskommissionen

  • Arbejdet med henblik på udarbejdelse af Grønlands egen forfatning blev første gang rejst og debatteret i Inatsisartut i 2007.
     
  • Ni år efter, under efterårssamlingen i 2016, blev spørgsmålet igen bragt på bane som et konkret beslutningsforslag i Inatsisartut. Der var opbakning til etableringen af en grønlandsk forfatningskommission.
     
  • Derfor nedsatte Naalakkersuisut den første Forfatningskommission 27. april 2017.
     
  • Det er et udkast til en grundlov, "som skal være baseret på og danne ramme for det grønlandske folks kultur, sprog og identitet".

Kilde: tunngavik.gl

Siumut mener, at vi som folkevalgte har en pligt til, at det store arbejde, der er blevet overdraget til os, gives videre til befolkningen, ligesom vi i sidste ende må realisere en folkeafstemning, lyder det fra politisk ordfører Doris J. Jensen i en pressemeddelelse.

Skal trykkes og deles ud

Noget af den kritik, som har ramt Forfatningskommissionen er, at den ikke har rejst rundt i landet og involveret folk i sit seks år lange arbejde. Den forfatning, som er tænkt til at være Grønlands første grundlov, er altså blevet til i et lukket kontor i hovedstaden.

Heller ikke det færdige forslag er nået ud til folk - medmindre de selv har fundet frem til den i alt 278 sider lange betænkning på kommissionens egen hjemmeside.

KNR har uploadet hele betænkningen her.

- Derfor skal Forfatningskommissionens betænkning distribueres til samtlige husstande i en trykt udgave, siger Doris J. Jensen.

- Og efter endt dialog med og iblandt befolkningen vil vi skulle forholde os til en egentlig folkeafstemning. 

Derfor foreslår Siumuts samlede Inatsisartut-gruppe, at der skal afsættes ekstraordinære økonomiske midler med henblik på en dialog om udkastet til en forfatning. På denne måde vil vi få en klar vished om befolkningens standpunkt, siger Doris J. Jensen.