Mandag er de to grønlandske folketingspolitikere, Aaja Chemnitz Larsen fra IA og Aki-Matilda Høegh-Dam fra Siumut, sammen med justitsminister Nick Hækkerup gået i gang med at forhandle om de penge, der blev afsat til retsområdet i Grønland i den danske finanslov.Foto: Steen Brogaard, FT / KNR edit

Folketingspolitikere om 50 millioner til retsområdet: Politiets løn skal op

Forhandlingerne om 50 millioner kroner til retsområdet er startet. Grønlandske politifolk bør mindst få det samme, som færøske får, lyder det fra Aaja Chemnitz Larsen.

Politibetjente i Grønland skal have mere i løn og ligestilles med danske kolleger. 

Det er de to grønlandske folketingspolitikere Aaja Chemnitz Larsen og Aki-Matilda Høegh-Dam enige om. Men hvordan det skal ske, har de forskellige bud på.

Mandag har politikerne sammen med justitsminister Nick Hækkerup taget hul på forhandlingerne om de knap 50 millioner kroner, som blev afsat til retsområdet i Grønland i den danske finanslov. 

LÆS OGSÅ Politiforbundet om ekstra millioner: Glad - men forbeholden

IA vil have samme sats som på Færøerne

Én af de ting, som Aaja Chemnitz Larsen vil tage op, er det såkaldte stedtillæg, som politibetjentes løn bliver beregnet ud fra. Ifølge hende bør grønlandske politibetjentes løn i hvert fald matche den, som de færøske får.

Om stedtillægssatser for polititjenestemænd:

  • Politibetjentes løn i Danmark varierer afhængig af, hvor i landet den pågældende gør tjeneste.

  • Geografien afgør, på hvilken stedtillægssats den ansatte placeres.
  • I Grønland er lønnen som udgangspunkt lavere, men derfor ydes der et udligningstillæg.
  • Udligningstillægget beregnes ved at sammenligne lønnen med en dansk politimand, der er på stedtillægssats nul.
  • Ansatte på Bornholm får stedtillægssats to, mens politifolk i København får stedtillægssats seks.
  • På Færøerne får ansatte, der er på samme overenskomst som i Danmark, stedtillægssats tre.
  • Udover Grønland er det kun Christiansø, der geografisk får stedtillægssats nul. Her er der ikke ansat politifolk.

Kilde: Politiforbundet og arbejdsgruppe under Justitsministeriet

- Det vil betyde, at man føler, at man er mere ligeværdig internt i rigsfællesskabet, siger Aaja Chemnitz Larsen.

Størrelsen på stedtillægssatserne afhænger af, hvor man er ansat rent geografisk og stiger efter nummer.

I Grønland svarer lønnen til sats nul i Danmark, mens politifolk på Færøerne, der er ansat på samme overenskomst som i Danmark, får sats tre.

- I rigsfællesskabet har man to forskellige lønsystemer internt i forhold til politiet. De danske og færørske politibetjente får den samme løn, men de grønlandske får en lavere løn. Det er det, vi gerne vil have gjort op med.

- Derfor er man nødt til at gå ind og kigge på mange forskellige ting. Blandt andet stedtillægget er et klokkeklart område, hvor vi mener, at man bør finde en bedre løsning, så alle tre rigsdele bliver ligestillede, siger Aaja Chemnitz Larsen.

En nyuddannet politimand i Grønland vil ifølge Politiforbundet få en lønstigning på 12.899 kroner om året inklusive udligningstillægget, som grønlandske politifolk får, hvis satsen bliver hævet til sats tre som på Færøerne.

Desuden arbejder polititjenestemænd i Grønland 40 timer om ugen, mens polititjenestemænd i Danmark arbejder 37 timer om ugen.

Siumut: Vigtigt, at lønforskel er slået fast

Gennemsnitsløn for nyansatte polititjenestemænd:

I Danmark: 26.601 kroner. Dette tal er et gennemsnit af alle polititjenestemænds løn inklusive tillæg og eksklusiv pension. Ansatte i København tjener eksempelvis mere.

I Grønland: 25.680 kroner. Dette tal er månedslønnen inklusive udligningstillægget og andre tillæg og eksklusiv pension.

Kilde: Arbejdsgruppe under Justitsministeriet

Justitsministeriet nedsatte i 2017 en arbejdsgruppe for at afdække løn- og ansættelsesforholdene for politiet i Danmark og Grønland. Fredag udkom arbejdsgruppen med en række dokumenter, der bekræftede, at danske politimænd tjener mere end politimænd, der er ansat i Grønland.

Det betyder meget, at tallene bliver slået fast på skrift, vurderer Aki-Matilda Høegh-Dam fra Siumut. ifølge hende er lønforskellen ofte blevet negligeret.

LÆS OGSÅ Dansk finanslov sikrer 49,2 millioner kroner til justitsområdet i Grønland

- Når man har det på skrift, bliver det svært at sige, at det er påstand mod påstand. Dermed bliver det også nemmere for os at forhandle videre om det, man længe har kæmpet for, siger hun. 

I stedet for at fokusere på stedtillægssatsen, vurderer Aki-Matilda Høegh-Dam, at man først bør se på grundlønnen for polititjenestemænd.

Hun har foreslået, at der bliver afsat tre millioner kroner det første år til at hæve grundlønnen i politiet. 

- Så er det op til en forhandling med Justitsministeriet senere hen, hvordan vi gør det vedvarende, siger hun.

En lønstigning vil ifølge Aki-Matilda Høegh-Dam gøre det lettere både at rekruttere og fastholde politibetjente.

Minister bekræfter forhandlinger

De 49,2 millioner kroner til justitsområdet er afsat over fire år

2020: 10 mio.
2021: 13,2 mio.
2022: 13,7 mio.
2023: 12,3 mio.

I bunden af artiklen kan du finde en samlet fordeling af pengene fra Atlantpuljen.

Kilde: Finansministeriet

I et skriftligt citat til KNR bekræfter justitsministeren, at der pågår forhandlinger om de penge, der blev afsat på finansloven.

- De forhandlinger foregår mellem mig og de to grønlandske folketingsmedlemmer i Justitsministeriet og ikke i pressen, skriver Nick Hækkerup.

De knap 50 millioner kroner blev flyttet fra Nordatlantpuljen, der er en pulje til udviklingsprojekter i Færøerne og Grønland.

Pengene bliver fordelt over de næste fire år.

Lønnen til politifolk er blot ét af de emner, som folketingspolitikerne vil tage op i forhandlingerne.

Blandt andet vil både Aki-Matilda Høegh-Dam og Aaja Chemnitz Larsen også se på forskellen på lønniveauet for anstaltsbetjente i Grønland og fængselsbetjente i Danmark.

Aaja Chemnitz Larsen kan ikke med sikkerhed sige, hvornår forhandlingerne ventes afsluttet, men hun håber, at det bliver i januar 2020.

KommentarerGiv os et tip

Send en SMS til 1717

Skriv Unnia og derefter dit tip og send sms'en til 1717.
(du kan også skrive Tip i stedet for Unnia)

Giv os dit tip på knr.gl/1717

Eller send en email 1717@knr.gl

KNR TV: TekstTV

Tjek information her:

TTV s 113 Dagligt opdaterede nyheder

TTV s 400 Flyinformation ankomst/afgang

TTV s 350 TV oversigt

TTV s 610 Radio oversigt