Dansk finanslov 2024: Fokus på børn i Grønland, retshjælp og kolonihistorie

Folketinget afsætter penge til krisecenter for børn i Grønland, retshjælp på grønlandsk i Danmark og undervisningsmateriale om Danmarks kolonihistorie.
Alle partier i Folketinget på nær Enhedslisten støtter den danske finanslov for 2024. Foto © : Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix
27. november 2023 12:10

Der er fokus på udsatte børn og unge, retshjælp og oplysning om Grønland og grønlandske unge i den danske finanslov for næste år, som bliver præsenteret mandag.

I alt har partierne afsat over 120 millioner kroner over de næste fire år i den såkaldte nordatlantpulje til initiativer i Grønland og Færøerne.

Det største beløb er 10,5 millioner kroner til at etablere et børnekrisecenter her i landet, som børn og unge kan opsøge, når de har brug for støtte eller midlertidigt husly.

Over de seneste tre år har flere grønlandske kommuner forsøgt at oprette væresteder, hvor børn og unge har kunnet søge hen. Men værestederne er kun blevet brugt ganske lidt, oplyser Social-, Bolig- og Ældreministeriet i Danmark i et notat.

I stedet skal pengene nu gå til at oprette egentlige krisecentre for børn og unge, som kan drives af eventuelt Foreningen Grønlandske Børn, bliver det foreslået i notatet. Det skal dog først afklares med selvstyret.

Penge til formidling om Grønland og grønlændere

Et næsten lige så stort beløb - 10 millioner kroner over fire år - går til at lave nyt undervisningsmateriale til danske folkeskoleelever om Danmarks kolonihistorie.
Og så skal grønlandske borgere i Danmark kunne opsøge bedre hjælp, hvis de kommer ind i juridiske problemer. Derfor er der afsat syv millioner kroner til retshjælp på grønlandsk i Danmark. 

Foto © : Finansloven

Både usikkerheden i retstilstanden for grønlændere i Danmark og anden diskrimination over for grønlændere hos de danske myndigheder er blevet påpeget i en rapport i år fra FN's særlige rapportør. Og det har folketingsmedlem Aaja Chemnitz fra IA haft fokus på, siger hun.

- Jeg er særligt glad for, at vi har kunnet handle hurtigt i forhold til de rapporter fra Institut for menneskerettigheder og FN’s specialobservatør til at imødegå nogle af de udfordringer, grønlændere oplever. Derudover glæder det mig, at vi kan sikre penge til tryghedsskabende initiativer og løfte justitsområdet i Grønland.

Også den grønlandske studenterforening i Danmark, Avalak, får to millioner kroner over de næste fire år. En del af dem skal gå til at lave oplysning til danske unge om at være grønlandsk unge i Danmark.

Og så bliver der afsat godt seks millioner kroner frem til og med 2027 til mere forskning i at forebygge selvmord i Grønland. Det sker på Center for Folkesundhed i Grønland under Syddansk Universitet.

Penge til rets- og justitsområdet i Grønland

Også på retsområdet her i landet er der penge til flere initiativer.

For eksempel skal indsatte i landets anstalter have bedre mulighed for at få arbejde, når de bliver løsladt. Under forvaringen skal de med otte millioner kroner fra staten oplæres inden for brancher, som mangler arbejdskraft.

Der er også penge til at få undersøgt løn- og arbejdsforhold blandt landets kommunefogeder.

Indholdet i Nordatlantpuljen glæder medlem af Folketinget for Siumut, Aki- Matilda Høegh-Dam.

- Kalaallit Inuit har ret til bedre vilkår inden for retsområdet og arbejdsforhold, samt bedre betingelser for vores unge. Det har vi sat i mål for i denne finanslov. Derudover har vi også prioriteret ret til egen kultur og sprog. Jeg mener, at resultatet af forhandlingerne er sammenhængende og er meget lig med Siumuts ånd. 

Næsten alle partier i Folketinget, inklusiv de fire nordatlantiske partier, støtter finansloven. Kun Enhedslisten har valgt at stå uden for.