Tema: Anbringelser

Ejer af Nuuk Outdoor: Det er sgu da ikke vores problem

Flere af indbyggerne i Kapisillit har klaget over, at de er utrygge ved at have Nuuk Outdoor boende i bygden. Men ejer Kenneth Thomsen er stolt af firmaets arbejde.
Kenneth Thomsen er manden med ideerne. Her står han på gaden i Nuuk iført den Nuuk Outdoor-jakke, som Kapisillits borgere kender så godt.
Skrevet af Kim Hinrichsen
28. december 2023 12:37

KNR har i de seneste dage kunnet dokumentere nogle forfærdelige forhold for akutanbragte børn.

Børnene er anbragt i bygden Kapisillit, hvor turistfirmaet Nuuk Outdoor passer dem. 

Kommuneqarfik Sermersooq kalder det selv for en nødløsning, mens de forsøger at få styr på de papirer, som er nødvendige for at placere børnene i et permanent pasningstilbud. 

Men selvom det kun skulle være en midlertidig løsning, så har nogle af børnene boet i små uisolerede hytter i snart 10 måneder. Og mange af bygdens borgere har fortalt om hærværk, tyveri, snifning af lightergas og ildspåsættelse, siden børnene flyttede ind. 

Og efter at have været inde at se hytterne ved selvsyn og forsøgt at få de ansatte i tale, ringer vi som det sidste til manden med ideerne - og ansvaret - Kenneth Thomsen.

Ingen institutioner vil have ungerne

Han har drevet Nuuk Outdoor siden 2021. Dengang var det udelukkende et turistfirma. Men siden maj i år har firmaet udvidet paletten og også passet anbragte børn i Kapisillit:

- Nuuk Outdoor har jo noget turistvirksomhed. Og nogle af børnene - dem der over 18 år - hjælper med at sejle med turister og sådan noget. Så prøver vi at introducere dem til turisme, jagt og fiskeri, siger Kenneth Thomsen.

Selv mener han, at det var oplagt, at valget faldt på netop ham og hans firma. Han har nemlig en del erfaring med utilpassede unge, fortæller han:

- Jeg har passet børn her i Grønland de sidste 10 år, og kan se, at der er ikke nogen, der vil tage sig af de her 14-, 15-, 16-årige børn. Der er ikke nogen af døgninstitutionerne, der vil have dem, siger han. 

Artikelserie om Nuuk Outdoor og akutanbringelser

Dette er en artikel i en serie af flere, hvor vi stiller skarpt på firmaet Nuuk Outdoor.

Turistudbyderen har siden maj 2023 sejlet Kommuneqarfik Sermersooqs akutanbragte børn ind til bygden Kapisillit. 

Her har i alt 17 børn boet i små, kolde hytter uden professionelle til at passe dem, hvilket blandt andet har resulteret i flere problemer med tyveri, hærværk og flere flugtforsøg. 

Samtidig udstiller sagen om Nuuk Outdoor et større problem i systemet, hvor manglende papirer betyder, at børn kan vente flere måneder på en egnet institutionsplads.

I den mellemliggende tid er det kommunens eget ansvar at finde midlertidige pladser og at føre tilsyn med disse steder. Men uden egentlige lovkrav. 

Men det ville Nuuk Outdoor altså gerne. Og da vi spørger ind til, om det ikke er lidt underligt at sætte et turistfirma til at passe akutanbragte børn og utilpassede unge, understreger han, at der er tale om to vidt forskellige virksomheder:

- Nu skal du fandme passe på, fordi Nuuk Outdoor og ApS’en er to vidt forskellige ting.

Som bare tilfældigvis hedder det samme og er ejet den samme mand? Bare lige for at være helt klar på det.

- Ja, jeg er med ind over i ApS'en også.

Det hedder det samme og fra 2021 har det været en turistvirksomhed. Og så begynder I så her i 2023 også at passe anbragte børn i kommunen.

- Ja, det er...Hvad hedder det? Jamen, det er jo fordi, at vi havde en idé om, at vi skulle have børnene to-tre måneder, indtil de fik en egnet institutionsplads. Og så brugte vi det der jagt og fiskeri, og så ville vi introducere dem til turisme. Vi havde jo hele setup'et.

Her er det vigtigt endnu engang at understrege, at Nuuk Outdoor har eksisteret som enkeltmandsvirksomhed siden februar 2021, og at Kenneth Thomsen har været - og stadig er - eneejer af selskabet, der er registreret under branchekoden: “Sø- og kysttransport af passagerer”.

Men Nuuk Outdoor ApS blev først oprettet i august 2023 - altså flere måneder efter ordningen med at sejle anbragte børn ind til uisolerede hytter i Kapisillit var sat i søen. Det skete umiddelbart lige efter, at der var blevet skrevet om Nuuk Outdoor i medierne første gang, og lige efter der havde været bygdemøde om problemerne, som Nuuk Outdoor allerede havde skabt på kort tid.

Er der en voksen tilstede?

Et af de vigtigste spørgsmål at få besvaret for KNR er, hvad det er for nogle voksne, som tager sig af de akutanbragte børn i Kapisillit.

Det er børn, som Kenneth Thomsen selv fortæller, ingen andre institutioner vil tage sig af. Derfor må man også gå ud fra, at det er børn med helt særlige behov, og derfor kræver det også ansatte med særlige evner.

- Vi har ansat medarbejdere med forskellige erfaringer fra døgninstitutioner, siger Kenneth Thomsen.

Og hvor mange af dem er uddannet til at passe børn?

- Øøøh, jamen altså, vi har ikke…jo vi har tre pædagoger, men ellers så er det skolelærere, social- og sundhedsassistenter, og så er det medarbejdere med erfaring fra døgninstitutioner.

Så det vil sige, alle har døgninstitutionserfaring?

- Ja, jeg tror vi har to, eller sådan noget nu, som er kommet nye ind og kommet i lære. Altså sammen med en gammel.

Så det vil sige, at de altså ikke har erfaring fra døgninstitutioner, men de er ved at lære, hvordan man passer døgninstitutionsbørn?

- Ja, det kan du godt sige.

Kenneth Thomsen fortæller, at der samlet er cirka ni medarbejdere, der passer de omkring 12 børn, som har boet i bygden hen over sommeren.

Det er altså kun knap en tredjedel af dem, som er uddannet til at passe børn. Resten har erfaring med det, eller i gang med at få den.

Sol, sommer og succes

Selv beskriver Kenneth Thomsen Nuuk Outdoors sommer i Kapisillit som en succes. Selvom flere bygdeborgere har berettet om brand, tyveri og flugt fra institutionen. Og han holder fast i, at det er gået godt for turistfirmaet - til trods for de mange klager:

- Altså, når du fortæller om det på den måde, så kan det jo godt virke voldsomt. Men set i betragtning af, hvad det er for nogle børn - hvilke problematikker, de har - så er det noget, man ikke kan undgå. Altså så skal vi jo spærre børnene inde, og det kan vi jo ikke. 

Så medmindre I spærrer børnene inde, så vil de begå hærværk, lave tyveri, sniffe lightergas, sætte ild til ting og prøve at stikke af?

- De vil i hvert fald prøve at stikke af. Det, de bliver fjernet fra, er jo blandt andet de her ting, som du nævner. Men de skal jo ikke gemmes væk for evig og altid.

I slutningen af november var der to piger, som stjal en jolle og forsøgte at stikke af til Nuuk. Det vidner vel om nogle børn, som ikke har det godt. Altså, vil du stadigvæk fastholde, at alt i alt så har børnene haft det godt den her sommer?

- Ja. Det vil jeg.

Der er stadigvæk nogen, der prøver at stikke af. Det er vel fordi, de ikke har det godt der, hvor de er?

- Nej, det er det sgu da ikke, Kim. Det er da fordi, de vil ind og gå til fest og opsøge deres kriminalitet, deres venner og alle de der ting. Altså det er jo noget, vi laver med kommunen. Det er jo aftalt med kommunen. Det er sgu ikke os, der finder på, at de gemmes væk inde i en fjord.

Men det er vel stadigvæk - uanset om det er kommunen, der ligesom har sagt god for det - også dit ansvar at sørge for, at de børn, der er derinde, har det godt og at forholdene er i orden?

- Ja. Det er de også. Og jeg synes jo, at et eller andet sted, man har puttet...Nogle af børnene har jo været anbragt, siden de var helt små. Og hvor mange penge har kommunen ikke postet ud på de her anbringelser, og så slipper de dem, når de er 16-17 år gamle. Og det hele, det er tabt på jorden.

De har vel også kostet jer en del penge efterhånden, har de ikke det?

- Nej, det tror jeg sgu ikke.

Du må vel vide det. Altså, hvor meget tjener I på de her børn?

- Det…det skal du ikke vide noget om, Kim. Det kan du spørge om nede i kommunen.

Ikke Nuuk Outdoors problem

Mange af beboerne i den lille bygd Kapisillit gør meget ud af understrege, at de ikke tænker ondt om de unge, som er kommet til bygden henover sommeren. Mest af alt har de ondt af dem.

For flere fortæller, at forholdene, som de unge lever under, er under alt kritik. Det er på trods af, at hytterne i løbet af sommeren er blevet forbedret. Pudsigt nok lige efter at der havde været skriverier i pressen og stormøde i bygden.

Alligevel er Kenneth Thomsen uenig i bygdeborgernes udlægning af de forhold, som danner rammerne for de akutanbragte børn, som Nuuk Outdoor har ansvaret for. Og samtidig understreger han, at de bare lejer sig ind i hytten hos Siumut-politikeren Jens Kristian Berthelsen:

- Jamen det er sgu da Jens Berthelsen, der har lejet dem her ud som erhvervsbolig. Det er da Jens Berthelsen, der har haft alt vedligehold af dem. Men altså, vi har selv været ude og se hytterne - eller husene - og det var sgu fine huse, siger han og fortsætter:

- Hvis du tager en tur rundt og ser alle Socialstyrelsens hytter, der er nok 15 nede i Nuuk. Prøv at kigge på dem. Det her, det er jo midlertidigt, Kim. Det er jo ikke et sted, de skal bo hele tiden. Det her er jo kun et midlertidigt tilbud, indtil vi finder egnede pladser.

Men du har jo alligevel sagt, at der er nogen, der har boet der siden maj. Så helt midlertidigt er det jo ikke.

- Nej, men det er sgu da ikke vores problem. Vi er sat til at passe dem, indtil de finder en plads til dem via den sociale myndighed.

KNR har talt med Jens Kristian Berthelsen. Han har dog ikke ønsket at udtale sig i sagen.

Alle de andre laver også ballade

Nej, og i sidste ende er det vel børnenes problem. Det er dem, som i forvejen har en hård start på livet, og så kommer herind og bor, og du siger, at det står værre til andre steder…

- Nej, nej, det siger jeg ikke. Jeg synes bare, at I skal tage rundt og kigge på de hytter, der er rundt omkring.

Det kan også godt være, at jeg gør det, men nu har jeg jo været ude at kigge på jeres hytte. Og altså, igen, jeg er ikke byggesagkyndig eller noget, men jeg tænker, at jeg vil ikke have mine børn til at bo derinde.

- Nej, men det her, det er jo midlertidigt. Så... Så... Så det er ganske fine forhold, Kim, siger Kenneth Thomsen og fortsætter:

- Nu har Nuuk Outdoor været prygleknap hele året, fordi de andre børneinstitutioner, der er ude i bygderne, laver lige så meget ballade. , så er det sgu Nuuk Outdoor…hehe…

Nu arbejder du med unge mennesker - fortæller du selv - som er udadreagerende. Hvis der er en af dem, der laver ballade, og han så siger, jamen du skal se ham den anden, han laver endnu mere ballade, vil du så godtage den forklaring?

- Nej, nej, nej, det siger jeg slet ikke. Det siger jeg slet ikke, fordi de andre, de har fuldstændig de samme problemer med snifning, de har jo også problemer med hærværk. Det er jo normalt for døgninstitutioner, og for de her børn. Vi må ikke låse dem inde, siger Kenneth Thomsen og understreger som afslutning:

- Jeg er yderst stolt af det arbejde, vi laver med lige netop denne her målgruppe.