Daginstitutioner er pressede: Forældre bliver nødt til at hjælpe

I Kommuneqarfik Sermersooq oplever både forældre og pædagogisk personale store udfordringer, da der ikke er nok ansatte i daginstitutionerne. Et problem, som stresser både børn, forældre og personale.
Pipaluk Olsen er stoppet med at arbejde som pædagog, da hun blev for stresset i arbejdet. Foto © : Johannes Olsen KNR
21. maj 2023 11:06

Landets børnehaver og vuggestuer har længe været pressede.

Manglen på personale har i lang tid påvirket den daglige drift, men for et par uger siden blev det alligevel for meget for Pilunnguaq Egede-Enoksen, som har to børn i daginstitution i Nuuk.

Hun arbejder til dagligt som tolk i Royal Greenland, men på grund af personalemanglen, var hun en dag nødt til at gå fra arbejdet tidligt, da der manglede personale i datterens børnehave.

- Jeg var i min datters stue, hvor der var 20 børn og én medarbejder. Hun havde ikke holdt pause, da jeg kom, så jeg bad hende om at tage en pause, og så holdt jeg øje med børnene. Jeg var der i tre timer. Selvfølgelig kom medarbejderen og hjalp mig, men jeg var der i tre timer.

- Jeg var helt færdig efter den dag, fordi det var overstimulerende og stressende, og det var bare hårdt. Nogle af børnene græder, og nogle løber væk fra stuen. Der er mange bolde i luften, som man skal holde styr på, siger hun.

Selvom Pilunnguaq Egede-Enoksen ikke tidligere har oplevede lignende hændelser, fortæller hun, at hun gennem de seneste fire år, hvor hun har haft børn i daginstitution, ofte har oplevet personalemangel.

Og den store personalemangel kan hun tydeligt se på sine børn.

- Min datter er introvert og sensitiv og hun er helt drænet for energi, når hun kommer hjem og får tit raserianfald. Man kan næsten ikke genkende hende, fordi hun er så træt og sur efter sådan en dag. Og det kan jeg godt forstå, for det må være hårdt at være på en lille stue med 20 børn og én ansat, siger hun.

Pædagogerne kan ikke følge med

Pilunnguaq Egede-Enoksens oplevelse er langt fra en enkeltstående oplevelse.

Over hele landet kan pædagogerne ikke følge med, og det skaber en ond spiral, hvor de uddannede pædagoger bliver så overbelastede, at de stopper i faget efter kort tid.

Netop det skete for Pipaluk Olsen. I august sidste år valgte hun at opsige sin stilling som pædagog i en daginstitution efter blot tre måneders ansættelse, da den store arbejdsbyrde blev for meget for hende.

- Nogle af dagene var gode og andre var knapt så gode. Men de fleste af dagene er tunge, fordi der mangler personale, siger hun.

Når personalemanglen var stor, oplevede Pipaluk Olsen, at de var nødt til at samle alle børnene på en stue, hvilket betød, at pædagogerne havde svært ved at opfylde de enkelte børns krav.

- Børnene skal have noget at spise, nogle er lige begyndt at kravle, andre er lige begyndt at gå, nogle skal have en ny ble på og andre skal sove, og hvis vi kun er tre pædagoger, bliver vi stressede over de mange opgaver, og det er der, fejlene sker, tror jeg, siger hun.

Ifølge Pippaluk Olsen var det særligt stressende, at hun ikke havde tid til at bruge de egenskaber, hun havde tillært sig under sin uddannelse til at arbejde med børnenes trivsel.

Og da det stressende arbejde endte med at gå ud over hendes privatliv, endte hun med at kaste håndklædet i ringen og arbejder i dag med tidlig indsats for familier med børn.

Kommunen genkender problemet

I Kommuneqarfik Sermersooq er man godt klar over, at der er problemer, erkender fagchef for daginstitutioner i kommunen, Ane Marie Lynge Møller.

- Jeg genkender problematikken, vi mangler mange pædagoger, der kan arbejde på dagtilbuddene, og der er flere institutioner i kommunen, som oplever en pædagogmangel på daglig basis.

Ifølge Ane Marie Lynge Møller er der normeret 82 uddannede pædagoger til hele Kommuneqarfik Sermersooq, men i de seneste tal fra november fremgår det, at der kun er 42 uddannede pædagoger ansat.

Hun mener dog ikke, at tallet er retvisende, da der er sket meget siden november, men hun anerkender, at der stadig mangler en del pædagoger i kommunens institutioner.

- Nogle gange er vi nødt til at sende nogle børn hjem, da vi mangler personale, siger hun.

Men hvis problemet med de manglende pædagoger skal løses på den lange bane, mener Ane Marie Lynge Møller, at det er nødvendigt at Selvstyret og SPS (Social Pædagogisk Seminarium), overvejer en decentraliseret uddannelse, da der mangler personale både i Nuuk og på resten af kysten.

- En ny uddannelse, kan betyde, at vi kan komme til at skaffe flere ressourcer, siger hun.