Aki-Matilda Høegh-Dam: Hjemtagelse af områder er ikke nødvendig for et selvstændigt Grønland

SF efterlyser en plan for, hvornår Grønland hjemtager flere områder fra Danmark. Men Aki-Matilda Høegh-Dam (S) afviser, at en plan er nødvendig for at blive en selvstændig stat.
Aki-Matilda Høegh-Dam afviser, at Grønland bør have en plan for, hvornår ansvarsområder skal hjemtages fra Danmark for at blive en selvstændig nation. Foto © : Siumut i Folketinget
20. januar 2023 11:50

Hvornår har Grønland tænkt sig at overtage flere sagsområder fra Danmark og på sigt blive en selvstændigt stat?

Sådan lød spørgsmålet fra SFs grønlandsordfører, Karsten Hønge, til Siumut under Folketingets åbningsdebat torsdag, hvor Aki-Mathilda Høegh-Dam havde holdt tale. 

Ansvarsområder i Grønland, som hører under Danmark

I dag har Danmark stadig ansvaret for 37 sagsområder i Grønland.

32 af dem kan selvstyret overtage, så snart et flertal i Inatsisartut beslutter det.

Disse områder hører i dag under dansk ansvar. 

 • Arbejdsskadesikring
 • Resterende områder under sundhedsområdet
 • Færdselsområdet
 • Formueretten
 • Dykkerområdet
 • Kriminalforsorgen
 • Pas
 • Politiet og anklagemyndigheden samt de hertil knyttede dele af kriminalretsplejen
 • Retsplejen, herunder oprettelse af domstole
 • Kriminalretten
 • Udlændingeområdet og grænsekontrollen
 • Personretten
 • Familieretten
 • Arveretten
 • Advokatvirksomhed
 • Våbenområdet
 • Radiobaserede maritime nød- og sikkerhedstjenester
 • Radiokommunikationsområdet
 • Selskabs-, regnskabs- og revisorområdet
 • Fødevare- og veterinærområdet
 • Luftfart
 • Immaterialret
 • Ophavsret
 • Skibsvrag, vraggods og dybdeforringelser
 • Sikkerhed til søs
 • Skibsregistrering og søretlige forhold
 • Kortlægning
 • Farvandsafmærkning
 • Fyrbelysning og lodsområdet
 • Havmiljø
 • Finansiel regulering og tilsyn
 • Arbejdsmiljø (minus arbejdsmiljø for offshorearbejde, som er hjemtaget)
 • Meteorologi
   

Disse områder kan ifølge den danske grundlov og Grønlands selvstyrelov ikke hjemtages af Grønland:
 

 • Statsforfatningen (herunder grundloven, rigets forfatningsmæssige anliggender, rigssymboler, osv.)
 • Statsborgerskab
 • Højesteret
 • Udenrigs-, forsvars- og sikkerhedspolitik
 • Valuta- og pengepolitik. 

Og i kølvandet på Aki-Matilda Høegh-Dams tale bad Karsten Hønge om ordet. SF anerkender Grønlands ønske om at blive en selvstændig stat. Og derfor ville han høre Siumuts plan for at nå derhen, herunder hvornår Grønland skal overtage flere sagsområder fra Danmark.

- Der er jo en lang række områder, som ikke er hjemtaget, så hvad er Siumuts konkrete planer for, i hvilket tempo man hjemtager områderne? spurgte Karsten Hønge.

Han henviste særligt til politiet og retssystemet i Grønland, som Danmark i dag er ansvarlig for. Han påpegede, at hvis Grønland skal være en selvstændig stat, vil det være en "hjørnesten" i samfundet selv at være ansvarlig for justitsområdet.

LÆS OGSÅ Nu må Grønland selv bestemme over sine tidszoner

Desuden mangler Danmark både penge og ansatte til de danske fængsler og politiet. Og hvis Grønland overtager justitsområdet selv, vil det frigive både penge og hænder til Danmark.

- Det ville også være noget, der blev modtaget meget positivt i Danmark, for der har vi brug for de danske fængselsbetjente og politibetjente, der i dag er i Grønland, sagde Karsten Hønge.

Siumut: Liste er ikke afgørende for selvstændighed

Men Aki-Matilda Høegh-Dam afviste.

Hun mener ikke, at Grønland nødvendigvis skal overtage alle sagsområder fra Danmark for at opnå selvstændighed.

- Vi kan sagtens snakke om, hvordan vi opnår statsdannelse. Men det har ikke nødvendigvis noget at gøre med at lave en liste og sige, at så tager man et ansvarsområde her og her, sagde Aki-Matilda Høegh-Dam og tilføjede:

LÆS OGSÅ Forfatningskommission er snart færdig med sit arbejde

Hun gav som eksempel, at USA har politiske områder, som Danmark ikke har. Men det svækker ikke Danmarks status som en selvstændig nation.

- Danmark har ikke et ansvarsområde for, lad os sige, at tage til månen, ligesom man har i USA. Men man går jo ikke og siger, at Danmark ikke er statsdannet. 

Hun takkede dog Karsten Hønge for at dele opbakningen til ønsket om et selvstændigt Grønland.

Overtog tiden 

Grønland har senest overtaget et ansvarsområde fra Danmark sidste år. Det var ansvaret for tidens bestemmelse - altså herunder hvilke tidszone Grønland vil hører ind under.

Danmark har dog stadig ansvaret for flere end 30 områder i Grønland.

LÆS OGSÅ Det bestemmer de grønlandske politikere i Folketinget

I sin åbningstale opfordrede Aki-Matilda Høegh-Dam i øvrigt sine kolleger i Folketinget til at være opmærksomme på, om der er regler inden for deres politiske ordførerområder, som har indflydelse på livet i Grønland eller hverdagen for grønlændere i Danmark.

I regeringsgrundlaget for den nye SVM-regering står også, at alle ministerier i Danmark skal undersøge, om der er love og regler, som har betydning for Grønland og Færøerne, der trænger til at blive opdateret.

Og er det tilfældet, skal regeringen, Naalakkersuisut og regeringen på Færøerne drøfte behovet en plan for opdateringerne.