Aki-Matilda Høegh-Dam: Nunatta namminiivilinnissaanut oqartussaaffiit tigunissaat pisariaqanngilaq

SF-ip nunatta susassaqarfinnik arlalinnik Danmarkimit tigusinissaanut pilersaarut ujartorpaa. Aki-Matilda Høegh-Damilli (S) naalagaaffittut namminiilivinnissamut pilersaarut pisariaqannginnerarpaa.
Aki-Matilda Høegh-Damip nunatta oqartussaaffinnik Danmarkimit qaqugu tigusinissamut pilersaaruteqarnissaa naalagaaffinngornissamut pisariaqannginnerarpaa. Assi © : Siumut i Folketinget
januaarip 20-at 2023 11:49

Kalaallit Nunaat Danmarkimit susassaqarfinnit arlalinnik qaqugu tigusinissaminik naalagaaffinngornissaminillu eqqarsaateqarpa?

Folketingimi sisamanngornermi ammaanersiornermi Aki-Matilda Høegh-Damip oqalugiarfigisaani SF-ip Kalaallit Nunaannut tunngasunik oqaaseqartartua, Karsten Hønge Siumumut taama apeqquteqarpoq.

Susassaqarfiit Danmarkip akisussaaffigisai

Susassaqarfiit ataani allaqqasut Danmarkip akisussaaffigai. Taakkuli Namminersorlutik Oqartussanit Inatsisartuni amerlanerussuteqartut akuersinerisigut akisussaaffgineqalersinnaapput.

 • Sulitilluni ajoqusernissamut sillimasiineq
 • Peqqinnissamut tunngasut sinneri
 • Angallanneq
 • Pigisat pillugit inatsit
 • Aqqartartoqarneq
 • Pinerluttunik isumaginninneq
 • Pas-it
 • Politiit unnerluussisussaatitaasullu taavalu pinerluttut pillugit inatsisit ilaat taakkununnga atasut
 • Eqqartuussiveqarneq pillugu inatsit, tamatumani eqqartuussivinnik pilersitsineq
 • Pinerluttut pillugit inatsit
 • Nunani allamiunut tunngasut killeqarfinnillu nakkutilliineq
 • Inuit pillugit inatsisit
 • Ilaqutariit pillugit inatsisit
 • Kingornussisussaatitaaneq pillugu inatsisit
 • Eqqartuussissorisoqarneq
 • Sakkoqarneq
 • Raadiut immarsiortut ajutoorneranni kiffartuussissuteqarneq isumannaallisaateqarnerlu
 • Raadiunut atassuteqaqatigiissuteqarneq
 • Piginneqatigiinnermut, naatsorsuuserinermut kukkunersiuisoqarnermullu tunngasut
 • Inuussutissarsiutinut uumasunullu nakorsaqarnermut tunngasut
 • Silaannakkut angallanneq
 • Pilerseqqaakkanut soorlu atuakkianut, eqqumiitsulianut, assilisanut il.il. piginnaatitaanermut tunngasut
 • Pilersitseqqaartutut piginnaatitaanermut tunngasut
 • Umiiarnikunut, tissarlukunut immallu iternanut tunngasut
 • Imarsiornermi isumannaallisaaneq
 • Umiarsuarnik nalunaarsuineq imarsiornermullu inatsisit
 • Nunap assiliorneq
 • Imarsiornermi angallavissanik nalunaaqutsersuineq
 • Naaralaartitsiveqarnermut ilisimasortaqarnermullu tunngasut
 • Immap avatangiisinut tunngasut
 • Aningaasaqarnermik aaqqissuussineq nakkutilliinerlu
 • Sullivinni atukkanut tunngasut (nunatta imartaani uuliasiornermut tunngasut nunatsinnit tiguneqareersut minillugit)
 • Silasiorneq

 

Danskit tunngaviusumik inatsisaat Namminersorlutillu Oqartussat inatsisaat naapertorlugit susassaqarfiit uku nunatta akisussaaffigilersinnaanngilai:

 

 • Naalagaaffiup qanoq naalakkersugaanissaanik inatsisiliaq (tamatumani naalagaaffiup inatsisiinut tunngaviusunut, inatsisit tunngaviusut naapertorlugit susassaqarfiinut, ilisarnaataanut assigisaannullu tunngasut)
 • Naalagaaffimmi innuttaanermut tunngasut
 • Eqqartuussiviit qullersaat
 • Nunanut allanut tunngasunut, illersornissamut sillimaniarnermullu politikkit
 • Aningaasat nalingannut aningaasanullu politikki 

Aki-Matilda Høegh-Damillu oqalugiarnerani Karsten Hønge oqaaseqarumavoq. SF-ip Kalaallit Nunaata naalagaaffinngorusunnera akueraa. Taamaammallu Siumup tamatumanik angusaqarnissamut pilersaarutaa matumani Kalaallit Nunaata suassaqarfinnik arlalinnik Danmarkimit qaqugu tikisinissaa tusarusuppaa.

- Susassaqarfimmiilli arlalippassuit suli tiguneqanngillat, taamaammat susassaqarfinnik tigusinermut qanoq sukkassuseqarnissamut Siumup pilersaarutai qanoq ippat? Karsten Hønge oqarpoq.

Taassuma Kalaallit Nunaanni politeeqarneq eqqartuussiveqarnerlu pingaartumik innersuussutigai, taakku Danmarkimit ullumikkut akisussaaffigineqarput. Kalaallit Nunaallu naalagaaffiussaguni inatsiseqarnermut oqartussaaffiup nammineq akisussaaffiginissaa inuiaqatigiinni “pingaaruteqassasoq” erseqqissaatigaa.

AAMMA ATUARUK Kalaallit Nunaata nalunaaqutaqatigiissut nammineq aalajangiiffigisinnaalerai

Tamatuma saniatigut Danmark danskit parnaarussiviinut politiinullu aningaasanik amigaateqarpoq. Kalaallit Nunaata inatsiseqarnermut oqartussaaffik nammineq akisussaaffigileruniuk tamanna Danmarkimut aningaasassaqartitsilerlunilu sulisussaqartitsilissaaq.

- Tamanna Danmarkimi tigulluarneqartorujussuussaaq, danskimmi parnaarussiviini nakkutilliisut politiillu ullumikkut Kalaallit Nunaanniittut pisariaqartippavut, Karsten Hønge oqarpoq.

Siumut: Allattorsimaffik naalagaaffimmut pingaartuunngilaq

Aki-Matilda Høegh-Damili itigartitsivoq.

Taassuma naalagaaffinngornermik angusaqarnissaanut oqartussaaffinnik tamanik tiguseqqaarnissaa pisariaqarsorinngilaa.

- Qanoq naalagaaffinngornissarput oqaloqatigiissutigisinnaalluarparput. Kisianni tamanna allattorsimaffimmut tassa oqartussaaffimmik uani uanilu tigusissaagummik oqarnissamut tunngasuunissaa pisariaqanngilaq, Aki-Matilda Høegh-Dam oqarpoq, nangillunilu:

AAMMA ATUARUK Forfatningskommission er snart færdig med sit arbejde

Taassuma Danmarkip oqartussaaffeqarfiginngisaanik USA-p politikkikkut oqartussaaffeqarnera assersuutigaa. Tamannali Danmarkip inuiaqatigiittut namminersortuuneranut inissisimaffimmut annikillisaataanngilaq.

- Danmark assersuutigalugu qaammammuliarnermut USA assigalugu oqartussaaffeqanngilaq. Danmarkip naalagaaffiusinnaannginneranik oqaaseqartoqanngilaq.

Taassumali Karsten Hønge Kalaallit Nunaata namminersortuunissamik kissaateqarneranut tapersiinera qujassuteqarfigaa.

Piffissaq tigugaa

Nunarput oqartussaaffimmik Danmarkimit kingullermik siorna tigusaqarpoq. Tassa piffissamik aalajangersaanermut – tassa nalunaaqutaqatigiissut sorliit nunatta inissisimaffigissanerai pillugit oqartussaaffik,

Danmarkilli nunatsinni oqartussaaffiit 30-nit amerlanerusut suli akisussaaffigai.

AAMMA ATUARUK Folketingimi ilaasortani nunatsinneersut oqaasissaqarfigisaat makkuupput

Aki-Matilda Høegh-Damip oqalugiarnermini Folketingimi suleqatini politikkikkut oqaaseqartartuuffiini Kalaallit Nunaanni inuunermut imaluunniit Danmarkimi kalaallit ulluinnaanut sunniuteqartoqartarnera pillugu malittarisassaqarnera pillugu maluginiaaqquai.

Danmarkimi ministerit tamarmik inatsisinik malittarisassanillu Kalaallit Nunaannut Savalimmiunullu pingaaruteqartunik nutartertariaqartunik misissuissasut, naalakkersuisoqatigiit nutaat SVM-ip naalakkersuisoqatigiilerneranut tunngavimmi aamma allassimavoq.

Pisariaqarpallu danskit naalakkersuisui, Naalakkersuisut Savalimmiunilu naalakkersuisut nutarterinissamut pilersaarusiortoqarnissaata pisariaqassusaa oqaluuserissavaat.