Takornariartaassuit tikerarnissaat nallerpoq: Takornariartaassuarnut akiliuteqartitsinikkut millionilikkaat isaatinneqassapput

Takornariartaassuarnit 18 millionit koruunit sinnerlugit isertitsissutissat kommuninit qilanaarineqarsinnaapput, aammalu 17 millionit koruunit nunatta karsianut nakkassallutik.
Takornariartaassuaq angisooq MSC Poesia ukioq manna siullerpaalluni Kalaallit Nunaaut tikissaaq. Nalinginnaasumiilli takornariartaassuup suliffeqarfianut akisunerussaaq. Assi © : MSC Rights
Allattoq Thor Bill
apriilip 14-at 2024 10:03

Naqqiut: Takornariartaassuaq MSC Poesia Nuummut sapaatit akunneranni matumani tikissasoq siusinnerusukkut allappugut. Takornariartaassuulli taassuma Nuummut tikinnissaa taamaatippoq, tikittussatulli Visit Greenlandip takornariartaassuit tikittussat pillugit allattorsimaffiani teknikkikkut ajornartoornermik pissuteqartumik suli nalunaarsoqqavoq.

Umiarsuit takornariartaatit nunatsinnut tikerarnissaat aallartilluinnalerpoq, tamannalu kommunit nunattalu karsia siulianit aningaasanik isertitaqarnerunissaanik isumaqarpoq.

Ukiummi aallartinneranit ilaasumut akitsuut atuutilerneqarpoq, tamannalu takornariartaassuit nunatta talittarfiinut talinnerit tamaasa qaavatigut akiliisalernissaannik isumaqarpoq.

Visit Greenlandimi takornariartaassuit tikittussat nalunaarsorneqarsimasut misissoraanni 7 millionit koruunit missaanik qaavatigut nunatta karsianut isertitaqarnerutitsissasut KNR-ip kisitsinerata ersersippaa.

Akitsuutit nutaat

  • Umiarsualiviit 19-iusut ilaannut talinnermi orsernermiluunniit takornariartaatit, ilaasumut ataatsimut 50 koruunimik akitsuummik ukiup nikinneraniit akiliisinneqartalerput. 

 

  • Kommunit aamma ilaasumut ataatsimut 50 koruunip tungaanut avatangiisinut aserfallaatsaaliuinermullu akitsuummik akiliisitsisinnaapput. 

 

  • Kommunit sisamat tamakkiisumik akiliisitsisarniarput, Kommune Qeqertalilli ilaasumut ataatsimut 25 koruunimik avatangiisinut aserfallaatsaaliuinermullu akiliisitsisarniarpoq. 

 

  • Ilaasunut akitsuutip saniatigut umiarsualivinnut akitsuut nalinginnaasoq, umiarsuarnut 30.000 bruttotons sinnerlugu oqimaassusilinnut marloriaatinngortinneqassaaq. 
     

Kommunit aamma qilanaarutissaqarput, taakkumi 8 millionit koruunilli sinneqartut avatangiisinut aserfallaatsaaliuinermullu akitsuutissat - takornariaqarnermut iluaqutigilissavaat.

Takornarianut innuttaasunullu iluaqutaassasut

Kommunini Kommuneqarfik Kujalleq takornariartaassuarnit ukioq manna tikinneqarnerpaassaaq.

Visit Greenlandip nalunaarsugai aallaavigalugit takornariartaassuarni ilaasuni nunamut ikaarnissatut nalunaarsoqqasut 178.000-t missaanniinnissaat kommunip naatsorsuutigissavaa - akitsuut nutaaq avatangiisimut aserfallataaliuinermullu akitsuut malillugu 9 millionillu koruunit isertinneqassapput.

Takornariartaassuarnilu ilaasunik takornariaqarneq nunap immikkoortuani Kujataani aningaasarsiornikkut iluaqutaanerulertussanngornera, Kujataani inuussutissarsiornermik suliaqarfiup Innovation South Greenlandip takornariaqarnermi pisortaata, Sarah Woodallip, nuannaarutigaa.

- Najukkatsinni isertitanik kaaviiartitsinerulernissarput nuannaarutigeqaarput. Tamaani pitsanngorsaanermi takornarialerinermilu iluaqutaassaqaat, taanna oqarpoq.

Aningaasat taakkua Kommune Kujallermi aappaagu sumut qanorlu atorneqassanersut pillugit Innovation South Greenland aalajangeeqataassasoq, Sarah Woodall oqarpoq. Tulattarfimmik perusuersartarfinnillu pilersitsinissaq pingaarnertut anguniagaannut ilaasut, taanna aamma oqarpoq.

Pitsaanerusumilli allagartarsualiinissaq takornarianullu paasissutissiisarnissaq pingaarnertut anguniagaannut aamma ilaasariaqartut, taanna isumaqarpoq.

- Takornariarfissaqqissut pillugit pitsaanerusumik paasissutissiisalernikkut takornariat illoqarfinnut ataasiakkaanut agguataarlutik angalaarsinnaanissaannut iluaqutaassasoq neriuutigaarput. Illoqarfiimmi qiterpasissuini umiarsualiviinilu pisut taamaalillutik aamma ulaperuluffiusunnaarsinnaassapput.

Akitsuutitigut isertitassat ima amerlatigisinnaapput

Visit Greenlandip nittartagaani maannamut tikittussatut nalunaarsukkat malillugit takornariartaatit 681-it tikissapput - Nunatsinni umiarsualivissinnissamik imaluunniit kisaqqanissamik nalunaaruteqarsimasut.

Tamanna kommunit ilasut akitsuuserneqarnerisigut isertitaqarnerujussuanngornissaannik isumaqarpoq:

- Kommune Kujalleq ilimanarpoq 178.371-inik nunamut ikaartoqassasoq 8.918.550 koruuninik isertitsissutaasussanik.

- Kommuneqarfik Sermersooq ilimanarpoq 91.402-nik nunamut ikaartoqassasoq 4.570.100 koruuninik isertitsissutaasussanik. 

- Qeqqata Kommunia ilimanarpoq 46.414-inik nunamut ikaartoqassasoq 2.320.700 koruuninillu isertitsissutaasussanik.

- Avannaata Kommunia ilimanarpoq 43.361-inik nunamut ikaartoqassasoq 2.168.050 koruuninillu isertitsissutaasussanik

- Kommune Qeqertalik ilimanarpoq 8.693-inik nunamut ikaartoqassasoq 217.325 koruuninillu isertitsissutaasussanik.

Kommunit isertitassaat katillutik 18.194.725 koruuniussapput.

Umiarsuarnut takornariartaatinut nunatsinni umiarsualivinni 19-it ilaanni talittarfinniititsinerannut aamma sumiiffinni arlalinni takornariat tikittagaanni kisarnissamut akitsuutit nutaat kommuninut akiliutaasartussat ilaasumut ataatsimut annerpaamik 50 koruuniussat angalalertinnani akiutigineqartassapput.

Takornariartaassuit umiarsuialivinni 19-iusut arlaanni umiarsualivissinnerminni aamma nunatta karsianut akiliuteqartassapput. Tassaasuni: Qaanaaq, Upernavik, Uummannaq, Qeqertarsuaq, Ilulissat, Qasigiannguit, Aasiaat, Kangaatsiaq, Sisimiut, Kangerlussuaq, Maniitsoq, Nuuk, Paamiut, Narsaq, Narsarsuaq, Qaqortoq, Nanortalik, Tasiilaq aamma Ittoqqortoormiit.

Umiarsualivissinniartut maannamut nalunaarutigineqareersut 343.871-inik ilaasoqassammata, ikinnerpaamik 17.193.500 koruunit nunatta karsianut nakkassapput.

Taakku umiarsuit ilaasoqarsinnaassusaat - qassi bruttotonsiunerat - malillugu naatsorsugaapput. Kisitsit takornariartaassuit tikerarnerat ukiakkut taamaatippat kisitsit allaanerusinnaavoq.

Pitsaanerusumik paasissutissiisarneq takornarianut innuttaasunullu aamma iluaqutaasussaassaaq. Tamannalu pingaartuusoq, takornariaqarnermi pisortaq isumaqarpoq.

- Takornarialerisut takornariat aningaasarsiutigigamikkimmi takornariaqarluaraangat qujaruttarpaat. Innuttaasunilli takornarialerisuunngikkaluartunit takornariat aamma qujarunneqarnissaat pingaartuuvoq.

Perusuersartarfiit nutaat tikingajalertut

Kommunit akiliuteqartitsisalernermikkut isertitatik aatsaat aappaagu atorsinnaalissavaat, taamaakkaluartoq illoqarfinni arlalinni takornariaqarnermi ukioq manna pitsanngorsaalereerniarluni Kommune Kujalleq aalajangerpoq.

Qaqortumimi, Narsami Nanortalimmilu nutaanik perusuersartarfeqalissasoq aalajangiunneqareerpoq.

 Pitsanngorsaanerit takornarianut aamma malunnaataasariaqartut, Sarah Woodall oqarpoq.

- Takornariartaassuarnut akiliuteqalersitsisaleriarutta taakkunannga aamma piumasaqarfigineqarsinnaanissarput piareersimaffigaarput. Akiliutaat sumut atornerivut arajutsissagunanngivippaat. Taamaammat aasaru perusuersartarfittaarnissamut takornariaqarnermi  sumiiffinni attaveqaasersuinermut aningaasaliissutinik ukioq manna qinnuteqareerpugut.

- Taamaammat takornariartaassuarnut akiliuteqartitsisaleriasaarnerput taakkununnga aasaru malunnaataalereertussaassaaq, taanna oqarpoq.

Takornariartaassuarnut akiliuteqartitsisalernikkut isertitat ilaat perusuersartarfeqarnermut atorneqartassasut, Kommune Kujallermi kommunalbestyresip kingullermik ataatsimiinneranit imaqarniliami allaqqavoq.