Umiarsuarnut takornariartaatit akitsuutit nutaat piareertut: Kommune ataaseq affaannarmik akitsuusiiniartoq

Inatsit nutaaq kommuninit umiarsuarnut takornariartaatinut avatangiisinut aamma aserfallatsaaliinermut akitsuutinik piumasaqarsinnaalersitsivoq. Kommune Qeqertalik kommunini kisiartaalluni annertunerpaamik piumasaqaateqarnianngilaq.
Umiarsuit takornariartaatit ukiup nikinneranit nunatsinnukarniarunik akiliinerusalissapput. Kommune Qeqertalimmulli tikikkaangamik kommuninut allanut sanilliullugu akiliinikinnerulaassapput. Assi © : Mads Pihl
Allattoq Thor Bill
decembarip 11-at 2023 07:52

Umiarsuit takornariartaatit nunatsinnut tikittut ukiup nikinnerani akiliinerusalissapput.

Inatsisartummi umiarsuarnut takornariartaatinut umiarsualimmi talittarfinniititsinerannut akitsuutit nutaat ukiakkut ataatsimiinnermi akuersissutigaat, taamaammat umiarsuit umiarsualivinniinnerminni ilaasumut ataatsimut 50 koruunimik akiliinerusalissapput.

Tamatuma saniatigut kommunit umiarsuarnut takornariartaatinut saniatigut avatangiisinut aserfallatsaaliunermullu akitsuutinik piumasaqarsinnaalernissaannut nutaanik malittarisassaqalerpoq. Akitsuut ilaasumut ataatsimut annerpaamik aamma 50 koruuniusinnaavoq, kommunilli qanoq akiliuteqartitsisarnissaq – umiarsualivinnilu sorlerni akitsuuteqartitsisoqassanersoq namminneerlutik aalajangissavaat.

Kommunit maanna aalajangiipput. Nunatsinni umiarsualiviit nunaqarfiillu amerlanerpaartaat annerpaamik tassani 50 koruunimik piumsaqarniarput, Kommune Qeqertalilli 25 koruuniinnarmik piumasaqaateqarniarpoq.

Kommunimmi takornariartaatit amerlanerusut pilerinarsaaviginiarniarai, borgmesteri, Ane Hansen (IA) oqarpoq.

- Tassa unammillernermik tunngassuteqarpoq. Kommune Qeqertarlik takornariarpassuaqarfiunngilaq. Taavalu aamma umiarsuit maannartorujussuungillat Qeqertarsuaq eqqaassanngikkaanni. Taamaammat Kommunalbestyrelse isumaqarsimavoq misilittariaqaripput, Appasinnerusumik akeqartitsinikkut takornariat amerlanerit maanga aqusaartalernissaat pilersinneqarsinnaanersoq misilissallutigu, taanna oqarpoq.

Akikinnerunera malugissavaat?

Kommune Qeqertalik umiarsuarnik takornariartaatinik nunatsinni tikinneqannginnerpaasarpoq.

Naatsorsueqqissaartarfimmit kisitsisit kingulliit naapertorlugit umiarsuarnik takornariartut 3.347-t kommunimut tassunga 2022-mi tikipput, taakku avannaani kommuninut tikittunut allanut sanilliullugit ikinnerungaatsiarput. Avannaata Kommunianut ukiumi tassani tikittut 19.323-upput, Qeqqata Kommunianullu tikittut 21.809-ullutik.

Taamaammat akitsuutit appasinnerunerat Kommune Qeqertaliup allanut unammillersinnaanerutissagaat, borgmesteri isumaqarpoq.

- Taamaattumik amerliseriaraluassuagut unammillernikkut tassuuna. Taavalu soorunami aappaagu ukioq naappat nalilerumaarparput aamma aappaanguangu akitaanna qaffassanerlutigu imaluunniit tassaniisiinnassanerlutigu.

UMIARSUARNIK TAKORNARIARTUT KOMMUNINUT 2022-MI TIKITTUT:

Kommune Kujalleq: 46.403

Qeqqata Kommunia: 21.809

Kommuneqarfik Sermersooq: 21.239

Avannaata Kommunia: 19.313

Kommune Qeqertalik: 3.347

 

Paasissutissarsiffik: Naatsorsueqqissaartarfik

Tamannali iluatsissanersoq ilisimaneqanngitsoq, taanna oqarpoq.

- Tassa takussuarput takornariartaatillit umiarsuaatillillu qanoq maluginiassaneraat akit qanoq ittuunersut.

Atugassarititaasut pitsanngorsarnissaannut aningaasat

Kommune Qeqertaliup akitsuutinit nutaanit isertitat takornarianut atugassarititaasut pitsanngorsarnerannut atorniarpai, taamaalillutillu unammillerluarsinnaanerulissallutik.

Inatsit nutaaq naapertorlugu avatangiisinut aserfallatsaaliuinermullu akitsuutinit isertitat takornariaqarnermik sumiiffimmi ineriartortitsinermut atorneqassapput.

Perusuersartarfinnik tamanit atorneqarsinnaasunik pilersitsinermut ilaatigut atorneqassasut borgmesteri, Ane Hansen oqarpoq.

- Perusuersartarfiliornerit soorlu assersuutingalugu takornariat umiarsui tikikkaangata inupparujorujussuit ataatsikkut tikittarput taavalu aamma perusuersartarfiit suliffeqarfinniittut tamakku aamma atorneqartarlutik. Taamaattumik eqqarsaataavoq aamma tikinneqartartut ukiup ingerlanerani perusuersartarfiliorneqassasut tikittunut atorneqarsinnaasut.

Tamatuma saniatigut aningaasat takornariat pinngortitami misigisassarsiorfigisartagaannik pitsanngorsaanissamut atorniarpaat.

- Taava aamma siunertarivarput pisuffigissaanerit soorlu assersuutigalugu Qeqertarsuarmi kuanninnguit tungaannut taanna takornarissat annertoorujummik takuniartangaannut ilaavoq.

Inatsisissatut siunnersuutip malittarisassanik nutaanik tunngaviliisup kommunit avatangiisinut aserfallatsaaliuinermullu akitsuutit ukiumut katillugit 15 millionit koruuninik iluanaarutigisinnaassagaat missiliutigaa.