SIK-p Peter Olsen KNR-imut tunngasumi akerlileraa: Politikerit akissaatinut tunngasuni akuliussinnaapput

KNR-imi akissaatinut tunngasuni akuliussinnaatitaasorinani, naalakkersuisoq Peter Olsen isumaqarpoq. Politikerinilli isumaqatigiinniarnerni akuliuttunik nalaataqakkajulluni, SIK-p siulittaasua Jess G. Berthelsen oqarpoq.
Politikerit isumaqatigiinniarnerni akuliuttut Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuaffiata ukiut 30-t sinnerlugit siulittaasuanut, Jess G. Berthelsenimut, takornartaanngillat.
Allattoq Teitur Larsen
marsip 09-at 2023 07:01

Inuit Ataqatigiinneersoq Peter Olsen naalakkersuisutut KNR-ip nutaarsiassaqartitsiviani tusgassiortut akissaataannik isumaqatigiinniarnerni akuliussinnaasorinngilaq.

Peter Olsenili taamaaliukutsoorsinnaasoq, Sulinermik Inuussutissarsiuteqartut Kattuffiata (SIK) siulittaasua Jess G. Berthelsen oqarpoq.

- Politikerertavummi portørit perorsaasullu akissaataannik isumaqatigiinniarnerni sunniuteqarniarlutik akulerunnikuusortaqarput, taanna KNR-imut oqarpoq.

Jess G. Berthelsen KNR-imi akissaatinut tunngasut isummerfigerusunngilai, SIK-lli ukiut 30-t sinnerlugit siulittaasuatut misilittakkani aallaavigalugit oqaaseqarpoq.

KNR-ip nutaarsiassaqartitsiviata kalaallinik sivitsortumik tusagassiortussaalatsinera pillugu politikkikkut iluarsiissutaasinnaasunik nassaarniartoqartariaqalernerarlugu, TP-p siulittaasua Oline Olsen naalakkersuisunut isornartorsiuilluni sapaatit akunnerata siuliani ammasumik allagaqarpoq.

KNR kalaallinik tusagassiortunik atorfinitsitsiniarnermik sulisoreriikkamilu sulisoriinnarnissaannik ajornakusoortitsigami, radioaviisimik aallakaatitsisarnini sivikillisariaqarlugulu akuttortaqariaqarsimavaa.

Oline Olsenip oqarnera naapertorlugu akissaatit appasinnerat tusagassiortutullu allagartallit attaveqatigiinnermik suliaqarfiusuni allani akissaatiginnerusarnerat KNR-ip kalaallinik tusagassiortussaalatsineranut peqqutaanerpaapput.

KNR kultureqarnermut naalakkersuisoqarfiup ataani inissisimagaluartoq akuliussinnaanani, Peter Olsen isumaqarpoq.

Peter Olsen TP-mut akissutimini matoqqasuni, TP-mit pissarsiarisatsinni, ilaatigut ima allappoq:

- Isumaqatigiinniarnerannut nalinginnaasunut akulerussinnaatitaanngilanga. Sulisoqarnermi illuatungeriit isumaqatigiinniarsinnaatitaasut pisussaaffeqarnerat qulaatiinnarlugu isumaqatigiinniarnernut akulerussinnaatitaanngilanga.

Ajunngila ajorpaluunniit?

Jess G. Berthelsen pisortat suliffeqarfiutaanni akissaataannik isumaqatigiinniaqataakkajuppoq. Taamaammat politikerit taamaattuni akiulikkaangamik sunniuteqartartoq, taanna isumaqarpoq.

- Politikerit suliaqaqatigiiaat aalajangersimasut akissaatiginnerulertariaqarsorinnikkaangamik isumaqatigiinnniarnernut sunniuteqangaatsiartarput, taanna oqarpoq.

Politikerimilli isumaqatigiinniarnermi akuleruttoqaraangaat pitsaasuujuaannanngitsoq, Jess G. Berthelsenip erseqqissaatigaa:

- Politikerit ataasiakkaat suliaqaqatigiiaat akissaatiginnerulertariaqarnerarlugit isumaqatigiinniarnerni akulerukkaangamik isumaqatigiinniarnerit equsoortarput. Suliaqaqatigiiaat ilarpassuisa akissaataat aamma amerlanerpaaffissalerneqartarput. Politikerit suliaqaqatigiiaani aalajangersimasuinnaanngitsuni tamanili akissaatiginninnerulersitsiniarlutik akuleruttarnissaat soorunami kissaatigaarput.

Politikerilli suliaqaqatigiiaanik aalajangersimasunik akissaatiginnerulertariaqarsorinnikkajupput.

- Naaja Nathanielsen aamma Aqqaluaq B. Egede qiviaannarsinnaavagut, taakkumi naalakkersuisut pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmi nakkutilliisut akissaataannik qaffaasariaqarnerarlugit isumaqatigiinniarnerni akulerupput, Jess G. Berthelsen oqarpoq.

Inatsiseqarnermut naalakkersuisoq IA-meersoq, Aqqaluaq B. Egede, aningaasaqarnermullu naalakkersuisoq aamma IA-meersoq, Naaja Nathanielsen, danskit inatsiseqarnermut ministeriannut Socialdemokratiusumut, Peter Hummelgaardimut, sapaatit akunnerata siuliani allagaqarput.

Taakkulu Mette Frederiksenip siusinnerusukkut naalakkersuisuutitaqarnerani inatsiseqarnermut ministeriusup, Nick Hækkerupip (S) kalaallinut pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfinni nakkutilliisunut akissarsianut qaffaassummik atajuartitsilernissani piareersimaffigisimagaa Peter Hummelgaardimut eqqaasitsissutigaat.

Naalagaaffiup sulisuinut Kalaallit Nunaanni Danmarkimiluunniit sulineq apeqqutaanani akissarsiassat naligiittariaqartut, politikerit allakkaminni aamma allappaat.

Isumaqatigiinniarneq

Peter Olsen isumaqatigiinniartartut isumaqatigiinniarnerannut akuliussinnaanani isumaqarpoq. Isumaqatigiinniartarfik Aningaasaqarnermut Naalakkersuisoqarfiup Naaja Nathanielsenip naalakkersuisuuffigisaata ilaaniippoq.

Taamaammat isumaqatigiinniartoqartillugu pisortat tungaanniit taanna pisortat tungaanniit ilaasartoq, Jess G. Berthelsen nassuiaavoq.

Taassumalu naalakkersuisut Peter Olsenip ilaaffigisaasa suna isumaqatigiissutigineraat isumaqatigiinniutigissavaa.

- Pisortanut isumaqatigiinniartoqassagatillugu Naalakkersuisuni Naaja Nathanielsenip mandatimik qanoq annertutigisumik tunineqarnissaa oqaluuserisassagaat eqqarsarpunga, Jess G. Berthelsen oqarpoq.

KNR-ip naalakkersuisoq, Peter Olsen apersorniarsarigaluarpaa, taassumali apersorneqarnissani piffissaqarfiginagu paasissutissiissutigaa.

KNR-ip naalakkerusisoq Naaja Nathanielsen aamma apersorniarsaraa.

KNR-imut tunngatillugu tulliani 2024-mi isumaqatigiinniartoqassaaq.