Lollandip Kommuniani borgmesterip, Holger Schou Rasmussenip (S) Kalaallit Nunaannit ineriartornermikkut kinguarsimasut pinerluuteqarsimasut inissinneqaqqaneranut akiligassat akilerusunngilai.Assi: Lolland Kommune

Naalagaaffeqatigiit kinguarsimasunut pinerluuteqarsimasunut tunngatillugu akiligassat avittariaqaraat

Lollandip borgmesteriata kalaallinut ineriartornikkut kinguarsimasunut pinerluuteqarsimasunut inissinneqarsimasunut tunngatillugu aningaasartuutit Danmarkimit nunatsiniillu avitsittarusuppai.

Danmarkimi Lollandimi akileraartartut kommunip Kalaallit Nunaannit ineriartornikkut kigaaqutillit pinerluuteqarsimasut inissinneqarsimanerannut akiliisariaqarnissaat pissutigalugu kommunimi utoqqarnik paaqqutarinninnissamut meeqqerivinniluunniit aningaasassaqannginnerunissaq naapertuutinngilaq.

Lollandip Kommuniani borgmesteri, Holger Schou Rasmussen Socialdemokraatineersoq taama isumaqarpoq.

- Kalaallit kommuniisa akiliinissaat uannut apeqqutaanngilaq. Lollandip Kommuniata akiliinnginnissaa uannut apeqqutaavoq, Lollandimi borgmesteri KNR-imut oqarpoq.

Suliaq nunatta innuttaasunik ineriartornikkut kinguarsimasunik pinerluuteqarsimasunik Danmarkimut immikkut ittumik inissiisarfimmut nassiussisarneranut tunngassuteqarpoq.

Taakkuli Danmarkimi immikkut ittumik inissiisarfimmi najugaqarnerminni – imaluunniit inissisimaffimmit anisinnaatitaanermi nalaani nutaamik pinerluuteqaqqikkunik inissiisarfimmiittussanngortinneqaqqinnerat danskit kommuniata inissiisarfiup sumiiffigisaata tamanna akilertussaavaa.

Tamannalu danskit kommuniisa ilorrisimaarutiginngilaat.

Danmarkimili Naammagittaalliuteqartarfiup kalaallit eqqarsartaatsimikkut kinguarsimasut danskit inissiisarfiiniinneranni nutaamik pinerluuteqaqqinneranni nunatta akiligassanut pisussaatinneqannginnissaa 2019-imi aalajangernikuuaa.

Tamanna pisumi ataatsimi kalaallisut innuttaassusillip Lollandip Kommuniani illoqaffimmi Rødbyhavnimi Kofoedsmindemiinnermini nutaamik pinerluuteqaqqinnera kommunimut 8 millionit koruuninik akiligassaqarfiulerpoq.

Akiligassaq taanna aallaqqaammut Kommuneqarfik Sermersuumut nassiunneqarpoq. Naammagittaalliuteqartarfiullu aalajangiinerata kingunerisaanik taanna Lollandip Kommunianut nassiunneqaqqippoq, tamannali suli akilerneqanngilaq.

Taamaammallu Lollandip Kommunia – Randersip Kommunialu Kommuneqarfik Sermersuumit eqqartuussivimmut suliassanngortinneqarput.

Lollandimimi Kommune innuttaasoq Kommuneqarfik Sermersuumeersuugaluartoq aamma Lollandip Kommuniata Kofoedsminde pigalugulu ingerlatarigaluaraa tassuma nunap immikkoortuani Sjællandimiikkaluartoq tamanna akiliisussaavoq.

Tamanna Naammagittaalliuteqartarfiup 2019-imi aalajangiinermi aalajangersumik oqaatigaa.

Malittarisassat allanngortikkusukkai

Aalajangiinerli Danmarkimi ileqqumut nalinginnaasumut akerliuvoq.

Danmarkimimi kommuni angerlarsimaffik innuttaasup pinerluuteqarsimasup inissinneqarsimaneranut akiliisussaavoq – tassanilu innuttaasup ineriartornikkut kigaaquteqarnera apeqqutaanani.

Taamaammat Lollandip borgmesteriata akiligassat Danmarkip Kalaallit Nunaatalu akornanni avinneqartikkusuppai.

- Innuttaasunut pinerluuteqarsimasunut kommuni inissiisarfeqartoq (parnaarussivik imaluunniit inissiisarfik aaqq.) akiliissussaanngilaq. Kisiannili taamaattoqarataarsinnaavoq, Holger Schou Rasmussen oqarpoq.

AAMMA ATUARUK Tusagassiuutit: Sermersuup danskit kommunii aningaasartuutit pillugit eqqartuussivilersuukkai

Pinerluuteqarsimasunulli, ineriartornermikkullu kinguarsimasunut Kalaallit Nunaanni innuttaassuseqartunut pillaassuteqarnermut aningaasartuutit naalagaaffimmiit Namminersorlutik Oqartussaaniillu akilerneqartariaqartoq, taanna isumaqarpoq.

- Soorunami naalagaaffeqatigiiffiup iluani taama ittunik ikiorsiisarfeqartoqartussaassaaq. Taamaakkaluartorli ataatsimoorluta aningaasartuuteqarfigissavagut, taanna oqarpoq.

Eqqartuussinermi Kommuneqarfik Sermersuumut ajugaasinnaanertik qanoq ilimanaateqartiginersoq Holger Schou Rasmussen eqqoriaruminaatsippaa. Lollandilli Kommunia ajorsassagaluaruni inatsinik allanngortitsinissamik ilungersuuteqarnissamut borgmesteriusoq piareersimavoq.

- Inatsisinik allanngortitassaqassappat taakku malersorneqartariaqarput, eqqartuusiviup aalajangernera apeqqutaatinnagu. Tunngavissaqarluarsoraara taamaatumillu ilungersuutigerusussinnaavara.

IsummersuutitNutaarsiassaateqarpit?

Nutaarsiassaateqarpit?

1717-imut SMS-erit, UNNIA allariarlugu kingornalu oqaluttuat allallugu.

Immersuivik atorlugu allaffigitigut knr.gl/1717

Emailikkulluunniit 1717@knr.gl

KNR TV: TekstTV-mi paasissutissat

TTV q 110 Ullut tamaasa nutaarsiassat

TTV q 400 Timmisartuutinissat
aallartussat tikitussallu

TTV q 300 Tv-kkut aallakaatitassat
tulleriiarnerat

TTV q 300 radiukkut allakaatitassat
tulleriiarnerat