Kalaaleqatitta pequtiliai Nuummi saqqummersinneqartut

Pequtiliortartoq Aviaaja Ezekiassen, DR-ip tv-kkut aallakaatitassiaani `Danmarks næste klassiker´-imi aamma peqataasoq, suliaminik Seven Subjectsimik taallugu Nuummi Katuami saqqummersitsivoq.
Angakkup qilaataa qaammallu isumassarsiorfigalugit qulliliaq saqqummersitaanut arfineq-marluusunut ilaavoq. Assi © : KNR / Carsten Faurschou
marsip 21-at 2023 11:02
Nutserisoq Hanne Petersen

Qaannap paataa isumassarsiorfigalu issiaviliaq. Angakkoq angakkuersaarluni qaammammuliartoq isumassarsiorfigalugu iikkamut qulliliaq. 

Taakku kalaaleqatitta pequtiliaanik kalaalerpaluttortalinnik Katuami qaammatialunni tulliuttuni saqqummersitsinermi takusarneqarsinnaasunut ilaapput. Pequtiliornermi qanoq kalaalerpaluttortaliisinnaanerup takutinnissaa taakkuninnga saqqummersitsinermi siunertaavoq.

Pequtiliassanik titartaasartup pequtiliortartullu, Aviaaja Ezekiassenip, taakku pequtiliarai, sulianilu taakku mileraatigisimallugit oqarpoq.

Kalaallit pequtiliortutoqaanatik assassortartutoqaasut assilialiortartutoqaasullu, taanna nassuiaavoq.

- Pequtiliornermi qanoq kalaalerpaluttortaliisinnaaneq sulianni misilerarpara. Suut kalaalerpaluttutut taasinnaanerivut eqqarsaatigisarpara. Tamannali saqqummersitanni akissutissarsiniarsarinagu suut kalaalerpaluttutut taasinnaanerivut oqallissaarutigerusuppara.

Kalaallit oqaluttuatoqaat isumassarsiorfigisaanut ilaasut

Isumassarsiorfigisarpassuaqartarluni, pequtiliortartoq taanna 33-nik ukiuliusoq oqarpoq. Ingammilli oqaluttuatoqqat kalaallit eqqumiitsulioriaasiannut ilaalluinnartuusut isumassarsiorfigikkajukkini, taanna aamma oqarpoq.

Taanna DR-ip tv-kkut aallakaatitassiaani ´Danmarks næste klassiker´-imi peqataanermigut ilisimaneqarlualerpoq.

Ilusilersuisartut tallimat Danmarkimi pequtiliullamanngorniullutik aallakaatitassiami tassani peqataapput. Peqaataanermini unamminartoqarsimaqisoq, taanna oqarpoq.

- Unamminartoqaqaaq, piffissalli sivikitsup iluani pequtiliornermut ilinniutigaara. Sapaatimmi akunnerini pingasuinnarni pequtuliorneq sivikitsuararsuuvoq.

Danmarkimi pequtiliullammattut aallakaatitassiami tassani ajugaasoq, DR1-imi ippassaq marlunngornermi saqqummiunneqarpoq.

Aviaaja Ezekiassen danskit ilusilersuisartunut nersornaasiuttagaannik, Finn Juhl Prisenimik, nersornaaserneqarnikuuvoq, ´Danmarks næste klassiker´-imili ajugaanngitsoorpoq.

Taassuma suliaanik suli takusimanngikkuit Katuamut takusaanissannut suli periarfissaqarputit. Taassuma suliaanik Seven Subjectsimik taallugugu saqqummersitsineq ukiormanna maajip 29-ata tungaanut pissaaq. 

Taassuma suliaanik saqqummersitsineq Københavnimi najugaqarfigisaani ammaanersiorneqareerluni inunngorfigisaani, tassa Nuummi maanna pivoq. Nuummi saqqummersitsineq pereerpat Aalborgimi kingornalu Odensemi pissaaq.