Sammisaq: Spiralilersuineq

Eqqartuussisuserisut kattuffiat: Spiralilersuisimanermik suliami eqqortuliortoqarneranik misiginissaq tapersersorparput

Spiralilersuisoqarsimaneranik suliaq tunngaviusumik ima pingaaruteqartigaaq, eqqartuussivimmi suliarineqarnissaa danskit eqqartuussisuserisuinik nakkutilliisunit isummersoqatigiinnillu tapersersorneqarluni. Eqqartuussivilersuussinermi arnat aningaasartuuteqannginnissaat taakku qulakkeerpaat.
Generalsekretær ved Adcokatsamfundet i Danmark
Danskit Advokatsamfundetip, Andrew Hjuler Crichtanip pisortaaanerufffigisata eqqartuussisuserisut nakkutigisarivai. Katuffiup arnat spiralilerneqarsimasut naalagaffimmik eqqartuussivimmi suliassanngortitsinerminni aningaasartuuteqannginnissaannik qulakkeerinneqataavoq. Assi © : Advokatsamfundet
marsip 07-at 2024 07:41
Nutserisoq Alice Sørensen

Danskit naalagaaffiata eqqartuussivilersuunneqarnera arnanut, taakkua ilaqutaannut inuiaqatigiinnullumi taamaallaat pingaaruteqanngilaq.

Suliarli ima pingaaruteqartigaaq inatsiseqarnermik suliallit marluk Danmarkimi ataqqineqarluartut suliamut akuussallutik allaat aalajangersimallutik.

Suleqataanissamik aalajangertoq siulleq tassaavoq Advokatsamfundet i Danmark, eqqartuussissuserisut sulinerannik nakkutilliisut innuttaasullu eqqortuliorfigineqartutut misiginissaannik suliniuteqartut.

Kattuffiup allattaanera Andrew Hjuler Chrichton KNR-imut ima oqarpoq:

- Suliaq una (spiralilersuisimanermut tunngasoq, aaqq.) ima pingaaruteqartigalunilu angitigimmat, pineqartut eqqartuussivimmi suliassanngortitsisinnaasariaqartut, tassanilu akisussaanermik inissiisoqaratartariaqartoq taavalu taarsiisoqarsinnaaneranillu aalajangiisoqarluni, kattuffitsinnit isummerfigineqarpoq. 

Tapersiilluni suleqataasoq alla tassaavoq Justitia, eqqortuliortoqarnissaanik inuillu pisinnaatitaaffii pillugit suliniuteqartartoq. 

Aamma Justitiap pisortaata Birgitte Arent Eirikssonip eqqartuussivilersuussineq immikkuullarilluinnartutut nalilerpaa, eqqartuussivimmullu aggersaassummi 'inuit oqaluttuaat assut aalassannartut' atuarneqarsinnaasut oqaatigalugu.

- Spiralilersuisimaneq inuiaqatigiit amerliartornissaraluannut sunniuteqartupilussuuvoq. Arnanut taavalu Kalaallit Nunaata nunatut ineriartornissaraluanut kinguneqartupilussuummat, suliaq una oqaluttuarisaanermi pingaarutilittut inissisimavoq. Inuttut pisinnaatitaaffiit inunnut ataasiakkaanut naalagaaffimmit innarliinernit qanoq illersuitiginersut maanna paasinarsilerpoq.

Aningaasaateqarfiup arnat aningaasartuutissaat tamaasa akilerpai

Aningaasassaaleqinerlu suliap eqqartuussivimmi suliarineqarnissaa aporfiussanngitsoq, suleqataassut Advokatsamfundet aamma Justitia isumaqarput.

Arnat eqqartuussisuserisuminnut Mads Pramminngimut akiliisinnaaniassammata akiligassallu eqqartuussivilersuussinermut tunngasut allat akilerneqarsinnaaniassammata, suleqataasut taakku marluk Dreyers Fondimut Danmarkimiittumut aningaasanik qinnuteqarput akuerineqarlutillutillu. 
 

Spiralilersuisimaneq suua?

 • DR-imit tusarnaagassiap ”Spiralkampagnen”-ip niviarsiaqqat arnallu tusindilikkaat danskit oqartussaasuisa kalaallit inuiaqatigiit amerliartornerannut killiliiniarlutik 1966-imit 1975-imut spiralilersorneqarsimanerat saqqummiuppaa.
 • DR-ip paasisaa naapertorlugu 1966-imit 1970-imut 4500-t spiralilerneqarput.
 • Piffissami tassani nunatsinni arnat meerartaarsinnaasut 9000-iupput.
 • Arnat arlallit spiralilerneqarnertik pinngitsaaliinertut naapertuilluanngitsuliornertullu misigisimallugu oqaluttuaraat.
 • Naalakkersuisut danskillu naalakkersuisuisa piffissami 1960-imit 1992-imut nunatta peqqinnissamik oqartussaaffimmik tigusinissaata tungaanut spiralilersuisoqarneranik qulaajaasoqarnissaa septembarimi 2022-mi isumaqatigiissutigaat. Qulaajaanermi kalaallinut 1960-imit 1991-imut naartunaveersaartitsinermut atatillugu iliuuseqartarsimasut qulaajarneqassapput, spiralilersuisimaneq ilanngullugu. Nunatta peqqinnissamut oqartussaaffik 1992-imi tiguaa.
 • Qulaajaaneq maaji 2025-mi piariissangatinneqarpoq.
 • Arnat spiralilersorneqarsimasut 67-it eqqartuussissuserisumut Ehmer Pramming Advokaterimeersumut Mads Prammingimut saaffiginnipput. Taakku danskit naalagaaffianiit utoqqatserfigineqarnissamik taarsiiffigineqarnissaminnillu kissaateqarput.
 • Arnat taarsiivigineqarnissamik piumasaqartut amerlipput. 2024-mi marsimi arnat 143-it tamarmik immikkut 300.000 koruuninik taarseeqqusipput. 
 • Mads Prammingip oqarnera naapertorlugu spiralilersuisoqarsimaneranik qulaajarneq maanna ingerlasoq naammassippat naalagaaffik taarseeqqusiissut pillugu aatsaat isummerniarpoq. Taamaammallu danskit naalagaaffiat arnanit pineqartunit eqqartuussivimmut tunniunneqarpoq.  
   

- Eqqartuussivilersuussinermi aningaasartuutit assigiinngitsut, soorlu akileraarutit allallu akilerneqarnissaat peqataaffigisinnaalerparput, Andrew Hjuler Chichton oqarpoq.  

Arnat eqqartuussissuserisuatalu Mads Prammingip aningaasatigut taperserneqarnerat Dreyers Fondimit KNR-imut uppernarsarneqarpoq. Aningaasalli qasserpiaanersut aningaasaateqarfiup paasissutissiissutigerusunngilaa, Justitiali naapertorlugu qanoq aningaasaliissuteqartiginissaa suli aalajangerneqanngilaq. Arnat naalagaaffimmik eqqartuussivilersuussinerminni ajugaassagaluarpata ajorsassagaluarpataluunniit aningaasartuutit akilerneqassasut isummersoqatigiit paasissutissiipput.

Qaqutiguinnaq tapersiisoqartarpoq

Advokatsamfundip sulianik tapersiisarnera ulluinnarsiutaanngilaq. Amerlanerpaamik ukiumut ataasiaannarlutik tapersiisartut Andrew Hjuler Chrichtonip oqaatigaa. 

Kisianni tassa spiralilersuisimanermik suliaq suliani inuit pisinnaatitaaffiinik unioqqutitsisimanermik unnerluutiginninnermik imalinni danskit eqqartuussiveqarnerata oqaluttuarisaanerani aatsaat takuneqartunik imaqarpoq. Taakkulu inunnut allanut eqqartuussissuserisunullu allanut, inuit pisinnaatitaaffiinik unioqqutitsisimanermik suliassanngortitserusuttunut akissutissarsinissaat pingaaruteqartoq Andrew Hjuler Chrichton oqarpoq. 

- Pisimasut angissusaat inuillu pisinnaatitaaffiinik innarliinerusimasinnaasut eqqarsaatigalugit suliap eqqartuussivimmit aalajangiivigineqarnissaa naleqqulluinnartoq isumaqarpugut. Qanoq pisimasoqartiginersoq pisimasullu qanoq ilungersunartiginersut suliani tapersiissanerluta aalajangiissagaangatta misissortarpagut.

Advokatsamfundilli suliap eqqartuussivimmi suliarineqarnissaanut tapersiinissamik aalajangernera arnanullu tapersiineq assigiinngitsuusut taassuma eerseqqissaatigaa. Inatsiseqarnermummi apeqqutit pingaarutillit akissutissarsinissaat tapersiinermi anguniarneqarpoq. 

Tapersiinissinni illersuisoqalersinaanera, pineqartumilu uani arnat illersorneqarnerulernissaat aarleriginngilisiuk?

- Suliani apeqqutit tunngaviusumik pingaarutillit akissutissarsinissaat peqataaffigisinnaagutsigu, taava innuttaasut eqqortuliortoqarneranik misiginerannut iluaqutaassaagut. Taamaaliornitsinnilu amerlanerit paasinninnerat tusagassiuutillu saqqummiinerat eqqarsaatigineq ajorparput, Andrew Hjuler Chrichton KNR-imut oqarpoq.