Sort spiral har ramt Avalak: - Vi risikerer at lukke helt

Selvstyret har på fjerde år lukket kassen for tilskud til studenterforeningen Avalak på grund af rod i foreningens regnskaber. Men vejen ud af krisen er en sort spiral.
Grønlandske studerende i Danmarks skal for tiden se langt efter arrangementer, som samler dem under den grønlandske studenterforening, Avalak. Arkivfoto.
23. februar 2024 07:55

Rod i regnskaberne. En lukket pengekasse hos selvstyret. Nedlagte lokalforeninger i Aalborg og Odense. Og over to millioner kroner frosset inde på den danske finanslov.

Det er situationen hos den grønlandsk studenterforening i Danmark, Avalak, som siden 2020 mildest talt har stået i lidt af et problem.

Årsagen er, at foreningen ikke har kunnet redegøre for alle deres udgifter i årene op til 2020 på grund af manglende kvitteringer. 

En opgave, som skiftende hovedbestyrelser og lokalformænd har forsøgt at få styr på, siger en repræsentant fra Avalaks hovedafdeling i København, Naja-Theresia Høegh, til KNR.

- Avalak har de sidste tre-fire år i hver hovedbestyrelse prøvet at ordne de her regnskaber, som skulle afleveres, fordi der har manglet kvitteringer lige siden 2018. 

Studenterforeningen Avalak

Den grønlandske studenterforening i Danmark blev stiftet i 1980 i Aarhus. 

Det skete under navnet  DKIK (Danmarkimi Kalaallit Ilinniagaqartut Kattuffiat), men skiftede i 00'erne navn til Avalak.

Foreningens formål er at arbejde for og udbrede kendskabet til de grønlandske studerendes interesser i Danmark og lave aktiviteter for de grønlandske studerende i Danmark.

Foreningen har hovedsageligt fået sin indtægt fra selvstyrets landskasse, senest i 2019, hvor tilskuddet lå på 404.000 kroner. 

Avalak består normalvis af en hovedbestyrelse samt fire lokalafdelinger, henholdsvis i København, Aarhus, Odense og Aalborg.

På grund af de aktuelle regnskabsproblemer er lokalforeningerne i Odense og Aalborg nedlagt.

I 2020 stoppede Departementet for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke den årlige bevilling til Avalak, som i 2019 år lød på 404.000 kroner.

Men som det sker med studerende, bliver de skiftet ud. Og i dag er der ingen tilbage i Avalak af de grønlandske studerende, som sad i hovedbestyrelsen eller i bestyrelserne hos de fire lokalafdelinger frem mod 2018.

Og selv om Naja-Theresia Høegh og hendes grønlandske medstuderende har haft kontakt til de tidligere lokalformænd og medlemmer af hovedbestyrelsen, er det ikke lykkedes at finde de manglende kvitteringer.

- Når en ny hovedbestyrelse tager over, eller en ny lokalbestyrelse tager over, har det været svært for os at få overblik over, hvad der mangler fra 2018, siger hun.

Grønlandsk fællesskab forsvinder for studerende i Danmark

Den manglende indtægt til studenterforeningen i Danmark har foreløbig betydet, at lokalafdelingerne i Aalborg og Odense har måttet lukke. I Aarhus og København kører lokalforeningerne på et absolut minimum.

I alle fire studiebyer har det dog haft konsekvenser for livet som grønlandsk studerende, siger Naja-Theresia Høegh.

- Det betyder, at vi ikke længere har de samme arrangementer, som vi har haft før. Vi mødes ikke med de nye studerende lige så tit, som vi burde gøre. Vi har generelt en mindre tilknytning til hinanden som grønlandske studerende.

- Det gør også, at man som ny studerende ikke har et fællesskab at tage til, når man flytter herned, tilføjer Naja-Theresia Høegh.

Det er flere gange blevet konstateret, at en af hovedårsagerne til frafald hos grønlandske studerende på studier i Danmark skyldes hjemve og manglen på et netværk i Danmark.

Og kommer der ikke snart penge til Avalak, ser det sort ud, siger Naja-Theresia Høegh

- Det kan være skræmmende at tænke på, at hvis vi ikke modtager tilskud det kommende år eller to år, at hele Avalak lukker, og der ikke længere er en grønlandsk studenterforening. 

Penge fra Folketinget og selvstyret er - måske - på vej

Men der er - måske - lys forude.

På den danske finanslov for 2024 har Folketinget nemlig afsat to millioner kroner til og med 2027 til 'udvikling af Avalak', som der står. Pengene går ikke til den almindelige drift af foreningen, men til at få en professionel part tilknyttet, så der kan komme styr på foreningens økonomi.

Foreløbig er repræsentanter for Avalak nu i kontakt med Dansk Ungdoms Fællesråd for at få deres revisorer til at hjælpe med en struktur i regnskaberne.

Og det er der brug for fremover, siger Naja-Theresia Høegh.

- Jeg tror, der er en stor mangel på at skulle opbygge en ny foreningsstruktur, som mere er tilpasset et studiemiljø, som ikke er så krævende, og hvor der fra start af er en professionel part, der kan rådgive os. Det, tror jeg, har manglet. 

Pengene fra Folketinget bliver dog først frigive, når Avalak kan oplyse, hvem de ønsker at få hjælp fra til økonomien. I kalenderen er lige nu et møde sat ind med repræsentanter fra Folketingets administration om netop det.

Over for KNR bekræfter Departementet for Uddannelse, Kultur, Idræt og Kirke desuden betalingsstoppet til Avalak.

Dog er der afsat 423.000 kroner til foreningen på landskassens budget for 2024. For at de kan blive frigivet, er Avalak blevet bedt om at sende de regnskaber, som de trods alt har siden 2018, samt et budget for 2024.

- Departementet har endnu ikke modtaget regnskaberne, herunder budgettet for 2024. Når disse er modtaget, vil det blive forelagt for Naalakkersuisoq til beslutning, oplyser departementet til KNR.