Underbetalte kinesere splitter politikerne

Spørgsmålet om social dumping deler de ideologiske fløje i Inatsisartut lige over. Mens IA og Siumut melder ud, at de på ingen måder vil acceptere underbetaling af fx kinesisk arbejdskraft, synes Demokraterne og Atassut at det er helt i orden.

Sidst på ugen tog Inatsisartut Naalakkersuisuts redegørelse om storskalaprojekter under behandling. Et af de mest centrale spørgsmål var, om udefrakommende arbejdskraft skal underbetales i forhold til det grønlandske lønniveau. Det lægger redegørelsen nemlig op til, at de skal.

Men det går Siumuts gruppe ikke med til.

- De gældende lovgivninger og lønforhold, der er i Grønland, skal gælde for alle, uanset om du er grøn eller blå, fastslår Siumuts ordfører Akitsinnguaq Olsen.

Og heller ikke IA kan på det punkt støtte op om Naalakkersuisuts udspil.

- Det, vi stræber efter, er lige løn for lige arbejde, siger IA-ordfører Naaja Nathanielsen.

En af paragrafferne i det lovudkast, som Naalakkersusut har udarbejdet, lyder, at Naalakkersuisut kan bestemme hvad acceptable løn- og ansættelsesvilkår er. Også den paragraf skal ændres, vil IA kræve.

- Vi tager klar afstand fra social dumping, og i den forbindelse kan vi jo heller ikke tilslutte os, at det skal være Naalakkersuisut alene, der fastlægger hvad der kan forstås ved acceptable løn- og ansættelsesvilkår. Der mener vi, at man skal involvere arbejdsmarkedets parter, lyder det fra Naaja Nathanielsen.

IA er dog villige til at lade den samlede lønpakke strikke sammen på en alternativ måde, hvor fx en lidt lavere løn opvejes af en lavere skattesats. Det vigtigste er blot, at de udefrakommende samlet set ender på et niveau, der svarer til det grønlandske.

Hos de borgerlige partier har piben en helt anden grundtone.

Demokraternes ordfører, Michael Rosing mener slet ikke at begrebet social dumping er rigtigt at bruge i dette tilfælde.

- Vi flytter arbejderne til et sted, hvor arbejdsvilkårene er meget bedre, end det, de har derhjemme, og det har jeg meget svært ved at se som social dumping, når de samtidig får højere løn end de får derhjemme, siger Michael Rosing.

Han er altså sammen med sit parti er rede til at lade migrantarbejderne gå til en løn, der er lavere end den grønlandske - vel at mærke kun i projektets anlægsfase. Men de øvrige vilkår skal der ikke gåes på kompromis med, er Demokraternes holdning.

- Hvad arbejdsvilkår angår er vi fuldstændigt klare i mælet. De skal have samme vilkår som en grønlandsk arbejder ville have, når det gælder miljø, sundhed og al den slags, udtaler Michael Rosing.

Det er et ultimativt krav fra Alcoas side at bruge billig udefrakommende arbejdskraft fra hovedsageligt Kina i anlæggelsesfasen af et aluminiumssmelteværk.

I Atassut har man slet ingen kvababbelser over at imødekomme det krav. I partiets ordførerindlæg lød det blandt andet.

- I forhold til udefrakommende arbejdskraft ser vi ingen hindringer for at selskabernes ønsker kan indfries.

Katusseqatigiit Partiiats holdning flugter med IA og Siumuts. Altså mener de også, at migrantarbejdere skal aflønnes på lige vilkår med grønlandske.

KommentarerGiv os et tip

Send en SMS til 1717

Skriv Unnia og derefter dit tip og send sms'en til 1717.
(du kan også skrive Tip i stedet for Unnia)

Giv os dit tip på knr.gl/1717

Eller send en email 1717@knr.gl

KNR TV: TekstTV

Tjek information her:

TTV s 113 Dagligt opdaterede nyheder

TTV s 400 Flyinformation ankomst/afgang

TTV s 350 TV oversigt

TTV s 610 Radio oversigt