Udmattede og trætte medarbejdere: Plejehjem får påbud af Arbejdstilsynet

Plejehjemmet Utoqqaat Illuat modtager flere påbud fra Arbejdstilsynet, som vurderer, at de ansatte udsættes for en sundhedsmæssig risiko. Fagchefen for ældreområdet kan godt forstå, hvis borgere er utrygge ved at flytte ind på plejehjemmet.
Arbejdsforholdene påvirker plehjemmets beboere, som risikerer ikke at komme i bad på grund af tidspres. Foto © : KNR
Skrevet af Anders Rytoft
25. september 2023 07:47

Arbejdsmængden og tidspresset på plejehjemmet Utoqqaat Illuat i Nuuk er så stort, at rengøringsfolkene har måttet stille gulvspanden til side og i stedet arbejde som plejepersonale.

Det viser en rapport fra Arbejdstilsynet, som KNR har fået aktindsigt i. 

Her fremgår det, at bestemte medarbejdere arbejder cirka 40-50 timer over de normale 80 timer i løbet af en periode på 14 dage, altså 130 timer på to uger. Næsten hver uge tager ansatte dobbeltvagter. Næsten hver dag må ledelsen på plejehjemmet finde personale på grund af mangel på samme.

Utilstrækkelig forebyggelse forøger ifølge rapporten de ansattes risiko for at få stress og stressrelaterede sygdomme, herunder angst, depression og hjertekarsygdomme.

Udmattede og trætte

Selvom medarbejderne pukler, oplyser forstanderen, at der kan være nogle beboere, som ikke kommer i bad på grund af tidspres. Samtidig er der i nogle perioder ikke tid nok til oplæring af personale.

De ansatte er udmattede og trætte, når de har fri. Og de har tit sygefravær på grund af arbejdet.

Ovenstående har udløst ét af flere påbud.

Kommuneqarfik Sermersooq skal sikre, at den store arbejdsmængde og tidspresset ikke forringer de ansattes sundhed på plejehjemmet. Kommunen har frem til 30. november til at løse problemet. 

Karen Lund Mølgaard, fagchef for ældreområdet i Kommuneqarfik Sermersooq, kender udmærket til arbejdsforholdene på plejehjemmet. 

Er det godt nok, at beboere ikke kommer i bad?

- Nej, altså det er noget, der arbejdes på i hverdagene: at beboerne ikke bliver ramt af den store arbejdsmængde og tidspres. Men det er på grund af arbejdsmangel og rekruttering af kvalificeret arbejdskraft på plejehjemmene, der hindrer, at det kan realiseres, siger hun.

Mere fleksibilitet

Bestemte ansatte arbejder 40-50 timer ekstra i løbet af 14 dage. Er det holdbart?

- Nej, det er ikke holdbart. I hvert fald ikke for lederne og personalet på plejehjemmene. Derfor arbejder vi på at ansætte kvalificeret arbejdskraft på plejehjemmene, siger Karen Lund Mølgaard. 

Hun oplyser, at Kommuneqarfik Sermersooq er i gang med at købe velfærdsteknologi, som skal overtage nogle af plejepersonalets udfordringer. Ikke desto mindre skal plejepersonalet hjælpe hinanden og udvise mere fleksibilitet i afdelingerne, lyder det fra fagchefen.

Så indtil da må de ansatte knokle og tage ekstravagter?

- Desværre, ja, siger Karen Lund Mølgaard. 

Plejehjemmet har ligeledes fået påbud, som tager udgangspunkt i samspillet mellem beboere og personalet. De ansatte oplever, at de ikke er klædt godt nok på til at håndtere visse opgaver.

Ansatte er blevet udsat for fysisk og psykisk vold, som har fået enkelte til at bryde sammen i gråd.

Plejehjemmet Utoqqaat Illuat

  • Drives af Kommuneqarfik Sermersooq og er beliggende i Nuuk.
  • Har plads til omkring 40 beboere. Nogle lider af personlighedsforstyrrelser, psykisk sygdom og demens.
  • Har omkring 70 ansatte. Opgaver består typisk af praktisk hjælp, personlig pleje, omsorgsopgaver og mere komplekse sygeplejeopgaver.
  • Arbejdstilsynet var på besøg 8., 9. og 12. juni. 

Det fremgår af rapporten, at den supervision, de ansatte modtager, ikke har effekt i forhold til at kunne håndtere samarbejdet med visse beboere - og det har personlige konsekvenser. 

Ansatte tager arbejdet med hjem og har skyldfølelse, søvnproblemer, angst og afmagt. 

Kommunen oplyser i kølvandet på påbuddene, at personalet skal på kursus i samtaleteknikker og psykisk førstehjælp. Der arbejdes i øvrigt på at overflytte en beboer til en egnet institution.

En anden beboer har nu været i behandling, så vedkommendes tilstand ifølge kommunen er stabil, og der er ikke længere fare for vold og trusler. 

Undskyldning fra kommunen

På spørgsmålet, om det kunne have være undgået, at personale er blevet udsat for fysisk og psykisk vold, svarer Karen Lund Mølgaard: 

- Man kunne have undgået det ved at sætte beboeren på den rette institution i første omgang. 

Men det har I jo ikke gjort. Hvem har ansvaret for det?

- Det har hele Kommuneqarfik Sermersooq.

Er der behov for en undskyldning fra kommunens side?

- Ja... Der burde være handlet i første omgang, så vores personale ikke blev udsat for de her ting. 

Kan du forstå, at kommende beboere kan føle sig utrygge ved at flytte ind på plejehjemmet?

- Ja, det kan jeg godt forestille mig. Men det er selvfølgelig noget, vi har taget alvorligt, og det er selvfølgelig også noget, vi arbejder på at forbedre, siger fagchefen.